,

2024 yılı sandık başkanı ve üyelerinin alacağı ücretler

Bu yazıda, 298 sayılı Kanunun 182 maddesi ve daha sonra 2008 yılında yapılan güncelleme doğrultusunda sandık başkanı ve görevlilerinin alacağı ücret hesaplaması yapılacaktır.

2024 yılı sandık başkanı ve üyelerinin alacağı ücretler

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 09/01/2019 tarih ve 2019/71 sayılı kararı temel alınarak seçim görevi ücretleri belirlenmektedir. 2024 ücretleri  YSK tarafından resmi olarak 15 Şubat 2024'te açıklanmıştır. Ancak gazetememur 298 sayılı Kanunda yer alan hüküm ve 2019 yılı karar çerçevesinde yaklaşık günlük ücret hesaplaması yapmıştır.

YSK kararı için tıklayın

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 182. maddesinin birinci fıkrasında; seçim kurulu başkan ve üyeleri ile bu Kanun gereğince görevlendirileceklere ve bu işlerde mesai saatleri içinde ve dışında çalıştırılacak memur ve hizmetlilere, siyasi parti temsilcilerine ve hariçten alınarak çalıştırılacaklara ödenecek gündeliklerin gündelik miktarı 600 (altıyüz) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere Yüksek Seçim Kurulunca belirleneceği, Bakanlar Kurulunun bu rakamı Yüksek Seçim Kurulunun görüşünü alarak, dört katına kadar artırmaya yetkili olduğu ve bu ödemelerin herhangi bir vergiye tabi tutulmayacağı hükmü yer almaktadır. Daha sonra Bakanlar Kurulunun 2008 tarihli kararıyla bu 600 gösterge rakamı  Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve Üyeleri için 2.000 (ikibin), diğerleri için 1.000 (bin) olarak belirlenmiştir.

İlgili karar şu şekildedir:

"10 Temmuz 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır:

Karar Sayısı : 2008/13851

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 182 nci maddesinin birinci fıkrasındaki gündelik miktarının hesaplanmasında dikkate alınan 600 (altıyüz) gösterge rakamının Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve üyeleri için 2000 (ikibin)’e, diğerleri için 1000 (bin)’e yükseltilmesi; adı geçen Kanunun 182 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/6/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır."

Bunlar tavan gösterge rakamlarıdır. Son kararı Yüksek Seçim Kurulu vermektedir. 

2024 yılında uygulanacak seçim görev ücretleri 

Gazetememur.com'un yaptığı hesaplamaya göre, 2024 yılında uygulanacak seçim görev ücretleri   (0,760871) memur maaş katsayısına göre şu şekilde olacaktır.

GÜNLÜK ÜCRET

A) YÜKSEK SEÇİM KURULU / TL

-Baskan ve Üyeler: 1.521 TL

-Diğer üyeler 760 TL

VERİLECEK GÜNDELİKLER

Yine Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 08/03/2019 tarih ve 2019/1435 sayılı kararı üzerine seçimlerde görevlilere verilecek gündelikler yukarıdaki maddeler üzerinde şu şekilde belirlenmiştir:

Kurs verilen sandık kurulu başkanlarına

(4)

Kurs verilmeyen sandık kurulu başkanlarına

(3)

Devlet memuru olan ve eğitim verilen üyeye

(3)

Eğitim verilmeyen sandık kurulu memur üyeye

(2)

Siyasi parti üyelerine

(1)

gündelik ödenir.

Yukarıdaki gündelik hesaplaması şu anlama gelmektedir:

Eğer YSK, YSK başkanı ve YSK üyeleri dışında kalan üyeler için 1000 göstergeyi esas alırsa, devlet memuru üye 3 gündelik alacağından 760*3= 2.280 TL sandık görevlisi ücreti alacaktır.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler