,

Hemşirelerin sorunları görmezden geliniyor, hemşireler yurtdışına göç ediyor

Genel Sağlık İş Genel Başkanı Dr Derya Uğur hemşireler gününde yaptığı açıklama ile hemşirelerin sorunlarını dile getirdi.

Hemşirelerin sorunları görmezden geliniyor, hemşireler yurtdışına göç ediyor

Hemşire insan gücünün planlanamaması nedeniyle sağlık kurum ve kuruluşlarında yetersiz sayıda hemşire istihdam edilmekte; ağır iş yükü ve uzun çalışma sürelerine maruz kalan hemşireler, görevleri dışı işlerde ve istekleri dışında uzun saatler çalıştırılmaktadır. Ülkemizde büyük risk altında hizmet veren hemşireler, dünyadaki meslektaşlarından çok daha zor koşullarda, çok daha fazla çalışırken daha az kazanmaktadır.

Yetersiz istihdam

2020 yılında 100.000 kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı Türkiye’de 343 iken, OECD ortalaması 942, AB ülkeleri ortalaması ise 873'dür.

Düşük ücretler

Hemşirelerin maaşlarının açlık sınırında rakamlarda kalması giderek daha da yoksullaştığını, maaşlarının kamu işçisinin maaşlarının da altında kalması mesleğinin giderek değersizleştirildiğini göstermektedir. Böylesine önemli ve zor bir görevi üstlenen ancak emeğinin karşılığını alamayan hemşireler, yurt dışına göç etmeye başlamıştır.  

Yurtdışına göç

Mesleklerine gereken değerin verilmesini isteyen hemşireler, daha insani koşullarda çalışacakları ve ekonomik olarak daha yüksek standartlarda yaşayacakları ülkelere gitmeye başlamıştır. Hekimler gibi hemşireler de şiddet, mesleğinin değersizleştirilmesi ve ekonomik koşullarının iyileştirilmemesi gibi sebeplerle, başta Almanya, Kanada, Amerika ve İngiltere olmak üzere başka ülkelerde gelecek aramaktadır.

Hemşirelerin talepleri;

•    Sağlık hizmetleri sektöründe nitelikli hizmet verebilmek için yeterli sayı ve nitelikte hemşire istihdam edilmesi son derece önemlidir. Bir an önce yeterli sayıda kadrolu ve güvenceli olarak hemşire istihdam edilmelidir.
•    Yoğun iş yükünün ve uzun çalışma saatlerinin tükenmişliği artırdığı bilinmektedir. Hemşirelerin ağır ve kötü çalışma koşulları düzeltilmelidir.
•    Yetersiz olan dinlenme alanları uygun şekilde düzenlenmelidir.
•    7/24 hizmet veren kreşler yaygınlaştırılmalıdır.
•    Servis hizmeti 24 saat esasına göre sağlanmalıdır.
•    Tüm ek ödemeler emekliliğe yansıtılmalıdır.
•    Kamuda güvencesiz çalışma biçimleri kaldırılmalıdır.
•    Yıpranma payı hakkı, yıl başına 90 gün olacak, tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak ve geçmişe etkili olacak şekilde genişletilmelidir.
•    Tüm kamu çalışanları için ek göstergeler kademeli olarak yükseltilmelidir.
•    Hemşire maaşları yoksulluk sınırının üstüne çıkarılmalıdır.
•    Sağlıkta şiddete en çok maruz kalan meslek gruplarından biri de hemşirelerdir. Hemşireler için güvenli çalışma koşulları sağlanmalıdır. Sağlık emekçilerine şiddete son verecek düzenlemeler hayata geçirilmelidir.
•    Hiçbir plan program yapılmadan çok sayıda hemşirelik okulu açılmasına son verilmeli ve hemşirelik eğitiminin iyileştirilmesi sağlanmalıdır.
Genel Sağlık-İş olarak; sağlık emekçilerinin insan onuruna yaraşır bir yaşam ve çalışma koşullarına kavuştuğu günleri birlikte yaratmak umudu ile; 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nü kutluyoruz.

Dr. Derya Uğur
 Genel Sağlık-İş Genel Başkanı

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler