,

13 Kurumu kapsayan Atama ve Görevden Alma Kararnameleri yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148)

13 Kurumu kapsayan Atama ve Görevden Alma Kararnameleri yayımlandı

Buna göre, Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yusuf Atan, Adli Tıp Kurumu Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine Doç. Dr. Yalçın Avcı, Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Mustafa Bilal Ceylan, Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Göz Hastalıkları Üyeliğine İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Özdamar görevlendirildi.

Ayrıca Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nda açık bulunan Kentsel Dönüşüm Başkanlığına Hakkı Alp, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğüne Bedri Sinan Gül, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğüne ise Sezayi Köse atandı.

Libya devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Güven Begeç, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar görevlendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne kurumun genel müdür yardımcısı Taner Beyoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise Muharrem Eliş getirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür yardımcıları Ali Murat Sürekli, Ömer Bilen ve Serkan Çelik görevden alındı. Boşalan Sanayi Genel Müdür yardımcılıklarına Elif Tuğçe Çınar, Ümit Yasin Güven ve İsmail Musab Gülaçar görevlendirildi.

7 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATAMASI YAPILDI

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Derviş Karaboğa'nın ataması yapıldı.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan,
Başkent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hakan Özkardeş,
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı,
İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersoy Kocabıcak,
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Ege Yazgan,
İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şeyma Aydınoğlu,
İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Kara atandı.

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2024/132
Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ATAN görevlendirilmiştir.
24 Mayıs 2024

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2024/133
Adli Tıp Kurumu Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 88 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Doç. Dr. Yalçın AVCI görevlendirilmiştir.
24 Mayıs 2024

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2024/134
Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Uzm. Dr. Mustafa Bilal CEYLAN atanmıştır.
24 Mayıs 2024

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2024/135
Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Göz Hastalıkları Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZDAMAR görevlendirilmiştir.
24 Mayıs 2024
 

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2024/136
Kentsel Dönüşüm Başkanlığında açık bulunan;
-    Kentsel Dönüşüm Başkanlığına Hakkı ALP,
-    Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğüne Bedri Sinan GÜL,
-    Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğüne Sezayı KÖSE,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
24 Mayıs 2024

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2024/137
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
-    Libya Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Güven BEGEÇ,
-    Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Burak AKÇAPAR, atanmıştır.
24 Mayıs 2024

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2024/138
Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Taner BEYOĞLU atanmıştır.
24 Mayıs 2024

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2024/139
Kültür ve Turizm Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Muharrem ELİŞ atanmıştır.
24 Mayıs 2024

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2024/140
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardımcıları Ali Murat SÜREKLİ, Ömer BİLEN ve Serkan ÇELİK görevden alınmış ve bu suretle boşalan Sanayi Genel Müdür Yardımcılıklanna Elif Tuğce ÇINAR, Ümit Yasin GÜVEN ve İsmail Musab GÜLAÇAR atanmıştır.
24 Mayıs 2024

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2024/141
Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/5 bendi ve 3 sayılt Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 7 nci maddeleri gereğince Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr, Derviş KARABOĞA atanmıştır.
24 Mayıs 2024
 

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2024/142
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN atanmıştır.
24 Mayıs 2024

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2024/143
Başkent Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Hakan ÖZKARDEŞ atanmıştır.
24 Mayıs 2024

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2024/144
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Zafer Asım KAPLANCIKLI atanmıştır.
24 Mayıs 2024

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2024/145
İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Ersoy KOCABIÇAK atanmıştır.
24 Mayıs 2024

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2024/146
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof, Dr. Mustafa Ege YAZGAN atanmıştır.
24 Mayıs 2024

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2024/147
İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Şeyma AYDINOGLU atanmıştır.
24 Mayıs 2024

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2024/148
İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mustafa KARA atanmıştır.
24 Mayıs 2024

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler