Memurlar

Hakim ve savcı yardımcılığı dönemi başlıyor

Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edildi. Yargı Paketinin kabulüyle Türkiye’de ilk kez hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi oluşturulacak, noterlere gayrimenkul satışı yetkisi verilecek ve stokçuluk cezaları arttırılacak.

Eklenme : 24 Haziran 2022 Cuma 10:32 - Güncelleme : 24 Haziran 2022 Cuma 10:34


Hakim savcı adaylarının, usta çırak ilişkisi içerisinde hakim ve savcılar yanında mesleği öğrenmesini sağlayacak hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi getiriliyor. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi 1 Ocak 2023'te uygulamaya konulacak ve hakim ve savcı yardımcılığının süresi 3 yıl olacak. Hakim ve savcı yardımcılığı temel eğitim dönemi, görev dönemi ve son eğitim döneminden oluşacak. Temel eğitim ve son eğitimi, Türkiye Adalet Akademisi verecek. Görev dönemi ise yargı mercilerinde fiilen görev yapmak suretiyle geçirilecek.

Kanunla, hakim ve savcı yardımcısının görev ve yetkileri belirleniyor. Buna göre, hakim ve savcı yardımcısı, mahkemede, hakim tarafından tevdi edilen dosya veya evrakı inceleyerek hakime sunmakla, duruşma ve keşif işlemlerinde hakime yardımcı olmakla, yazı işleri müdürlüğünce hazırlanan evrakı hakime sunulmadan önce kontrol etmekle, tensip ve gerekçeli karar taslaklarını hazırlamakla, ara kararların icrasına dair iş ve işlemleri yapmakla, hakimin istediği konular hakkında hukuki araştırma yapmakla görevli olacak.

Her hakim ve savcı yardımcısı hakkında eğitim dönemlerinde Türkiye Adalet Akademisinin ilgili daire başkanı, görev döneminde ise eğitici hakim ve savcı, Yargıtay ve Danıştay’da ilgisine göre daire başkanı veya savcı tarafından 100 puan üzerinden değerlendirme formu düzenlenecek. Bu form düzenlenirken hakim ve savcı yardımcısının vazifesini yapmakta gösterdiği kabiliyet ve başarı, görevine bağlılığı ve ahlaki gidişi ile iletişim becerisi ve stres yönetimi kabiliyetine dair hususlar dikkate alınacak. Teşvik ve ödüllendirme amacıyla hakim ve savcı yardımcılığı sonunda başarılı olanlardan sıralamada ilk üçe girenler, ad çekmeye dahil edilmeyecek ve listeden seçim yapabilecek.

Kaynak : Gazete Memur