,
#Maaş Zammı

Yüzde 30 artışla uzman öğretmen ve başöğretmen tazminatı ne kadar oldu?

2023 yılı Ocak ayında, uzman öğretmen ve başöğretmen olanlara ilave olarak ne kadar ek özel hizmet tazminatı ödenecek?

Yüzde 30 artışla uzman öğretmen ve başöğretmen tazminatı ne kadar oldu?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirildi. 

Uzman öğretmen ve baş öğretmen olanlara verilecek ek özel hizmeti 2022 yılında yapılan düzenleme ile artırıldı.

Özel hizmet tazminatında, ek özel hizmet tazminatında en önemli gösterge maaş katsayısıdır. Maaş katsayısı göstergesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre yüzde 30 artışla 15 Ocak 2023'te 0,433683 olacaktır.

Uzman öğretmen ve baş öğretmen tazminatı

657 sayılı Kanunun 152. maddesi gereğince uzman öğretmen ve başöğretmenlere şu oranda ilave özel hizmet tazminatı verilmektedir.

"Birinci fıkrada sayılanlardan ayrıca;
a) Başöğretmen unvanını kazanmış olanlara % 120’sine,
b) Uzman öğretmen unvanını kazanmış olanlara % 60’ına,"

Bu oranlar en yüksek Devlet memuru aylığına uygulanmakta ve sadece damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

Uzman öğretmenlik tazminat 29 Aralık'ta Resmi Gazetede yayımlandı

Zam ve tazminat kararnamesinde, uzman öğretmenliğe ilişkin tazminat kararları yer almıştır. Tıklayınız.

Zam tazminat Kararının eki (III) sayılı “Diğer Tazminatlar” Cetvelinin “A. Eğitim Öğretim Tazminatı” bölümünün (I) numaralı sırasının (b) bendinde yer alan “20” ve “15” ibareleri sırasıyla “60” ve “50” şeklinde, (c) bendinde yer alan “40” ve “30” ibareleri sırasıyla “120” ve “100” şeklinde değiştirilmiştir.

En yüksek Devlet memuru aylığı nasıl bulunur?

En Yüksek Devlet Memuru ifadesi Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için kullanılmaktadır. Burada hesaplama olarak, en yüksek gösterge (1500) ve en yüksek ek gösterge (8000) tutarı olan 1500+8000 rakamı toplamı, memur maaş katsayısı ile çarpılmaktadır. Çıkan tutar ise en Yüksek Devlet Memuru Aylığı olarak adlandırılmaktadır. Son ek gösterge kanunu düzenlemesinde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanının ek göstergesi artırılmasına rağmen bu artışın en yüksek Devlet memuru aylığı hesaplamasında dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

1 Ocak 2023 tarihi itibariyle En yüksek devlet memuru aylığı hesaplaması

2023 yılı Ocak ayı itibariyle en yüksek Devlet memuru aylığı (Yüzde 30 zamma göre hesaplama yapılmıştır)
= (Gösterge+ Ek gösterge)* Maaş katsayısı
= 9500 x 0,433683
= 4.119 TL'dir.

Uzman öğretmenler için tazminat hesabı:

1 ve 2. dereceler için

En yüksek Devlet memuru aylığı * Uzman öğretmenlik tazminat oranı
4.119*%60= 2 bin 471  TL

Diğer dereceler için:

En yüksek Devlet memuru aylığı * Uzman öğretmenlik tazminat oranı
4.119*%50= 2 bin 059  TL

Başöğretmenlik için tazminat hesabı

1 ve 2. dereceler için

En yüksek Devlet memuru aylığı * Başöğretmenlik tazminat oranı

4.119*%120= 4 bin 942   TL

Diğer dereceler için:

En yüksek Devlet memuru aylığı * Başöğretmenlik tazminat oranı

4.119*%100= 4 bin 119   TL

Tazminatlar damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi değildir. Bu nedenle bu tutarlardan sadece binde 759 oranında damga vergisi kesintisi yapılacaktır.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler