,

Bakan Yardımcılıklarına Atamalar Yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2023/308)

Bakan Yardımcılıklarına Atamalar Yapıldı

Buna göre, Adalet Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Akın Gürlek, Hasan Yılmaz, Niyazi Acar ve Ramazan Can, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Leman Yenigün, Rıdvan Duran, Sevim Sayim Madak ve Zafer Tarikdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Adnan Ertem, Ahmet Aydın, Faruk Özçelik ve Lutfihak Alpkan atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Fatma Varank, Hasan Suver, Refik Tuzcuoğlu ve Vedad Gürgen atanırken, İçişleri Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam ve Münir Karaloğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı bakan yardımcılıklarına ise Batuhan Mumcu, Gökhan Yazgı, Nadir Alparslan ve Serdar Çam getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Celile Eren Ökten, Kemal Şamlıoğlu, Nazif Yılmaz ve Ömer Faruk Yelkenci, Milli Savunma Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Alparslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı, Celal Sami Tüfekçi ve Şuay Alpay, Sağlık Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Huzeyfe Yılmaz, Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Şuayıp Birinci ve Tolga Tolunay atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kaya atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Ahmet Yozgatlıgil, Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan ve Zekeriya Çoştu getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Ahmet Bağcı, Ahmet Gümen, Ebubekir Gizligider ve Veysel Tiryaki görevlendirildi.

Ticaret Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Mahmut Gürcan, Mustafa Tuzcu, Özgür Volkan Ağar ve Sezai Uçarmak getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Durmuş Ünüvar, Enver İskurt, Osman Boyraz ve Ömer Fatih Sayan atandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Abdullah Tancan, Ahmet Berat Çonkar, Nevzat Şatıroğlu ve Zafer Demircan getirildi.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2023/308

Ekli listede adları yazılı şahıslar karşılarında gösterilen Bakan Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

21 Haziran 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

21/6/2023 TARİHLİ VE 2023/308 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE

SNO

ADI SOYADI

ATANDIĞI GÖREV

1

AkınGÜRLEK

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı

2

Haşan YILMAZ

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı

3

Niyazi ACAR

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı

4

Ramazan CAN

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı

5

Leman YENÎGÜN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı

6

Rıdvan DURAN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı

7

Sevim SAYÎMMADAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı

8

Zafer TARÎKDAROĞLU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı

9

Adnan ERTEM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı

10

Ahmet AYDIN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı

11

Faruk ÖZÇELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı

12

Lutfîhak ALPKAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı

13

Fatma VARANK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı

14

Haşan SUVER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı

15

Refik TUZCUOĞLU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı

16

Vedad GÜRGEN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı

17

Ahmet YILDIZ

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı

18

Burak AKÇAP AR

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı

19

Mehmet Kemal BOZAY

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı

20

Yasin Ekrem SERİM

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı

21

Abdullah TANCAN

Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı

22

Ahmet Berat ÇONKAR

Enetjİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı

23

Nevzat ŞATIROĞLU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı

24

Zafer DEMÎRCAN

Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı

25

EnesEMİNOĞLU

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı

26

Halis Yunus ERSÖZ

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı

27

Hamza YERLİKAYA

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı

28

SafaKOÇOĞLU .

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı

29

Abdullah Erdem CANTİMUR

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı

30

İsmail İlhan HATÎPOĞLU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı

31

Osman ÇELİK

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı

32

Zekeriya KAYA

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı

33

Bülent TURAN

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı

34

Mehmet AKTAŞ

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı

35

Mehmet SAĞLAM

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı

36

Münir KARALOĞLU

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı

37

Batuhan MUMCU

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı

38

Gökhan YAZGI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı

39

Nadir ALPASLAN

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı

40

Serdar ÇAM

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı

41

Celile Eren ÖKTEN

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı

42

Kemal ŞAMLIOĞLU

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı

43

Nazif YILMAZ

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı

44

Ömer Faruk YELKENCİ

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı

45

Alpaslan KAVAKLIOĞLU

Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı

46

Bilal DURDALI

Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı

47

Celal Sami TÜFEKÇİ

Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı

48

Şuay ALPAY

Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı

49

Huzeyfe YILMAZ

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı

50

Hüseyin Kürşat KIRBIYIK

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı

51

Şuayıp BİRİNCİ

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı

52

Tolga TOLUNAY

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı

53

Ahmet YOZGATLIGİL

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı

54

Çetin Ali DÖNMEZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı

55

Oruç Baba İNAN

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı

56

Zekeriya ÇOŞTU

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı

57

Ahmet BAĞCI

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı

58

Ahmet GÜMEN

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı

59

Ebubekir GİZLÎGİDER

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı

60

Veysel TİRYAKİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı

61

Mahmut GÜRCAN

Ticaret Bakanlığı Bakan Yarduncısı

62

Mustafa TUZCU

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı

63

Özgür Volkan AĞAR

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı

64

Sezai UÇARMAK

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı

65

Durmuş ÜNÜVAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı

66

Enver İSKURT

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı

67

Osman BOYRAZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı

68

Ömer Fatih SAYAN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler