,
#KPSS

Yozgat Bozok Üniversitesi 6 temizlik personeli alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi sözleşmeli statüde çalıştırmak üzere 6 temizlik personeli alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi 6 temizlik personeli alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi  6 sözleşmeli temizlik personeli alacak. İlan 26 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemizde Rektörlükçe görevlendirilecek birimlerde, 2020 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır.
Giderleri özel bütçeden karşılanacak olup, ilanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin
www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURULAN

UNVAN

SIRA NO

UNVANI

SAYI

ARANAN NİTELİKLER

1

Destek Personeli (Temizlik)

2

Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak (Yozgat Merkezde istihdam edilecektir.)

2

Destek Personeli (Temizlik)

1

Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak

(Şefaatli Meslek Yüksekokulu'nda istihdam edilecektir.)

3

Destek Personeli (Temizlik)

1

Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak

(Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu'nda istihdam edilecektir.)

Başvuru Tarihi : 26/08/2022-09/09/2022 Cuma günü saat 17.00'a kadar,
Başvuru Yeri : Başvurular Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapılacaktır. (Adres: Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü İdari Birimler Binası Personel Daire Başkanlığı Merkez/YOZGAT)
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR:
1-    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2-    2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (KPSSP94 puanı esas alınacaktır.)
3-    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
4-    Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,
5-    Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak,
6-    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun hareket etmiş olmak.
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
www.bozok.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapılacaktır. (Adres: Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü İdari Birimler Binası Personel Daire Başkanlığı Merkez/YOZGAT)
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Kadro sayısının 2 katı kadar yedek uygulanacaktır.
İSTENİLEN BELGELER:
1-    Diploma fotokopisi veya mezuniyet belgesi,
2-    KPSS Sonuç Belgesi (üzerinde kontrol kodunun bulunması gerekmektedir.)
3-    Bir adet vesikalık fotoğraf. (son altı ay içinde çekilmiş),
4-    Sözleşmeli Personel Başvuru Formu ( www.bozok.edu.tr ) ilan duyurusundan temin edildikten sonra eksiksiz olarak doldurulup teslim edilecektir.
5-    Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl belgeler istenecektir. Belgelerinin aslını getirmeyenlerin işlemleri yapılmayacaktır.
AÇIKLAMALAR:
1- Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapacak olup, başvuru unvan ve başvurulan unvan sıra no kesinlikle boş bırakılmayacaktır.
2- Başvuruda verilen tüm evraklar, fotokopi olması nedeniyle kesinlikle geri iade edilmeyecektir.
9973/1-1

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler