Memurlar

İcap nöbetine "aylık saat sınırı" getiren düzenleme Anayasa Mahkemesinin gündeminde

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı,  25 Ocak 2023 - Genel Kurul Gündemini açıkladı. Gündem hayli yoğun. Gündemde sağlık personelini ilgilendiren icap nöbeti de var.

Eklenme : 23 Ocak 2023 Pazartesi 14:01 - Güncelleme : 23 Ocak 2023 Pazartesi 13:04


657 sayılı Devlet Memurları Kanununun icap nöbetinin düzenlendiği ek 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40'ı tutarında icap nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık 120 saati geçemez." hükmü yer almaktadır.

Bu hükmün ikinci fıkrasına karşı açılan dava Anayasa Mahkemesi gündemine alındı

 

12

E.2022/97 

Samsun 2.  İdare Mahkemesi

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 21/1/2010 tarihli ve 5947 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle değiştirilen ek 33. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

"Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık 120 saati geçemez." hükmü iptal edilirse aylık herhangi bir saat sınrılamasına tabi olmayacak.

İcap nöbeti nedir?

İcap nöbeti (ev nöbeti) , Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde tanımlanmış , sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri personeli tarafından evde nöbet şeklinde ifa edilen bir nöbet türüdür. 

 

Kaynak : Gazete Memur