,

14/9/2023 tarihli Atama Kararnamesi Yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421)

14/9/2023 tarihli Atama Kararnamesi Yayımlandı

 Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadime Yüksektepe, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller oldu.

Devlet Denetleme Kurulu üyeliklerine Murat Selim Aydemir ve Emin Sadık Aydın atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığında yeni Üst Kademe Kamu Yöneticileri ise Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Dini Yayınlar Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü, Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı, Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan şeklinde sıralandı.

Karar ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi görevine İsmail Ertüzün getirilirken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında ise Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Arslan Narin, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Vedat Yanık, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Kiraz oldu. Milli Eğitim Bakanlığında Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, Öğretmen Yerleştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Emir Hasan Arslantaş oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk olurken Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü ise Ali Köse oldu.

Karara göre Tarım ve Orman Bakanlığında 44 ilin İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine atama gerçekleştirildi.

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/397
Devlet Denetleme Kurulu üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 uncu maddesi gereğince Murat Selim AYDEMİR ve Emin Sadık AYDIN atanmıştır.
14 Eylül 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/398
Ekli listede yer alan Üst Kademe Kamu Yöneticiliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince hizalarında belirtilen kişiler atanmıştır.
14 Eylül 2023

14/9/2023 TARİHLİ VE 2023/398 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE

SNO

KURUMU

UNVANI

ADI SOYADI

1

Diyanet İşleri Başkanlığı

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkam

Hafız Osman ŞAHİN

2

Diyanet İşleri Başkanlığı

Din Hizmetleri Genel Muduru

Şaban KONDİ

3

Diyanet İşleri Başkanlığı

Eğitim Hizmetleri Genel MüdUfü

Şedide AKBULUT

4

Diyanet İşleri Başkanlığı

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü

Remzi BİRCAN

5

Diyanet İşleri Başkanlığı

Dinî Yayınlar Genel Müdürü

Cafer Tayyar DOYMAZ

6

Diyanet İşleri Başkanlığı

Dış İlişkiler Genel Mttdttrü

Mahmut ÖZDEMİR

7

Diyanet İşleri Başkanlığı

İnsan Kaynakları Genel Muduru

AkifPUSMAZ

8

Diyanet İşleri Başkanlığı

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü

Bünyamin KAHRAMAN

9

Diyanet İşleri Başkanlığı

Rehberlik ve Teftiş Başkanı

Haşan GÜÇLÜ

10

Diyanet İşleri Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanı

Mustafa IRMAKLI

11

Diyanet İşleri Başkanlığı

Diyanet Akademisi Başkanı

Enver Osman KAAN

12

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail ERTÜZÜN

13

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Enerji İşleri Genel Müdürü

Ahmet ÖZKAYA

14

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü

Arslan NARİN

15

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü

Vedat YANIK

16

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı

Muharrem KİRAZ

17

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Devlet Opera ve Balesi Genel Muduru

Bedri Tan SAĞTÜRK

18

Milli Eğitim Bakanlığı

Ortaöğretim Genel Müdürü

Halil İbrahim TOPÇU

19

Milli Eğitim Bakanlığı

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Muduru

Ali KARAGÖZ

20

Milli Eğitim Bakanlığı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Muduru

Cevdet VURAL

21

Milli Eğitim Bakanlığı

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü

Emir Haşan ARSLANTAŞ

22

Milli Savunma Bakanlığı

Yönetim Hizmetleri Genel Muduru

Ali KÖSE

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/399
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı;
-Çalışma Genel Müdürlüğü görevine devam eden Sadettin AKYIL,
-Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü görevine devam eden Cenk İLERİ,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.
14 Eylül 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/400
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İş Müfettişleri Fatih Burak İZCİ, Mehmetali ÇOLAK, Seha KARACA GÜRSOY ve Uğur MAVİ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/401

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan îş Müfettişliğine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 37 nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Ahmet Doğan BAYGELDİ atanmıştır.
14 Eylül 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/402
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan îş Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren îş Müfettiş Yardımcısı Hatice ATAY 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/403

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkam Halil ERDOĞAN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına Tayfun ÇELİK atanmıştır.
14 Eylül 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/404
Eneği ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı;
-Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine devam eden Süleyman ÖNEL,
-Strateji Geliştirme Başkanlığı görevine devam eden Mutlu KOÇ,
-Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam eden Haşan Hüseyin ERDOĞAN,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.
14 Eylül 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/405

Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ebubekir AKBÎNA atanmıştır.
14 Eylül 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/406
Kültür ve Turizm Bakanlığı Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol USLU, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
14 Eylül 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/407

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Keziban Sinem PEYNİRCİ atanmıştır.
14 Eylül 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/408
Kültür ve Turizm Bakanlığı;
-    Diyarbakır 11 Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mehmet Sabahattin GENÇ,
-    Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürü ArdaHEB,
-    Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener OBA,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
14 Eylül 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/8

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan İstanbul Vakıflar II. Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif ÖZSOY atanmıştır.
14 Eylül 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/410
Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettişler İsmail Sefa SELÇUK, Turgut BÜYÜKTEPE ve İlhami KESİCİ atanmıştır.
14 Eylül 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/411

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Tarım ve Orman Bakanlığı;
-    Kütahya 11 Tarım ve Orman Müdürü Orhan ÖZÇALIK,
-    Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü Cahit GÜLBAY,
-    Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin ÇATAKLI,
-    Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürü Murat ÇAKMAKLI,
-    İğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan YOLCU,
-    Karaman İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf ŞAHİNBAŞ,
-    Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı YILMAZ,
-    İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa ÖZEN,
-    Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet ÖKDEM,
-    Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tabir MACİT,
-    Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet AYDIN,
-    Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet MURAT, görevden alınmış,
-    Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Emre YENİAY,
-    Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim SAĞLAM,
-    Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Erdem KOLABAŞ,
-    Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne İsa KAPLAN,
-    Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Nihat AĞAN,
-    İsparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Burdur İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet TUĞRUL,
-    Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Eyüp ADIGÜZEL,
-    Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem KARADAĞ,
-    Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Nazan TÜRKARSLAN,
-    Şanlıurfa tl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mehmet AKSOY,
-    İğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ahmet TİNGİŞ,
-    Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Hatice BULUT,
-    Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Fatih ATEŞ,
-    Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim ACAR,
-    Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Özkan PARLAK,
-    İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa ŞAHİN,
-    Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent SAKLAV,
-    Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Nejdet DEMİR,
-    Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Kars İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim ALTINTAŞ,
-    Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Enver AYDIN,
-    Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman AKAR,
-    Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Alpaslan KENGER,
-    Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mustafa ŞANVERDİ,
-    Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Zekeriya AR,
-    Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mehmet Nuri KÖKÇÜOGLU,
-    Ağn İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mehmet HÜSEYİNOGLU,
-    Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Gürol ÇETİN,
-    Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Şakir Fırat ERKAL,
-    Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Muhammet Fatih CİNEVİZ,
-    Artvin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Neşat ULUTAŞ,
-    Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ramazan ÇOLAK,
-    Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Hayrullah GÖKTEKİN,
-    Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Şakir ÇINAR,
-    Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Esra UZUN,
- Hakkari Î1 Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mehmet Asım ŞEN, - Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ramazan BİLİR, - Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Gökhan KARACA, - Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mustafa İLMEÇ, - Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Levent KÜÇÜK, - Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Duran SEÇEN, - Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Özgür MEMÎŞ, - Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ali Ulvi ÖZERDEM, - Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Oktay SEZGİN, - Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Yavuz Suat PALA, - Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Serkan BİLİR, atanmıştır.
14 Eylül 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/412

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mücahid TAYLAN atanmıştır.
14 Eylül 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/413
Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret Î1 Müdürü Yavuz KARAER, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
14 Eylül 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/414
Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 178 inci maddesi gereğince Yasin AYDOĞAN ve Recep AYDIN atanmıştır.
14 Eylül 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/415
Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Çağrı ERHAN atanmıştır.
14 Eylül 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/416
Atılım Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Serkan ERYILMAZ atanmıştır.
14 Eylül 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/417
Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Esra HATİPOGLU atanmıştır.
14 Eylül 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/418

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Fadime YÜKSEKTEPE atanmıştır.
14 Eylül 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/419
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR atanmıştır.
14 Eylül 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/420

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ncİ, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Rahmi ER atanmıştır.
14 Eylül 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/421
Yaşar Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Levent KANDİLLER atanmıştır.
14 Eylül 2023

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler