,

8 kurumu kapsayan atama kararnameleri Resmi Gazetede yayımlandı

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

8 kurumu kapsayan atama kararnameleri Resmi Gazetede yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine Fatih Mehmet Aydın atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Cafer Tayyar Doymaz, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Strateji Geliştirme Başkanı Hasan Güçlü, Strateji Geliştirme Başkanlığına Bünyamin Kahraman, Diyanet Akademisi Başkanlığına Enver Osman Kaan getirildi.

İletişim Başkanlığında açık bulunan bazı bölge müdürlüklerine yapılan atamalar ise şöyle:

Adana Bölge Müdürlüğüne Ali İmran Turgut, Ankara Bölge Müdürlüğüne Ahmet Ali Soylu, İzmir Bölge Müdürlüğüne Cengiz Kutlu Yüksel, Kayseri Bölge Müdürlüğüne Yahya Tekin, Konya Bölge Müdürlüğüne Taner Taşkıran, Şanlıurfa Bölge Müdürlüğüne Efe Murat Erbaş, Trabzon Bölge Müdürlüğüne Murat Güler.

Adli Tıp Kurumunda açık bulunan başkan yardımcılığına Muhammet Şimşek, Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliği için Adnan Hut, Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyeliği için de Sedat Özdemir görevlendirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Sedat Yenidünya ve Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcısı Mahir Gümüş ise görevden alındı.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Özgüven görevden alınırken, yerine Abdülkadir Yılmaz getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Tamer Kırbaç, Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine de Alime Karagöl'ün ataması yapıldı.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf Karakaş, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdür Yardımcılığına Recep Demir, İç Ticaret Genel Müdür Yardımcılığına Soner Kaya, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Gökçen Aygün, Ticaret Müfettişliğine ise Ticaret Müfettiş Yardımcısı Gökhan Çelik atandı.

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/513
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Dr. Fatih Mehmet AYDIN atanmıştır.
7 Ekim 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/514
Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cafer Tayyar DOYMAZ atanmıştır.
7 Ekim 2022

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/515
Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Strateji Geliştirme Başkanı Haşan GÜÇLÜ atanmıştır.
7 Ekim 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/516
Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Bünyamin KAHRAMAN atanmıştır.
7 Ekim 2022

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/517
Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Diyanet Akademisi Başkanlığına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enver Osman KAAN görevlendirilmiştir.
7 Ekim 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/518
İletişim Başkanlığında açık bulunan;
-    Adana Bölge Müdürlüğüne Ali İmran TURGUT,
-    Ankara Bölge Müdürlüğüne Ahmet Ali SOYLU,
-    İzmir Bölge Müdürlüğüne Cengiz Kutlu YÜKSEL,
-    Kayseri Bölge Müdürlüğüne Yahya TEKİN,
-    Konya Bölge Müdürlüğüne Taner TAŞKIRAN,
-    Şanlıurfa Bölge Müdürlüğüne Efe Murat ERBAŞ,
-    Trabzon Bölge Müdürlüğüne Murat GÜLER,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
7 Ekim 2022

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/519
Adli Tıp Kurumunda açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Muhammet ŞİMŞEK atanmıştır.
7 Ekim 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/520
Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan HUT görevlendirilmiştir.
7 Ekim 2022 

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/521
Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp ihtisas Kurulu Iç Hastalıkları Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Haliç Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Sedat ÖZDEMİR görevlendirilmiştir.
7 Ekim 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/522
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı îş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Sedat YENİDÜNYA, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
7 Ekim 2022

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/523
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası îşgücü Genel Müdür Yardımcısı Mahir GÜMÜŞ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
7 Ekim 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/524
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet ÖZGÜVEN görevden alınmış ve bu suretle boşalan. Genel Müdür Yardımcılığına Abdülkadir YILMAZ atanmıştır.
7 Ekim 2022

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/525
Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Düzce Î1 Milli Eğitim Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Tamer KIRBAÇ atanmıştır.
7 Ekim 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/526
Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Alime KARAGÖL atanmıştır.
7 Ekim 2022 

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/527
Ticaret Bakanlığında açık bulunan;
-    Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf KARAKAŞ,
-    Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdür Yardımcılığına Recep DEMİR,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
7 Ekim 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/528
Ticaret Bakanlığında açık bulunan;
-    İç Ticaret Genel Müdür Yardımcılığına Soner KAYA,
-    Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Gökçen AYGÜN,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
7 Ekim 2022

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/529
Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Ticaret Müfettiş Yardımcısı Gökhan ÇELİK 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
7 Ekim 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
 

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler