,

Fazla çalışma ücretindeki artış polisleri etkiler mi?

Bütçe Kanunu ile fazla çalışma ücretlerinde yapılacak artışlar polis memurlarının maaşlarını etkilemeyecektir.

Fazla çalışma ücretindeki artış polisleri etkiler mi?

Kamu personeline genel olarak fazla çalışma yaptırılmakta ama 657 sayılı Kanunun 178. maddesinde yer alan hüküm gereğince, fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilmektedir.

Ancak bazı kamu kurumlarının teşkilat kanunlarına yazılan özel hükümler gereğince fazla çalışma yaptırılan personele fazla çalışma ücreti verilmektedir.

Fazla çalışma ücreti emniyet personeli dışında memur aylık katsayısına bağlı değildir. Her yıl bütçe Kanunu ile belirlenmektedir.

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesiyle fazla çalışma ücretleri 5 lira 40 kuruşa yükseltilmektedir.

Fazla çalışma ücretlerindeki artış polisleri etkiler mi?

Gazetememur.com olarak şunu net şekilde belirtmek istiyoruz: 2023 yılı Bütçe Kanunuyla fazla çalışma ücretlerinde yapılacak olan artış polisleri etkilememektedir. Çünkü polislerin fazla çalışma ücretinin hesaplanma şekliyle diğer memurların fazla çalışma ücretinin hesaplanma şekli birbirinden farklıdır.

Polislerin fazla çalışması 3201 sayılı Kanunun Ek 21. maddesiyle belirlenmiştir. İlgili madde şu şekildedir:

"Ek Madde 21 -657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil);

a) Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;

1. Özel harekat ve istihbarat birimlerinde görev yapanlara; %35,

2. Siyasi hizmet, çevik kuvvet birimleri ile köprü ve hassas bölgeleri koruma görevlerinde fiilen çalışanlarla, panzer sürücüsü ve operatörü olarak görev yapanlara %31,

3. Diğer birimlerinde görevli olanlara %27,

b) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunan çarşı ve mahalle bekçilerine %13,

tutarını geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre fazla çalışma ücreti ödenir."

Polisin fazla çalışması aylık katsayısına bağlıdır

Polislerin fazla çalışma ücreti kanunda yer aldığı üzere en yüksek devlet memuru aylığı parametresine bağlıdır. En yüksek Devlet memuru aylığı ise gösterge rakamlarının aylık katsayı ile çarpımı tutarından oluşmaktadır. Dolaysıyla 2023 yılı başında memur maaşları hangi oranda artırılırsa, fazla çalışmalar da o oranda artırılacaktır. Bütçe Kanununda yer alan sabir fazla çalışma ücreti belirlemesi polisleri etkilememektedir.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler