,

Deprem bölgesindeki kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti

6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Söz Konusu Depremlerden Etkilenen Yerlerde Kamu Personeline Tazminat ve Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7267)

Deprem bölgesindeki kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti

Depremlerden etkilenen yerlerdeki kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep ve Şanlıurfa illeri ile Adana ilinin Çukurova, Ceyhan, Seyhan, Kozan ve Yüreğir ilçeleri, Diyarbakır ilinin Bağlar, Bismil, Çermik, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçeleri, Elazığ ilinin merkez, Baskil, Karakoçan, Kovancılar, Maden ve Palu ilçelerinde sürekli görevle fiilen çalışan, Devlet Memurları Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu, Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi personele, kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli ve geçici işçi olarak çalıştırılan personele, kanun hükmünde kararname (KHK) ve diğer mevzuat uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personele, ilgili mevzuatı uyarınca istihdam edilen diğer personele 2 Şubat'tan itibaren 6 ay süreyle 2 bin 59 lira 99 kuruş tazminat ödenecek.

GEÇİCİ GÖREVLE GİDENLER DE FAYDALANABİLECEK

Söz konusu tazminat, depremle ilgili bir görevin ifası amacıyla karar kapsamındaki yerlerde geçici olarak görevlendirilenlere de verilecek.

Tazminattan, eşlerden her birinin ayrı ayrı yararlanması durumunda her bir eşe bu tutarın yüzde 75'i ödenecek.

Tazminat, fiilen görev yapılan süreyle orantılı olarak ay sonunda yatırılacak ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak.

FAZLA ÇALIŞMA DA KARŞILIKSIZ BIRAKILMADI

Ayrıca söz konusu yerlerde deprem nedeniyle fiilen fazla çalışma yaptırılan Devlet Memurları Kanunu'na tabi personele Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, 6 Şubat'tan itibaren 6 ay süreyle ve ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen fazla çalışma ücretinin 2 katı, fazla çalışma ücreti olarak ödenecek.

Fazla çalışma ücreti ile geçici olarak görev yapan personele ödenecek tazminat, AFAD ile ilgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'un ilgili maddesi çerçevesinde ve ilgili valiliklerce açılan özel hesaptan karşılanacak.

********************

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 7267

6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle söz konusu depremlerden etkilenen yerlerde kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanunun ek 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

11 Mayıs 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

11/5/2023 TARİHLİ VE 7267 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

Tazminat

MADDE 1- (1) 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep ve Şanlıurfa illeri ile Adana İlinin Çukurova, Ceyhan, Seyhan, Kozan ve Yüreğir ilçeleri, Diyarbakır İlinin Bağlar, Bismil, Çermik, Kayapmar, Sur ve Yenişehir ilçeleri ve Elazığ İlinin Merkez, Baskil, Karakoçan, Kovancılar, Maden ve Palu ilçelerinde sürekli görevle fiilen çalışmakta olan;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personele,

b)  Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli ve geçici işçi olarak çalıştırılan personele,

c) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer mevzuat uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personele,

ç) İlgili mevzuatı uyarınca istihdam edilen diğer personele,
6/2/2023 tarihinden itibaren 6 ay süreyle 2.059,99 TL tazminat ödenir. Söz konusu tazminat; (a), (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamındaki personelden, depremle ilgili bir görevin ifası amacıyla bu Karar kapsamındaki yerlerde geçici olarak görevlendirilenlere de ödenir.

(2) Tazminattan, eşlerden her birinin ayrı ayrı yararlanması durumunda, her bir eşe bu tutarın %75’i ödenir.

(3) Tazminat, fiilen görev yapılan süreyle orantılı olarak ay sonunda ödenir ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Fazla çalışma ücreti

MADDE 2- (1) 1 inci madde kapsamındaki yerlerde depremler nedeniyle fiilen fazla çalışma yaptırılan 657 sayılı Kanuna tabi personele; 6/2/2023 tarihinden itibaren 6 ay süreyle, ayda 90 saati geçmemek üzere, saat başına yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen fazla çalışma ücretinin 2 katı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde fazla çalışma ücreti olarak ödenir.

Özel hesaptan yapılacak ödemeler

MADDE 3- (1) Fazla çalışma ücreti ile geçici olarak görev yapan personele ödenecek tazminat, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 23 üncü maddesi çerçevesinde ilgili valiliklerce açılan özel hesaptan ödenir.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Karar 6/2/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler