,

Diyanet İşler Başkanlığı Sınavla 40 İlçe Müftüsü Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan ilçe müftüsü kadrolarına yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen atama yapılacaktır.

Diyanet İşler Başkanlığı Sınavla 40 İlçe Müftüsü Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, şartları sağlayan adaylar, 14-25 Kasım'da "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Ankara'da yapılacak yazılı sınavın tarihi, başvuruların tamamlanmasının ardından, sözlü sınav tarihi ise yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra ilan edilecek.

Sınavda başarılı adayların yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 puan alması şartı aranacak.

2022 Yılı İlçe Müftülüğü Sınavı Duyurusu

MÜNHAL KADROYA AİT BİLGİLER

BULUNDUĞU YER

UNVANI

SINIFI

ADEDİ

Taşra Teşkilatı

İlçe Müftüsü

Genel İdare Hizmetleri

40

I. BAŞVURU ŞARTLARI

1.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,
2.    Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak,
3.    Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
4.    En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
5.    İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,
6.    Sınava müracaatların bitiş tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında toplam 5 (beş) yıl görev yapmış olmak,
7.    İlçe müftüsü unvanında müktesebi bulunmamak,
8.    Erkek olmak.

II.    BAŞVURU İŞLEMLERİ
1.    Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 14.11.2022-25.11.2022 (saat 16:30) tarihleri arasında DİBBYS programı üzerinden “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığıyla yapılacaktır.
2.    Başvuru işlemini gerçekleştiren adayların, daha sonra sınavın yazılı aşaması için 140 (yüz kırk) TL sınav ücreti ödemeleri gerekmektedir.
3.    Ödeme işlemi, “sinavodeme.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden sadece kredi kartı veya banka/bankomat kartı ile gerçekleştirilecektir.
4.    Adayların sınav ücretini ödeyebilmeleri için öncelikle DİBBYS programı üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Sınav ücretini yatıran adayların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır.
5.    Sınav başvuru ücretini belirlenen süre içerisinde yatırmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir ve bu durumdaki adaylar sınava katılamayacaktır.
6.    Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS/İKYS verileri dikkate alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS bilgilerini kontrol ederek eksik bilgi ve belgelerini İKYS’ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında adaylardan ayrıca bir belge talep edilmeyecektir.
7.    Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendisi sorumlu olacaktır.
8.    Müracaatların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
9.    Başvuru şartlarını taşımayan, duyuruda belirtilen şekilde başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.
10.    Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

III.    SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR
1.    Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2.    “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

IV.    SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI
1.    Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere Ankara’da yapılacaktır.
2.    Yazılı sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından, sözlü sınav tarihi ise yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra ilan edilecektir.
3.    Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.
4.    Yazılı Sınav Konuları;
a)    Kur’an-ı Kerim,
b)    Arapça,
c)    Tefsir,
ç) Hadis,
d)    Kelam,
e)    Fıkıh,
f)    İslam tarihi ve İslam ahlakı,
g)    Dinî ve meslekî genel kültür,
ğ) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat.
5.    Sözlü Sınav Konuları;
a)    Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir) (30 puan),
b)    Arapça (30 puan),
c)    Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) (30 puan), ç) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (10 puan).
6.    Sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, ilçe müftüsü için aranan ve Başkanlığımızın web sitesinde yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterlikleri” esas alınacaktır. YETERLİKLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
7.    Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

V.    SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
1.    Adaylar tarafından yazılı sınav sorularına ilişkin itirazlar, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün; yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar ise her bir sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde duyuruda belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapılacaktır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve “DİĞER HUSUSLAR” başlığında belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
2.    İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaylara bildirilecektir.

VI.    DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
1.    Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.
2.    Başarı sıralamasında, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınacaktır. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana ve doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilecektir.
3.    Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri yedek olarak sıralanacaktır.

VII.    DİĞER HUSUSLAR
1.    Başkanlık sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.
2.    Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
3.    Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.
4.    Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

VIII.    İLETİŞİM
Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA
Telefon    : (0312) 295 70 00
Faks    : (0312) 285 85 72
e-posta :    [email protected]
İlgililere duyurulur.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler