,

Hülle şube müdürü atamaları Sayıştay’ı böldü

Şube Müdürü kadrolarına geçişlere ilişkin kararlarda Sayıştay Daireleri arasından görüş ayrılığı oluştu.

Hülle şube müdürü atamaları Sayıştay’ı böldü

Üst kadrolara atandıktan sonra ınavsız Şube Müdürü kadrolarına “HÜLLE” diye tabir ettiğimiz yöntemle geçiş yapmalarının kariyer ve liyakat kavramlarını yok etmekte ve çalışma barışını bozmaktadır.

Yaygınlaşan hülle atama suistimalinin engellenmesi için herhangi bir adım atılmaması sebebiyle, bu durum Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan yıllık denetimlerde ne yazık ki standart denetim sorusu haline gelmiş bulunmaktadır.

  Yapılan bu denetimlerde tespit edilen HÜLLE atamalarla ilgili olarak ilk kamu zararı tespiti geçtiğimiz yıl Sayıştay Dördüncü Dairesi tarafından yapılmıştı. Sayıştay Dördüncü Dairesi verdiği kararlarda; “Görevde yükselme, memurun en alt düzey görev grubundan Yönetmelik kapsamındaki yönetim hiyerarşisinde en üst düzeye kadar liyakat ve kariyer olarak çıkabilme imkanı sağlayan bir mekanizmadır. Bunun dışında bu kulvarda yer almayan birisinin farklı bir şekilde bu Yönetmeliğe tabi görevlere sınavsız atanması mümkün değildir. Şube müdürü kadrosu görevde yükselmeye tabi kadrolar içerisinde sayılmaktadır ve yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, bu kadroya atanacak kişilerin şube müdürlüğü için Yönetmelikte belirlenen hem genel hem de özel şartları birlikte taşıması gerekmektedir. Bir kişinin sınav şartı aranmadan atanabilmesi, diğer şartlara tabi olmaksızın atanabileceği anlamına gelmemektedir.” ifadelerine yer vermişti.

 Bu defa, Sayıştay Altıncı Dairesi tarafından verilen 26 Nisan 2022 tarihli kararlarda; Dördüncü Dairenin kararlarının aksine üst yönetim kadrolarından Şube Müdürlüğüne geçişlerin üst kadroya atananların kendi istekleriyle alt kadroya atandıkları için kamu zararı olmadığına hükmedilmiştir.

 Kararlarda özetle; “her ne kadar şube müdürü kadrosuna atanmak için görevde yükselme sınavında başarılı olmak genel kural olarak belirlenmiş olsa da, mevzuatta üst görevden alt görevlere sınavsız atanabilme hususunda istisna getirildiğinden, 657 sayılı Kanun’un 68’inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşıyan ilgili kişinin kendi isteğiyle Yüksekokul Sekreterliğinden alt görev olan Şube Müdürlüğüne atanmasında kamu zararı oluşturacak bir husus bulunmamaktadır.

Denetçi tarafından raporun sonuç kısmında gruplar arası geçiş durumunda alt görev üst görev kavramlarının ilgili Yönetmelik kapsamında değerlendirilmesi gerektiği bu Yönetmelikte yer almayan kadrolardan atama yapıldığında Yönetmelikte tek tek belirlenen görev grubu ve kadro unvan düzeylerinin yorum yoluyla genişletilmiş olacağı ifade edilmişse de; anılan Yönetmeliğin 20’nci maddesinin (d) bendinde şube müdüründen daha üst görevlere, en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak kaydıyla, genel hükümlere göre sınavsız atama yapılabileceği düzenlenmiştir. Yönetmelik kapsamında en üst görev olarak çiftlik müdürü, yurt müdürü, hastane müdürü, müze müdürü, şube müdürü belirlenmiştir. Yönetmelikte en üst görev olarak sayılan şube müdürlüğünden Yönetmelik kapsamında olmayan daha üst görevlere sınavsız atanma Yönetmeliğin 20’nci maddesinde düzenlendiği düşünüldüğünde söz konusu istisnai atamada, Yönetmelik kapsamı dışındaki üst görevden şube müdürlüğüne atama yapılmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verilmiştir.

Sayıştay Daireleri arasında bu görüş ayrılığı yaşanması sebebiyle, aynı durumda olan atamalarda bir üniversiteye kamu zararı kararı verilirken, bir üniversiteye ise uygunluk kararı verilmiştir.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler