BIST 100 9.374,21 %0.29 Dolar 31,05 %0.81 Euro 33,68 %0.88 Altın Gram 2.036,62 %0.97 Brent Petrol 81,61 %-2.46 Bitcoin 51.100,99 %0.95
,

10 Kuruma Ait Atama Kararları Yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536)

10 Kuruma Ait Atama Kararları Yayımlandı

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararlarına göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliğe müfettiş Hakan Aydın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş başmüfettişliğine iş müfettişi Mehtap Kemeldere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliğe müfettiş Mehmet Ali Yarış getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliklerine yeterlik sınavında başarı gösteren vergi müfettiş yardımcıları Abdullah Akıllıoğlu, Adem Kumru, Ahmet Sarı, Bahri Horasan, Buğra Gökhan Kutsi Özkan, Bünyamin Işık, Cahit Yuntür, Caner Cengiz, Cenk Selahattin Celep, Çağan Nihan Altunç, Çağla Ersayın Arık, Çağlayan Gönüllü, Damla Gül, Ebru Atuğ, Erdal Hakverdi, Göktuğ Yücetürk, İlyas Aslan, İsmail Gülbudak, Kürşat Kayacan, Mehmet Akçiçek, Mehmet Ali Yaprak, Mehmet Keskinoğlu, Mehmet Korkmaz, Merve Yılmazsoy, Mikail Torlak, Muhammed Özdemir, Muhammed Tarık Yalçın, Remziye Yıldırım, Selçuk Helvacı, Süleyman Demir, Süleyman Özcan, Şenol Yavuz, Tuba Bedir, Ümit Uzun ve Zeynep Kurt atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliğe müfettiş Burcu Akkaya getirildi.

4 üniversiteye rektör atandı

Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Yazıcı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Boz, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Selman Öğüt, İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güliz Muğan atandı.

Görevden alma

Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Zeki Ertem, görevden alındı.

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/527

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Hakan AYDIN atanmıştır.

30 Kasım 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/528

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan îş Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince îş Müfettişi Mehtap KEMELDERE atanmıştır.

30 Kasım 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/529

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Mehmet Ali YARIŞ atanmıştır

30 Kasım 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/530

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başan gösteren ekli listede yer alan Vergi Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

30/11/2023 TARİHLİ VE 2023/530 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE

SIRA NO

AD SOYAD

1.

ABDULLAH AKILLIOĞLU

2.

ADEM KUMRU

3.

AHMET SARI

4.

BAHRÎ HORASAN

5.

BUĞRA GÖKHAN KUTSİ ÖZKAN

6.

BÜNYAMİNIŞIK

7.

CAHİT YUNTÜR

8.

CANER CENGİZ

9.

CENK SELAHATTİN CELEP

10.

ÇAĞAN NİHAN ALTUNÇ

11.

ÇAĞLA ERSAYIN ARIK

12.

ÇAĞLAYAN GÖNÜLLÜ

13.

DAMLA GÜL

14.

EBRUATUĞ

15.

ERDAL HAKVERDİ

16.

GÖKTUĞYÜCETÜRK

17.

ÎLYAS ASLAN

18.

İSMAİL GÜLBUDAK

19.

KÜRŞAT KAYACAN

20.

MEHMET AKÇİÇEK

21.

MEHMET ALİ YAPRAK

22.

MEHMET KESKİNOĞLU

23.

MEHMET KORKMAZ

24.

MERVEYILMAZSOY

25.

MİKAİL TORLAK

26.

MUHAMMED ÖZDEMÎR

27.

MUHAMMED TARIK YALÇIN

28.

REMZİYE YILDIRIM

29.

SELÇUK HELVACI

30.

SÜLEYMAN DEMİR

31.

SÜLEYMAN ÖZCAN

32.

ŞENOL YAVUZ

33.

TUBA BEDİR

34.

ÜMİT UZUN

35.

ZEYNEP KURT ________________________

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/531

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Burcu AKKAYA atanmıştır.

30 Kasım 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/532

Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Zeki ERTEM, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

30 Kasım 2023
 

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/533

Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mehmet YAZICI atanmıştır.

30 Kasım 2023
 

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/534

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. İsmail BOZ atanmıştır.

30 Kasım 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/535

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Selman ÖĞÜT atanmıştır.

30 Kasım 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/536

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Güliz MUĞAN atanmıştır.

 

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler