,

Hizmet akdi ya da eşdeğer bir belge olmadıkça işveren zam yapmak zorunda değildir

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararına göre; İşçinin ücretine zam yapılacağı konusunda bir hizmet akdi ya da eşdeğer bir belge olmadıkça işverenin işçinin ücretine zam yapılması zorunluluğunda olduğu kabul edilemez. Böyle bir durumda zam yapılacağı ya da yapılmayacağı işverenin takdirindedir.

Hizmet akdi ya da eşdeğer bir belge olmadıkça işveren zam yapmak zorunda değildir

Duruşmada dinlenen davacı tanığı ... aynen; "Ben davalı ...'nın süt toplama merkezinde işçi olarak çalışırım. Ben 2011 yılının Mayıs ayın- da işe başladım. Ben başladığım tarihte davacı bu işyerinde işçi olarak çalışıyordu. 2013 yılı sonuna kadar burada çalıştı. 2013 yılı sonunda da işi bıraktı. davacı taraf bana '... zam yapsın, zam yapmazsa işi bırakaca- ğım'diye söyledi. Bir yıl boyunca sürekli bana söyledi. Ben de bu durumu ... ilettim. Ancak ... zam yapmadı ve yapmayacağını söyledi. Davacı taraf da işi bıraktı."şeklinde beyanda bulunmuş, davalı tanığı ... aynen; "Ben tarafları davacının sahibi olduğu süt toplama merkezine yem vermemden dolayı tanırım. Ben yaklaşık 2-3 ay kadar önce işyerine gittim. İşyerinde Veli vardı. Yem parasını Veli'ye vermek istedim. Veli de bana 'ben zaten işten çıkacağım, parayı bana verme, kendisine ver' diye söyledi."şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık anlatımlarına göre, davacının iş akdi ücretine zam yapılmadığı için kendisi tarafından sona erdirilmiştir. Davacı işçinin zam yapılma- ması nedeniyle iş akdini feshinin haklı sayılabilmesi için, ücretine zam yapılacağına ilişkin yazılı hizmet akdi ya da eşdeğer belge ile ispatı gere- kir. Dosyada davacının ücretine zam yapılacağına dair bir anlaşma ya da eşdeğer belge sunulmadığından ve sözleşme dışı zam yapılması işverenin takdirinde bulunduğundan, zam yapılmaması işçi açısından haklı neden- le fesih sebebi sayılamaz. Bu nedenle, davacının kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacağı talebinin reddi gerekirken kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

F) SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASI- NA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18/10/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Y. 9.HD E: 2017/6344 K: 2017/16062 T: 18.10.2017

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler