,

27 bin sağlık personeli alınacağı haberleri doğru mu?

- 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri, 2022 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere yeniden belirlendi. - Karar mevcut personele ilişkin olup yeni sözleşmeli sağlık personeli alınacağı anlamına gelmemektedir.

27 bin sağlık personeli alınacağı haberleri doğru mu?

Her yıl olduğu gibi, 2022 yılında da, Sağlık Bakanlığında 4924 sayılı Kanuna tabi çalışan sözleşmeli sağlık personelinin görev yapacağı birimler belirlenerek Resmi Gazetede yayımlandı. Ancak bu belirleme 27 bin sağlık personeli alınacağı şeklinde algılanmaktadır.

Gazetememur.com olarak şunu net olarak belirtmek istiyoruz: 27 bin sağlık personeli alınacağı şeklindeki haberler doğru bir değerlendirme değildir. Yapılan düzenleme tümüyle Sağlık Bakanlığının kendi iç düzenlemesidir. Sağlık personeli alımına yönelik bir düzenleme değildir.

Yıl sonuna kadar 27 bin sözleşmeli sağlık personelinin istihdam edileceğine dair yanlış haber, hem Anadolu Ajansı hem de Demirören haber ajansı tarafından tüm haber sitelerine servis edildiğinden, bugün tüm medyada yer alacaktır. Ziyaretçilerimizin bu haberlere itibar etmemesi kendi yararlarınadır.

İşte 29 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar:

4924 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan "Bu Kanuna göre istihdam edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının, bu Kanunun 1 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen hizmet birimlerinde ve bu kararlarda belirtilen azami pozisyon sayısını geçmemek üzere, sağlık kurum ve kuruluşları ile gezici sağlık ve 112 acil servis gibi hizmet bazında birimler ve pozisyon unvanları itibarıyla dağılımına ilişkin vize işlemi, Bakanlığın teklifi üzerine yılda bir kez olmak üzere Maliye Bakanlığınca yapılır. " hükmü gereğince istihdam edilecek birimler yeniden belirlendi.

 

Karar: 2022/342

Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2022 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere ekli listede belirtildiği şekilde yeniden belirlenmesine 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanunun 1 inci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

28 Temmuz 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI 
 

28/7/2022 TARİHLİ VE 2022/342 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE
4924 SAYILI KANUNUN 1 İNCİ VE 3 ÜNCÜ MADDESİ HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE 2022 YILI SONUNA KADAR SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ İSTİHDAM
EDİLECEK HİZMET BİRİMLERİ

SAĞLIK BAKANLIĞI

 

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

HALK SAĞLIĞI LABO RAT UVARI

İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ/ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

SAĞLIK EVİ

YATAKLI TEDAVİ

TOPLAM

DİŞ TABİBİ

 

 

 

 

1

1

DİYETİSYEN

 

 

 

 

1

1

EBE

 

 

2

144

1

147

HEMŞİRE

 

 

 

 

3

3

PSİKOLOG

 

 

 

 

1

1

SAĞLIK MEMURU

4

 

7

 

27

38

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

 

 

 

 

1

TABİP

215

 

879

 

6.020

7.114

UZMAN TABİP

 

34

28

 

19.632

19.694

TOPLAM

220

34

916

144

25.686

27.000

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler