,

Yargıtay’dan depozito kararı! Kiracıyı haklı buldu

Türkiye’de kiracı-ev sahibi davalarında en fazla tartışma konusu olan depozito konusunda Yargıtay kritik bir karar verdi.

Yargıtay’dan depozito kararı! Kiracıyı haklı buldu

Döviz olarak verdiği depozitoyu alamayan kiracı,  bu alacağının tahsili için dava açtı. Yerel mahkeme bin avroluk depozito tutarını Türk lirası üzerinden icra takibine konu etti. Kiracının açtığı icra davasının takibi de Türk lirası cinsinden devam etti ve buna göre hüküm verdi.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı Yargıtay’a başvurarak hükmün kanun yararına bozulmasını talep etti. Yargıtay, bakanlığın bu talebini haklı bularak yerel mahkemenin kararını bozdu. Resmi Gazetede yayınlanan Yargıtay 3’üncü Hukuk Dairesi’nin kararında, “Taraflar arasında düzenlenen kira sözleşmesinde, kiracı tarafından depozito bedeli olarak bin avro verileceği düzenlenmiş olup, depozito bedeli konusunda bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davaya dayanak icra takibi ile bin avro depozito alacağının tahsili talep edilmiştir. Borçlar Kanunu uyarınca, yabancı para borcunun vadesinde ödenmemesi hâlinde, alacaklının bu alacağının aynen, vade veya fiilî ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenmesini isteyebileceği kabul edilmiştir” denildi. Kararda, davacının alacağını avro cinsinden icra takibine konu ettiğine dikkat çekilerek “Davacının döviz cinsinden olan alacağının fiili ödeme günündeki rayiç üzerinden ödenmesini istediği gözetilerek hüküm tesisi yoluna gidilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile Türk lirası olarak belirlenen alacak miktarı üzerinden takibin devamına karar verilmesi suretiyle hüküm tesisi yoluna gidilmesi usul ve kanuna aykırıdır” değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak : Türkiye Gazetesi

İlişkili Haberler

Manşetler