,

İptal sonrasında, toplu sözleşme ikramiyeleri geriye doğru alınacak mı?

Anayasa Mahkemesinin yüzde 2 barajını iptal etmesi sonrasında en çok sorulan konu, yüzde 2 barajından dolayı eksik toplu sözleşme ikramiyesi alanların geriye dönük fark alıp alamayacağı oldu

İptal sonrasında, toplu sözleşme ikramiyeleri geriye doğru alınacak mı?

Anayasa Mahkemesi, kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma şartı getiren düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı buldu

- Toplu sözleşme ikramiyesi kanun maddesi

275 sayılı KHK'nın ek 4. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte 750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda toplu sözleşme desteği yapılır.
Kamu görevlileri sendikasının kurulu olduğu hizmet kolunda sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde ikisini sendika üyesi kaydeden kamu görevlileri sendikalarına üye olup aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte toplu sözleşmeyle belirlenen tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. Toplu sözleşme ikramiyesi ödenen kamu görevlilerine ayrıca toplu sözleşme desteği yapılmaz."

375 sayılı sayılı KHK'nın yukarıda yer verilen hükmü gereğince yüzde 2'den küçük sendikalara "toplu sözleşme desteği", yüzde 2'den büyük sendikalar ise toplu sözleşme ikramiyesi verilmektedir. 

- Geriye doğru toplu sözleşme ikramiye farklarını almak mümkün mü?

Henüz Anayasa Mahkemesinin gerekçesli kararı Resmi Gazetede yayımlanmamıştır. Anayasa Mahkemesinin iptal kararında bir gerekçe olup olmadığı, kanun koyucuya ortaya çıkacak hukiki boşluğu doldurmak için süre verip vermeyeceği belli değildir. 

Diğer taraftan Anayasa Mahkemesi kararları geriye doğru yürümemektedir. Sadece, daha öncesinden idare mahkemelerinde dava açanlara, Anayasa Mahkemesinin bu kararından dolayı dava açtıkları tarihten itibaren toplu sözleşme ikramiyelerini alma hakkı doğacaktır.  Bunun dışında, AYM kararı öncesinde dava açmamış olanların geriye doğru bir ödeme alması mümkün değildir.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler