BIST 100 9.175,16 %-0.05 Dolar 31,17 %0.13 Euro 33,76 %-0.13 Altın Gram 2.035,02 %0.1 Brent Petrol 83,00 %-0.78 Bitcoin 59.360,01 %3.77
,

Askerlik borçlanması mağduru polis, asker ve memurların talebi Külliye'ye iletildi

Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası, askerlik borçlanması mağduru memurlar için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na talepte bulundu.

Askerlik borçlanması mağduru polis, asker ve memurların talebi Külliye'ye iletildi

4/A-4/B'lilerin askerlik borçlanması ile sigorta başlangıcı geriye çekilip sigorta başlangıcı sayılırken 5434 SK tabi memurların sigorta başlangıcı sayılmaması tepkilere yol açtı. Uzun süredir emeklilik hakkı için bekleyen memurlar askerlik borçlanmasıyla mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor.

Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN), askerlik borçlanması mağduru memurlar için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na talepte bulundu. SAVDES-SEN'in talebinde şu ifadelere yer verildi:

1. 08.09.1999 tarihi ve öncesinde askerlik yapan işçi ve esnaf askerlik borçlanması sigorta başlangıç tarihini 8 Eylül 1999 ve öncesine çekerek EYT yasasından faydalanmış, memurlar ise SGK Genelgesiyle kapsam dışı tutulmuş ve mağdur edilmiştir. Yaşanan bu mağduriyetin Anayasamızın eşitlik ilkesine de aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, memurların da yaptıkları askerlik borçlanmasının sigorta başlangıç tarihini öne çekerek EYT hakkından faydalandırılmasının sağlanması önem arz etmektedir.

2. Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) olarak; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanun'un "Sendika ve konfederasyonların yetki ve faaliyetleri” başlıklı 19'uncu maddesindeki "a) Genel olarak kamu personelinin hak ve ödevleri, çalışma koşulları, yükümlülükleri, iş güvenlikleri ile sağlık koşullarının geliştirilmesi konularında görüş bildirmek..." hükmü gereğince, memurların askerlik borçlanması yaptıkları süreler kadar sigorta başlangıç tarihlerinin geriye çekilmesinin sağlanmasına ilişkin tekliflerimiz müteakip maddelerde sunulmuştur.

3. Konu hakkında yapılan inceleme sonucunda;

a. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 4/a (SSK), 4/b (BAĞKUR) ve 4/c (EMEKLİ SANDIĞI) statülerinin her üçü için de 08.09.1999 tarihi öncesinde sigorta başlangıcı şartı koşulmasına rağmen, yapılan "Askerlik hizmet borçlanması" sadece 4/c (EMEKLİ SANDIĞI) statüsündeki personelin sigorta başlangıç tarihini geri çekmediği,
b. 1999 öncesi Memurların tabii olduğu 5434 sayılı kanunda ve kademeli yaşı getiren 4447 sayılı kanunda memurlar için sigorta başlangıcı şartı bulunmamasına ve Kanunda yer almamasına rağmen, Sosyal Güvenlik Kurumunca memurlar için de "08.09.1999 tarihi öncesinde sigorta başlangıcı şartı getirilerek" kazanılmış haklarının ellerinden alındığı,
c. Kamu Denetleme Kurumunun konu hakkında; memurlarda 08.09.1999 yılında sigorta başlangıç şartı aranmasına gerek olmadan (Asker, polis 20 yıl, diğer memurlarda 25 yıl) koşulları sağlayanların emekli olabileceğine ilişkin olarak memur lehine karar vermesine rağmen, Sosyal Güvenlik Kurumunca yaşanan mağduriyetin giderilmesine ilişkin olumlu bir adım atmadığı,
c. Kanunda olmadığı halde sigorta başlangıç tarihi için Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılan değerlendirmeler sonucunda, askerlik borçlanmasına gelindiğinde ilgili kanunda konu hakkında madde olmaması gerekçe gösterilerek memurların mağdur edildiği, yaşanan bu sorun sosyal adalet ve eşitlik ilkelerine de aykırılık teşkil ettiği değerlendirilmiştir.

4. Bu kapsamda;
a. 5434 sayılı Kanunun "Geçici 205'inci maddesi kapsamına" girecek çalışanların; 08.09.1999 tarihinden önce sigorta başlangıçları olması gerekiyorsa, "Askerlik Borçlanması" yapan iştirakçilerin de "sigorta başlangıç tarihlerinin geriye çekilmesi" sağlanması maksadıyla, Sosyal Güvenlik Kurumunun talep ettiği gerekli kanuni düzenlemelerin yapılmasının,
b. Şayet, iştirakçilerin yaptıkları Askerlik Borçlanmaları sigorta başlangıç tarihlerini geriye götürmeyecek ise, KDK Kararları da göz önüne alınarak, iştirakçiler için; "08.09.1999 tarihinden öncesinde sigortalı olma şartı koşulmamalı" ve Geçici 205'inci madde de yazan ilgili tarihteki "KALAN HIZMET SÜRELERİ" esas alınmalıdır. Bunun sağlanabilmesi için; 5510 sayılı Kanunun Geçici 9'uncu maddesine "2008 yılında sonradan ilave edilen ilgili Ek Fıkra'da" düzenleme yapılmasının,
c. Dolayısıyla, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununda yapılacak düzenlemelere ile Askerlik Borçlanması yapan herkes için, 5510, 506 ve 1479 sayılı kanunlara tabi çalışanlarda olduğu gibi, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi memurlar da " (Devlet Memuru, Subay, Astsubay, Uzman Erbaş ve Polis Memurlarının) borçlandıkları süreler kadar sigorta başlangıç tarihlerinin geriye çekilmesinin sağlanması ile Anayasanın eşitlik ilkesine aykırılık oluşturan bu mağduriyetin giderilmesinin uygun olacağı kıymetlendirilmektedir.

5. Sonuç olarak; yukarıda gerekçeli olarak aktarılmaya çalışılan sosyal adalet ve eşitlik ilkelerine de aykırılık teşkil eden sorunun, 5434 Sayılı Kanun'un Ek-8'inci maddesi kapsamında yapılan askerlik Borçlanmasının "Sigorta Başlangıç Tarihi" olarak sayılmasına ilişkin yasal düzenlemenin yapılması ile yıllarca Devletimize hizmet eden memurların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesinin sağlanması hususunu saygıyla arz ve talep ederiz.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler