,

2022 yılı bedelli askerlik ücreti netleşti

Yüzde 2,5 ek zam sonrası aylık katsayı değiştiği için 7179 sayılı Kanunun gereğince 2022 yılının ilk yarısında uygulanacak olan bedelli askerlik ücreti netleşmiş oldu.

2022 yılı bedelli askerlik ücreti netleşti

Bedeli askerlik ücreti en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. Aşağıda 2022 yılı bedelli askerlik ücretine dair bilgilere yer verilmiştir.

Bedelli askerlik ücreti hesaplama

7179 sayılı Askerealma Kanunun 9. maddesi gereğince bedelli askerlik ücreti 240.000 göstergesinin memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar ile belirlenmektedir.

Bedelli askerlik ücreti 2022

Bedelli askerlik ücreti 2022 yılılın ilk yarısı için 250.000*Memur aylık katsayısı üzerinden hesaplanacaktır. 2022 yılının ilk yarısında memur aylık katsayısı, yüzde 30,95 oranında artırıldığında 0,235445 olmaktadır.

Hesaplama şu şekilde olacaktır.
= 250.000*Memur aylık katsayısı
= 250.000* 0,235445
= 58 bin 861 TL

Bedelli askerlik ücreti düşer mi?

Bedelli askerlik ücreti, kanunda bir değişiklik yapılmadığı sürece düşmez. Ücret hesaplaması 7179 sayılı Kanunla yapıldığı için TBMM'nin kanunun değiştirmesi gerekir ki, şuan böyle bir konu gündemde değildir.

MSB bedelli askerlik ücretini düşürebilir mi?

MSB bedelli askerlik ücretini düşüremez. Bedelli askerlik ücreti kanundaki hüküm gereğince belirlenmektedir.

Bedelli Askerlik Kanunu

Bedelli askerlik ücretine dair düzenleme 7179 sayılı Askerealma Kanunun 9. maddesi ile belirlenmiştir. 9. madde şu şekildedir:

Bedelli askerlik

MADDE 9 – (1) İstekli olanlardan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek sayıda yükümlü, 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel tutarını silahaltına alınmadan önce Bakanlıkça belirlenecek sürede peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları hâlinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

(2) İstekli sayısının bedelli askerlik için belirlenen sayıdan fazla olması hâlinde, bedelli askerlikten yararlanabilecek olanlar kura ile seçilir. İstekli sayısının yararlandırılacak sayısından az olması durumunda kura çekimi yapılmadan tüm istekliler bedelli askerlik hizmeti için seçilir. Yararlanma şartlarını haiz olanlar yasal erteleme hakları devam ettiği sürece seçime tabi tutulur. Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmez.

(3) Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır.

(4) Bedel ödenmesi ve uygulamaya ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(5) Bu madde kapsamında sevke tabi olanlardan katılmayarak bakaya kalanlar ile aynı celpte sevke tabi tutulan emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe kadar katılmayanlar kapsam dışına çıkarılarak bu kişilere erbaş ve er statüsünde askerlik hizmetleri tamamlattırılır. Kapsam dışına çıkartılanlara talepleri hâlinde geri ödeme yapılır.

(6) Bedelli askerlik hizmetinden; fiilî askerlik hizmetine başlayanlar, bakaya durumunda bulunanlar ve yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı veya saklı olanlar yararlanamazlar.

(7) Seferberlik ve savaş hâlinde bu madde hükümleri uygulanmaz.

Kimler bedelli askerlik yapabilir?

Türk vatanadaşı olan herkes bedelli askerlik yapabilir. Sadece TSK'nın ihtiyacı dikkate alınarak MSB tarafından bir sayı belirlenmektedir. İstekli sayısının, Bakanlıkça belirlenen sayıyı aşmaması halinde, herkes bedelli askerlik yapabilir. Ama aşarsa kura yoluna başvurulmaktadır.

Kaynak : TT

İlişkili Haberler

Manşetler