,

Diyanet, naklen 200 murakıp alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, kurum içi naklen atama yoluyla 200 murakıp alacak.

Diyanet, naklen 200 murakıp alacak

D U Y U R U

Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan “Murakıp” kadrolarına yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen atama yapılacaktır. 

1. BAŞVURU ŞARTLARI

1. Halen Başkanlığımız Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca çalışıyor olmak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

4. Sınava müracaatların bitiş tarihi itibariyle Başkanlıkta en az 5 (beş) yıl görev yapmış olmak,

5. Başvuru yapılacak unvanda çalışıyor olmamak veya müktesebi bulunmamak.

? Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da bu sınava başvuru yapabilecektir.

2. BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 05.09.2022- 19.09.2022 (saat 16:30) tarihleri arasında DİBBYS programı üzerinden “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” yapılacaktır.

2. Başvuru işlemini gerçekleştiren adayların, daha sonra sınavın yazılı aşaması için 140 (yüz kırk) TL sınav ücreti ödemeleri gerekmektedir.

3. Ödeme işlemi, “sinavodeme.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden sadece kredi kartı veya banka/bankomat kartı ile gerçekleştirilecektir.

4. Adayların sınav ücretini ödeyebilmeleri için öncelikle DİBBYS programı üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Sınav ücretini yatıran adayların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır.

5. Sınav başvuru ücretini belirlenen süre içerisinde yatırmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir ve bu durumdaki adaylar sınava katılamayacaktır.

6. Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS/İKYS verileri dikkate alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS bilgilerini kontrol ederek eksik bilgi ve belgelerini İKYS’ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında adaylardan ayrıca bir belge talep edilmeyecektir.

7. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendisi sorumlu olacaktır.

8. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

9. Başvuru şartlarını taşımayan, duyuruda belirtilen şekilde başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.

10.Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Detaylar iiçin TIKLAYINIZ


 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler