,

7 Kuruma Ait Atama Kararları yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109)

7 Kuruma Ait Atama Kararları yayımlandı

Karara göre; Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın ve Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü Trabzon Bölge Müdürü Enver Uzun görevden alındı.

Kararda ayrıca, çeşitli bakanlıklara yapılan, açıkta bulunan ve yeterlilik sınavında başarı gösteren vergi müfettişi ve başmüfettiş atamaları da yayımlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında vergi müfettişliklerine ve vergi başmüfettişliklerine 7'şer vergi müfettişi atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında 8, Tarım ve Orman Bakanlığında 3 ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında 1 başmüfettiş ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 1 iş müfettiş ataması yapıldı.


ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/96

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yasin ZENGİN atanmıştır.

19 Nisan 2024

Cumhurbaşkanlığından:Karar: 2024/97

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Eşref İM AMOĞLU atanmıştır.

19 Nisan 2024

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/98

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Vergi Müfettiş Yardımcıları Güler ÇELİK, Harun YARTAŞ ve İbrahim AYYILDIZ 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

19 Nisan 2024

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/99

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Vergi Müfettiş Yardımcısı Murat DÖNMEZ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

19 Nisan 2024

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/100

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine ve Vergi Müfettişliklerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 37 nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince ekli listede yer alan kişiler atanmıştır.

19 Nisan 2024

19/4 /2024 TARİHLİ VE 2024/100 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE

SIRA NO

ADSOYAD

UNVANI

1.

ERHAN YAŞARAN

VERGİ BAŞMÜFETTİŞİ

2.

HATİCE SENGER ERDOĞAN

VERGİ BAŞMÜFETTİŞİ

3.

LEVENT EMRE

VERGİ BAŞMÜFETTİŞİ

4.

BAYRAM GÜLÇİÇEK

VERGİ BAŞMÜFETTİŞİ

5.

BARIŞ GÜRSOY

VERGİ BAŞMÜFETTİŞİ

6.

VOLKAN NURDAÖ

VERGİ BAŞMÜFETTİŞİ

7.

HALİME EDA TANDOĞAN

VERGİ BAŞMÜFETTİŞİ

8.

SEVİL TOPRAK

VERGİ MÜFETTİŞİ

9.

OSMAN NEŞET TANDOĞAN

VERGİ MÜFETTİŞİ

10.

EROL CİHAN DERSÎNLÎOĞLU

VERGİ MÜFETTİŞİ

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/101

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vergi Müfettişi Furkan FIRAT atanmıştır.

19 Nisan 2024

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/102

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Trabzon Bölge Müdürü Enver UZUN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

19 Nisan 2024

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/103

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettişler Ercan SARI, Atilla ÖZKAN, Mustafa Yavuz ÜLKÜM, Birci Baha BAĞ, Burak BÜYÜKKUZUKIRAN, Fatih Tuna TUNASOYLU, Enes KETEN ve Emre İLHAN atanmıştır.

19 Nisan 2024

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/104

Kültür ve Turizm Bakanlığı Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet TANIR, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

19 Nisan 2024

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/105

Milli Eğitim Bakanlığı Zonguldak Î1 Milli Eğitim Müdürü Züleyha ALDOĞAN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

19 Nisan 2024

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/106

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Cafer ATASEVER atanmıştır.

19 Nisan 2024

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/107

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Mahmut KAYNAR atanmıştır.

19 Nisan 2024

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/108

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Songül AFŞAR atanmıştır.

19 Nisan 2024
Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/109

Tanm ve Orman Bakanlığı V. Bölge Müdürü Şahin ÇILGIN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

19 Nisan 2024

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler