,
#KPSS #İş İlanları

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Yazılım Geliştirme Uzmanı, Kıdemli Sistem Uzmanı, Sistem Uzmanı, Ver Ambarı Uzmanı, Veri Analitiği Uzmanı olmak üzere toplamda 9 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Başkanlığımızda 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

1-    BAŞVURU ŞARTLARI
A-) GENEL ŞARTLAR
1.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,
2.    Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak,
3.    Sözleşme ücret tavanı 2 ve 3 katını geçemeyecek pozisyonlara başvuracaklar için; fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
4.    Sözleşme ücret tavanı 2 katını geçemeyecek pozisyonlara başvuracaklar için; (3) numaralı bentte belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
5.    Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

B-) ÖZEL ŞARTLAR
Yazılım Geliştirme Uzmanı, Kıdemli Sistem Uzmanı, Sistem Uzmanı, Ver Ambarı Uzmanı, Veri Analitiği Uzmanı olmak üzere toplamda 9 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.
1)    Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java) (5 Kişi- Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)
Aranan Nitelikler:
•    En az 3 yıl Java yazılım geliştiricisi olarak görev yapmış olmak ve bunu belgelemek,
•    Java 8 ve üzeri versiyonlar ile geliştirilen yazılım projelerinde çalışmış olmak,
•    Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,
•    Spring, ORM çerçeveleri (MyBatis, Hibernate vb.), Java web çerçeveleri, Spring Boot, Spring MVC, Spring Data JPA kullanımı hakkında tecrübe sahibi olmak,
•    Web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,
•    Versiyon Kontrol Sistemlerinin (GIT veya SVN) kullanımı hakkında tecrübe sahibi olmak,
•    JQuery, Javascript, HTML, XHTML, CSS, JSF vb. web teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
•    Proje bağımlılık yönetim aracı (Maven, Ant) kullanımı hakkında tecrübe sahibi olmak,
•    Jasper Report konusunda bilgi sahibi olmak,
•    Gereksinim/İster yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.
2)    Kıdemli Sistem Uzmanı (DevOps-Linux) (1 Kişi- Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)
Aranan Nitelikler:
•    Linux işletim sistemlerinin sistem yöneticisi veya DevOps mühendisi olarak en az 5 yıllık tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,
•    Linux sistem yazılımları ve Script Language (Bash, Shell) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
•    DevOps (Dev: Software Development and Ops: Information-Technology Operations) veya DevSecOps konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
•    Küme halinde sistemler ve uygulamaların (ElastichSearch, Kubernetes, Casandra, Postgresql, Redis, Rabbitmq, Mongodb, Openshift, Ansible, AWX, Nexus repository vb.) en az ikisinin mimari tasarımının oluşturulması, yapılandırılması ve kurulumu konusunda tecrübe sahibi olmak,
•    Web Server kurulumu, yapılandırması ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, (Nginx, Apache, IIS vb.)
•    Loglama araçları kurulumu, yapılandırması ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, (Graylog, Logstash, Rsyslog, vb.)
•    Deployment araçlarının kurulumu, yapılandırması ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak, (Bitbucket, Github, Gitlab, Jenkins, SVN, vb.)
•    Uygulama performansı konularında bilgi sahibi olmak,
•    Docker vb. Konteyner teknolojileri ve konteyner orkestrasyon platformu konusunda bilgi sahibi olmak,
•    İşletim sistemlerinin güvenliği, performans analizi, Log analizi, yama ve güncellemelerinin yüklenmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
•    Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulumu, yönetimi ve sorunlarının giderilmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
3)    Sistem Uzmanı (DevOps-Linux) (1 Kişi- Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)
Aranan Nitelikler:
•    Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde Sistem uzmanı veya Devops uzmanı olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,
•    JIRA, GIT, SVN vb. versiyon kontrol sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
•    CI/CD (Jenkis,Gitlab vb.) süreçlerinin yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,
•    Cluster sistemler, DNS ve Load Balancer konuları ile ilgili bilgi sahibi olmak,
•    Docker vb. Konteyner teknolojileri ve konteyner orkestrasyon platformu konusunda bilgi sahibi olmak,
•    Kurum içi DevOps ihtiyaçlarının belirlenip hayata geçirilmesi ve idame ettirilmesi konularında deneyim sahibi olmak,
•    Windows Server, Linux ortamlarının kurulumları ve konfigürasyonlarının yapılması konusunda deneyim sahibi olmak,
•    Sistem yönetimini kolaylaştırmak amacıyla script yazma konusunda deneyim sahibi olmak,
•    Yoğun trafikli uygulamaların altyapısında gerekli ihtiyaçların giderilmesi ve bunların analiz edilip izlenebilmesi konusunda deneyim sahibi olmak.
4)    Veri Ambarı Uzmanı (1 Kişi- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katına kadar)
Veri ambarı projelerinde kaynak sistem verisi profillendirme, temizleme, veri dönüşüm ve aktarım gereksinim analizi yapmak,
Veri ambarı modelleme (mantıksal / fiziksel), ETL tasarım, geliştirme ve testlerini yapmak,
Veri ambarı aktivitelerinin yönetilmesi, yürütülmesi, optimizasyonu ve ilgili dokümantasyon süreçlerini tamamlamak,
Veri ambarı platformlarının günün ve planlanan gelecek ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde tutulması için sistem kaynaklarının optimizasyonunu sağlamak,
Veri çözümleri ekosisteminde, veri ambarı platformlarının donanım, uygulama versiyon yükseltme, güncelleme, bakım süreçlerinin planlaması ve yürütülmesine destek görevlerini yerine getirmek.
İhtiyaç olması halinde Veri Analitiği Uzmanı görevlerini ikame edebilecektir.
Aranan Nitelikler:
•    Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması,
•    Oracle veya PostgreSQL veri tabanlarının yönetimi konusunda en az 3 yıl tecrübeye sahibi olmak,
•    Herhangi bir ilişkisel veri tabanının kurulum, konfigürasyon, yedekleme süreçlerinde bilgi sahibi olmak,
•    T-SQL / PL-PGSQL/ PL-SQL geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,
•    Veri tabanı yapısı ve SQL optimizasyonu konularında bilgi sahibi olmak,
•    Oracle, MsSql, MySql veya PostgreSQL backup/restore, monitoring, connection pooling konuları hakkında tecrübe sahibi olmak,
•    Veri ambarı iş süreçlerinin modellenmesi, tasarımı, raporlama ve veri görselleştirme ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
•    Shell ve Python dillerinde deneyimli olmak,
•    Yapay Zeka/Makine Öğrenmesi/Veri Analitiğ konularında proje gerçekleştirmiş olmak.
•    Veri ambarı ETL süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak,
•    Açık kaynak teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak ve projelerinde kullanmış olmak.
•    Proje geliştirme döngüsü bilgisine sahip olmak,
•    Temel bilişim ağları bilgisine sahip olmak,
•    ISO 20000-1 standartları, Yazılım Geliştirmede Dokümantasyon (svn, gitlab vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
5)    Veri Analitiği Uzmanı (1 Kişi- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar)
Veri analitiği projelerinde, tahminleme, sınıflandırma, kümeleme gibi analitik model geliştirme süreçlerini planlamak, gereksinim analizlerini yapmak,
Matematiksel modelleri ilgili yazılım dili ile geliştirmek; optimizasyonu, otomizasyonu, yaşatılması ve günün koşullarına proaktif uyarlanmasını sağlamak,
Analitik modellere baz oluşturan veri setlerini ve içeriklerini tasarlamak,
Ham verileri analitik modelleme tekniklerine uyarlayarak dönüştürmek,
Veri analitiği süreçlerinin optimizasyonunu, bakımını, iyileştirilmesini sağlamak ve ilgili dokümantasyon süreçlerini tamamlamak,
Veri analitiği platformlarının günün ve planlanan gelecek ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde tutulması için sistem kaynaklarının optimizasyonunu sağlamak,
Veri çözümleri ekosisteminde, veri analitiği platformlarının donanım, uygulama versiyon yükseltme, güncelleme, bakım süreçlerinin planlaması ve yürütülmesine destek olmak.
Acil durumlarda Veri Ambarı Uzmanı görevlerini ikame edebilecektir.
Aranan Nitelikler
•    1.000 (bin) ve üzerinde bilgisayar kullanıcısının hizmet aldığı bir bilişim sisteminde veri ambarı yapısında (kamu veya özel sektör) kurum çalışanı veya danışman personel olarak en az 1 yıl süre çalışmış olduğunu belgelemek.
•    Veri ambarı modelleme mantığına hâkim, iş zekâsı ve veri analitiği konusunda en az 3 yıl süre çalışmış olmak.
•    Veri Temizleme, bütünlüğünü sağlama, sınıflandırma, görselleştirme konularında tecrübe sahibi olmak.
•    İleri düzey SQL scripting ve SQL optimizasyon konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
•    Büyük veri ortamında çalışmış olmak.
•    İyi derecede SQL, PL-SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,
•    Güçlü veri yönetimi tecrübesine (veri hazırlama, veri kalitesi yönetimi vb.) sahip olmak,
•    Shell ve Python dillerinde deneyimli olmak,
•    Veri ambarı modelleme deneyimine sahip olmak veya veri ambarı kullanarak raporlama yapmış olmak,
•    Excel ile işletme analitiği tecrübesine sahip olmak,
•    En az 100 kullanıcısı olan Oracle BI, Microsoft Power BI, SAP BO, Knime vb kurumsal veri analitiği uygulamaları ile geliştirme yapmış olmak,
•    Açık kaynak teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
•    HTML5+JS+CSS ile veri görselleştirme tecrübesine sahip olmak,
•    ISO 20000-1 standartları, Yazılım Geliştirmede Dokümantasyon (svn, gitlab vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

2-    BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ
Başvurular www.yok.gov.tr adresinde yer alan ilandaki “Başvuru Formu”nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte (Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600.Cadde No: 10 06800 Bilkent-Çankaya/ANKARA) adresine 26/10/2023-9/11/2023 tarihleri arasında (en geç son başvuru tarihinde) anılan adreste olacak şekilde posta ile gönderilmek veya şahsen başvuru suretiyle yapılacaktır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3-    İSTENİLEN BELGELER
1.    Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı),
2.    Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin fotokopisi,
3.    2022 KPSS P3 sonuç belgesi,
4.    Mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
5.    Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi),
6.    Özel şartlarda istenilen tecrübeleri, sertifikaları ve nitelikleri gösteren belgeler,
7.    Özel şartlarda istenilen adayın bilgi sahibi olduğunu kanıtlayan belge (kişinin daha önce çalıştığı kurum/firma yetkilisi tarafından onaylanmış belge veya konuya ilişkin kurs katılım belgesi/sertifika.),
8.    Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

4-    BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adaylardan, 2022 KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı 70 kabul edilecektir) ile yabancı dil puanının (yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak istihdam edilecek bilişim personeli sayısının 10 katı kadar aday (bu sıralamalara göre son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar dahil) sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.
Sözlü sınava katılacak adayların listesi, sınav yeri ve tarihi www.yok.gov.tr internet adresinde ilân edilecektir. Sözlü sınava katılma hakkını elde edemeyenlere herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur.
Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı puanına göre sözleşmeli bilişim personeli ataması yapılacaktır.

5-    TEBLİGAT
Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na ait www.yok.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İLETİŞİM TEL: (0312) 298 75 69-70-71

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler