BIST 100 4.926,32 %3.31 Dolar 20,40 %1.4 Euro 22,06 %2.11 Altın Gram 1.283,41 %2.13 Brent Petrol 76,06 %-1.31 Bitcoin 27.988,00 %0.24
,

2023 memur toplu sözleşmeleri ne zaman başlayacak?

4688 sayılı Kanununa göre 2023 yılı memur toplu sözleşmeleri Ağustos ayında başlayacak

2023 memur toplu sözleşmeleri ne zaman başlayacak?

Memur toplu sözleşmelerinn ne zaman ve nasıl yapılacağı 4688 sayılı kanunda düzenlenmiştir. Bu Kanunun 31. maddesine göre, toplu sözleşme görüşmeleri son rakamı tek olan yıllarda yapılmaktadır. Bu nedenle 2024 ve 2025 yıllarını kapsayacak olan 7. dönem memur toplu sözleşmeleri 2023 yılında yapılacaktır.

Talepler, toplu sözleşme tarihinden bir hafta önce Kamu İşveren Heyetine sunulacak

4688 sayılı Kanunun 31. maddesine göre, Kamu görevlilerinin geneline yönelik toplu sözleşme teklifleri Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetinin konfederasyon temsilcisi üyeleri, her bir hizmet koluna ilişkin toplu sözleşme teklifleri ise Heyetin ilgili sendika temsilcisi üyesi tarafından hazırlanır ve toplu sözleşme görüşmelerinin başlama tarihinden en az bir hafta önce Kamu İşveren Heyetine sunulmak üzere Devlet Personel Başkanlığına verilecektir. DPB kapandığı için bu görevi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki Çalışma Genel Müdürlüğü yürütecektir.

- Gündemi, Kamu İşveren Heyeti Başkanı belirleyecek

Toplu sözleşme görüşmelerinin başlangıcında Kamu İşveren Heyeti Başkanı ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı, Devlet Personel Başkanlığına verilen talepler esas alınmak suretiyle genel ve hizmet koluna ilişkin toplu sözleşme görüşme gündemini belirleyecek. Toplu sözleşme görüşmeleri, genel ve hizmet kollarını ilgilendiren taleplerin topluca görüşülmesi suretiyle yürütülür. Birden fazla hizmet kolunu ilgilendiren hususlar, kamu görevlilerinin geneline yönelik konular arasında görüşülür.

Kamu İşveren Heyeti Başkanının belirleyeceği kurum temsilcileri ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetinin toplam sayısı onbeşi geçmemek üzere belirleyeceği temsilciler, toplu sözleşme görüşmelerine teknik heyet olarak iştirak edebilirler.

2023 memur toplu sözleşmeleri ne zaman başlayacak?

4688 sayılı Kanunun 31. maddesine göre, Toplu sözleşme görüşmelerine, ağustos ayının ilk işgünü Kamu İşveren Heyeti Başkanınca belirlenen ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetine dahil konfederasyonlara görüşmelerin başlamasından en az bir hafta önceden bildirilen yerde başlanır. Toplu sözleşme süreci, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının alınması da dahil olmak üzere en geç ağustos ayının son işgünü tamamlanır. Hafta sonu tatil günleri hariç olmak üzere resmi tatil günlerine rastlayan günlerde toplu sözleşme görüşmelerine ara verilir. Toplu sözleşme görüşmelerinin yürütülmesinde uygulanacak yöntem ve görüşme takvimi yönetmelikle düzenlenir.

Toplu sözleşme görüşme süreci sonunda, kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin bölüm ile her bir hizmet koluna özgü mali ve sosyal haklara ilişkin bölümlerden ve tek metinden oluşan toplu sözleşme veya toplantı tutanağı imzalanır. Toplu sözleşmeye kurumsal hiyerarşiyi bozacak ve aynı veya benzer unvanlı kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları arasında kurumlar arası dengesizliğe yol açacak hükümler konulamaz.

İmzalanan toplu sözleşme metinleri Resmi Gazetede yayımlanır.

Toplu sözleşme görüşmelerine katılmaya yetkili hiçbir konfederasyon temsilcisinin toplu sözleşme görüşmelerine katılmaması veya toplu sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanmasına rağmen tarafların Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurmaması halinde, kamu görevlilerine sonraki iki mali yıl boyunca uygulanacak mali ve sosyal haklar genel hükümlere göre belirlenir.

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler