,

5 Kurumu Kapsayan Atama Kararnamesi Yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/497, 498, 499, 500, 501, 502, 503)

5 Kurumu Kapsayan Atama Kararnamesi Yayımlandı

Buna göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığına, İkinci Başkan Davut Menteş atanırken, İkinci Başkanlığa Mehmet Verim, üyeliklere ise Nevzat Şen, Ömer Faruk Öztürk ve Tayfun Aksoyak getirildi.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Üyeliğine ise Didem Yeter Güler atandı.

Kararname ile Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, Gençlik Spor Bakanlığı Müfettişi Erkan Ömeroğlu'nun ataması yapılırken, Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı ve Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Ferhat Türkoğlu görevden alındı.

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Yılmaz Kılınç, Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Gökhan Bahçecik, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Mikail Akıllı, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Sebahattin Erdoğan, Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ise Yusuf Dural atandı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliğine ise Prof. Dr. Halim Haldun Göktaş'ın ataması yapıldı.

Büyükelçi atamaları

Buna göre, Moritanya İslam Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Burhan Köroğlu'nun, Uruguay Doğu Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Tunca Özçuhadar'ın, Türkmenistan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet Demirok'un, Eritre Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Mehmet Küçüksakallı'nın atanmasına karar verildi.

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/497

Moritanya İslam Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Burhan KÖROĞLU atanmıştır.

13 Kasım 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/498

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
-    Uruguay Doğu Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Tunca ÖZÇUHADAR,
-    Türkmenistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet DEMİROK,
-    Eritre Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet KÜÇÜKSAKALLI, atanmıştır.
13 Kasım 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/499

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu;
-    Başkanlığına, İkinci Başkan Davut MENTEŞ,
-    İkinci Başkanlığına Mehmet VERİM,
-    Üyeliğine Nevzat ŞEN,
-    Üyeliğine Ömer Faruk ÖZTÜRK,
-    Üyeliğine Tayfun AKSOYAK,
3    sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri ile 47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesi gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/500

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Üyeliğine, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Didem YETER GÜLER atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/501

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Gençlik ve Spor Bakanlığı Başmüfettişi Erkan ÖMEROĞLU atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/502

4    sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğü;
-    Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah OSMANLI,
-    Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Ferhat TÜRKOĞLU,
görevden alınmış,
-    Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Yılmaz KILINÇ,
-    Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan BAHÇECİK,
-    Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Mikail AKILLI,
-    Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Sebahattin ERDOĞAN,
-    Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Yusuf DURAL, atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/503

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliğine, 6339 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin İşleyiş Esaslarına Dair Anlaşma”nın 5 inci maddesi ve “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğü”nün 4 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Halim Haldun GÖKTAŞ atanmıştır.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler