,

21 Mülki İdare Amiri Birinci Sınıfa yükseltildi

21 Mülki İdare Amirinin, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi Hakkında Karar Resmi Gazetede yayımlandı

21 Mülki İdare Amiri Birinci Sınıfa yükseltildi

İçişleri Bakanlığının, 21 mülki idare amirinin birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilenler şöyle:

"İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Mut, Isparta Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Vural, Devrek Kaymakamı Ümit Altay, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, Elmalı Kaymakamı Faruk Erdem, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Havran Kaymakamı Enver Özderin, Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün, Kalecik Kaymakamı Uhut Emre Koyuncu, Bigadiç Kaymakamı Mehmet Hali Aydın, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Çumra Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman ve Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığında görevli Mülkiye Müfettişleri Mehmet Fatih Çelikel, Hasan Gündoğdu, Hatice Bayar Özdemir, Ömer Dereci, Bülent Ay."

KARAR

İçişleri Bakanlığından:

Sayı: 95199478/903.02.01/                                                                                                                           30.11.2023

Konu: Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliği

1. Aşağıda sicil numarası, adı soyadı, görev yeri, unvanı yazılı olan (21) mülki idare amirinin 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanununun Ek 2 ve Ek 3 ile Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 14 ve 16 ncı maddelerine istinaden 30.11.2023 tarihinden geçerli olmak üzere Birinci SınıfMülki İdare Amirliğine yükseltilmesine,

Sicil No

Adı Soyadı

Görev Yeri

Unvanı

21494

ÜmitALTAY

Zonguldak/Devrek Kaymakamlığı

KAYMAKAM

21500

Ersin TEPELİ

Aydın/Koçarlı Kaymakamlığı

KAYMAKAM

21717

Abdurrezzak CANPOLAT

Sakarya/Sapanca Kaymakamlığı

KAYMAKAM

23149

Mehmet Fatih ÇELİKEL

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı

MÜLKÎYE MÜFETTİŞİ

23337

Haşan GÜNDOĞDU

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ

23346

Taner BOLAT

Afyonkarahisar/Bolvadin Kaymakamlığı

KAYMAKAM

23359

Faruk ERDEM

Antalya/Elmalı Kaymakamlığı

KAYMAKAM

23368

Tuncay TOPSAKALOĞLU

Mersin/Bozyazı Kaymakamlığı

KAYMAKAM

23370

Remzi DEMİR

Bitlis/Tatvan Kaymakamlığı

KAYMAKAM

23371

Enver ÖZDERİN

Balıkesir/Havran Kaymakamlığı

KAYMAKAM

23372

CevatGÜN

Sakarya/Söğütlü Kaymakamlığı

KAYMAKAM

23373

Mehmet MUT

Strateji Geliştirme Başkanlığı

STRATEJİ GELİŞTİRME

BAŞKANI

23381

Uhut Emre KOYUNCU

Ankara/Kalecik Kaymakamlığı

KAYMAKAM

23387

Hatice BAYARÖZDEMİR

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı

MÜLKÎYE MÜFETTİŞİ

23388

Ömer DERECİ

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı

MÜLKÎYE MÜFETTİŞİ

23389

Mehmet Halis AYDIN

Balıkesir/Bigadiç Kaymakamlığı

KAYMAKAM

23393

Bülent AY

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ

23394

Haşan Hüseyin VURAL

İsparta Valiliği

VALİ YARDIMCISI

23395

Bekir ABACI

Çanakkale/Gelibolu Kaymakamlığı

KAYMAKAM

23396

Ayhan TERZİ

Bursa/Mudanya Kaymakamlığı

KAYMAKAM

23397

Muhammet Fuat TÜRKMAN

Konya/Çumra Kaymakamlığı

KAYMAKAM

karar verilmiştir.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler