BIST 100 4.896,08 %-0.95 Dolar 19,17 %0.19 Euro 20,95 %0.93 Altın Gram 1.209,52 %0.31 Brent Petrol 79,22 %1.23 Bitcoin 28.158,00 %0.83
Ashburnaçık11 °Caçık
,

“Hahahha salak” sözü hakaret midir?

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Sanığın, katılana attığı mesajlardan “hahahha salak” şeklindeki sözünün hakaret olduğunu ve beraat hükmü verilmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

“Hahahha salak” sözü hakaret midir?

Sanığın, katılana attığı mesajlardan “hahahha salak” şeklindeki sözün, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ve hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi,

T.C. Yargıtay

4. Ceza Dairesi

2020/20273 E., 2020/13343 K.

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ : Hakaret

HÜKÜM : Beraat

KARAR

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak,

Sanığın, katılana attığı mesajlardan “hahahha salak” şeklindeki sözün, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ve hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi,

Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 22/10/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler