Memurlar

CB İdari İşler Başkanlığınca resmi yazışma eğiticilerine eğitim verildi

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarındaki eğiticilerin eğitimi, 406 personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eklenme : 14 Nisan 2022 Perşembe 16:57 - Güncelleme : 14 Nisan 2022 Perşembe 16:58


Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca gelişen teknolojiden daha etkin ve verimli bir şekilde faydalanmak ve vatandaş odaklı devlet anlayışı kapsamında bürokrasiyi hızlandırmak amacıyla yenilenen Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 10 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle kamu kurum ve kuruluşları arasında resmi yazışmalarda uygulama birliğini sağlamak amacıyla 2020 yılında düzenlenmesi planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen resmi yazışma eğiticilerinin eğitimi, 2 yılın ardından 18 Ocak–1 Nisan'da düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının, "Her İdarede Bir Resmi Yazışma Eğiticisi" programı kapsamında ilki gerçekleştirilen eğitime, 17 bakanlık ile Cumhurbaşkanlığına bağlı 15 kurum, kuruluş, ofis yöneticisi ve çalışanı olmak üzere toplam 406 kişi katıldı.

Eğitime katılan her idarenin resmi yazışma eğitimi verebilecek eğiticilere sahip olmasıyla tüm idarelerde, resmi yazışma süreçlerinin anlatımında ve uygulanmasında birliğin sağlanması için ilk adım atıldı.

Eğitimler Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 10 grup halinde ve haftanın 2 günü gerçekleştirilen eğitimlerde, öncelikle "belge" ve "belge yönetimi" kavramlarının önemi ve tarihsel süreçte belgenin değeri anlatıldı.

Yönetmelik maddeleri detaylarıyla ele alınarak sebep ve sonuç ilişkisi içinde uygulamaya yönelik bilgi aktarımında bulunuldu. e-Yazışma Teknik Rehberi, kayıtlı elektronik posta (KEP), ulusal elektronik tebligat sistemi (UETS), elektronik ve mobil imza (e/m-imza) süreçleri ile ilgili de bilgilendirme yapıldı.

Katılımcıların tecrübelerini paylaştığı, sorularının cevaplandırıldığı, görüş ve önerilerinin değerlendirildiği interaktif eğitimde, "eğiticiliğe" ilişkin teknik ve yöntemlere de yer verildi. Eğitimlerin ardından katılımcılara "Katılım Belgesi" verildi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca ilk olarak merkezi teşkilat içinde yer alan idarelerle düzenlenen eğitimin ilerleyen süreçte valiliklere, belediyelere ve üniversitelere yönelik de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Eğitimlerin idarelere yaygınlaştırılmasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına daha fazla temas edilmesi ve idarelerde verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı