,

Yıldız Teknik Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel Alacak

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memullan Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere» 06,06.197 8 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çahştırtlmasma İlişkin Esaslar" ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 55 (eli i beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Yıldız Teknik Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel Alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

4B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

İlan No

Pozisyon Unvanı

Cinsiyeti

öğrenim Durumu

KPSS Puan Türö

Adet

Aranılan Nitelikler

2023/8

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)

Kadın

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

KPSSP94

6

 • 202 2 KPSS( B) grubu P94 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.
 • 01,01,2023 tarihi itibarıyla 35(otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1988 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)
 • En az 1 (bir) yıl temizlik görevlisi olarak çalıştığı. “Meslek Kodu” nu gösterir hizmet dökümü, meslek kodunun girilmemiş olması durumunda sigorta dökümünde yer alan resmi veya özel kuruluşlardan alınmış imzalı “İş Deneyim Belgesi" ile belgelendirmek.

«Üniversitemizin tüm yerleşkelerindeki iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

 • Görev tanımında belirlilen görevin devamlı yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

(Görev tanımlarına hups://prs.Yİ1diz.cdu.tr/ wcb adresinden ulaşılabilir.)

2023/9

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi )

Erkek

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

KPSSP94

15

 • 202 2 KPSS(B) grubu P94 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35(otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)
 • En az 1 (bir) yıl temizlik görevlisi olarak çalıştığı, “Meslek Kodu" nu gösterir hizmet dökümü, meslek kodunun girilmemiş olması durumunda sigorta dökümünde yer alan resmi veya özel kuruluşlardan alınmış imzalı “İş Deneyim Belgesi" ile belgelendirmek.
 • Üniversitemizin tüm yerleşkelerindeki iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak
 • Görev tanımında belirtilen görevin devamlı yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

(Görev tanımlarına https://prs.vildiz.edii.tr.' web adresinden ulaşılabilir.)

2023/10

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Erkek

Önlisans

KPSSP93

4

 • 202 2 KPSS (B) grubu P93 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

•Herhangi bir önlisans program nidan mezun olmak.

 • 01.01.2023 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1993 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)
 • En az 2 (iki) yıl güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, “Meslek Kodu" nu gösterir hizmet dökümü ile belgelendirmek.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlusilahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kanına sahip olmak.

-10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.

-Vücudunda görünecek şekilde dövmesi bulunmamak,

-Boyunun RO cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla. 13 den az olmaması gerekmektedir (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70* 15 85 kg ve cn az 70-13- 57 kg olmalıdır.)

-Üniversitemizin tüm yerleşkelerindeki iç ve dış mekânlarda» 7/24 esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir dununu bulunmamak.

-Görev tanımında belirtilen görevin devamlı yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak. (Görev tanımlarına https://pfs.vildiz.fidu.tf/ web adresinden ulaşılabilir.)

2023/11

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Kadın

Önlisans

KPSSP93

2

 • 2022 KPSS (B) grubu P93 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan alınış olmak.
 • Herhangi bir önlisans programından mezun olmak
 • 01.01.2023 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1993 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bu lunabilecekti r.)
 • En az 2 (iki) yıl güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, “Meslek Kodu" nu gösterir hizmet dökümü ile belgelendirmek.

Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahh/silahsiz özel güvenlik görevlisi kimlik kanına sahip olmak. -10,06,2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun IO uncu maddesinde yer alan şartlan taşıyor olmak.

-Vücudunda görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.

-Boyunun 160 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla. 13 den az olmaması gerekmektedir.(Örneğin boy uzunluğu 160 cm ise kilosu en fazla 60+15-75 kg ve en az 60-13-47 kg olmalıdır.)

-Üniversitemizin tüm yerleşkelerindeki iç ve dış mekânlarda, 7/24 esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

 • Görev tanımında belirtilen görevin devamlı yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

(Görev lanımlannajnıpsı/'prs.yildiz.edu.tr/ web adresinden ulaşılabilir.

2023/12

Büro Personeli

Kadını1'Erkek

Lisans

KPSSP3

6

-2022 KPSS(B) grubu P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri. Çalışma Ekonomisi, İnsan Kaynakları Yönetimi. İnsan Kaynaklan. Kamu Yönetimi. Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri lisans programlarının birinden mezun olmak.

-M.E.B.‘dan onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak veya öğrenimi sırasında zorun!u/ortak/seçmeli bilgisayar dersi almak ve bu hususu belgelendirmek.

-01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)

-Vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir dutumu bulunmamak.

2023/13

Büro Personeli

Kadın/Erkek

Lisans

KPSSP3

9

 • 2022 KPSS(B) grubu P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
 • Maliye, Muhasebe ve Maliye. Mali ye-Muhasebe, İşletme, İktisat lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • M.E.B/dan onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak veya öğrenimi sırasında zorun!u/ortak/seçmeli bilgisayar dersi almak ve bu hususu belgelendirmek.
 • ÛI.OI.2O23 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak. (ÛI.ÛLİ98S ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)

-Vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

2023/14

Büro Personeli

Kadın/Erkek

önlisans

KPSSP93

4

-202 2 KPSS(B) grubu P93 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

-Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik önlisans programlarının birinden mezun olmak.

-M.E.B.’dan onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak veya öğrenimi sırasında zorunlu/ortak seçmcli bilgisayar dersi almak ve bu hususu belgelendirmek.

-01.01.2023 tarihi itibarıyla 3 5 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.19 88 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)

■Vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

2023/15

Büro Personeli

Kadın

önlisans

KPSSP93

J

-Üniversitemize bağlı kız öğrenci yurdunda gece vardiyasında çalıştırılmak üzere istihdam edilecektir.

-2022 KPSS(B) grubu P93 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

- Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.

-01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)

2023/16

Kütüphaneci

Kadın/Erkek

Lisans

KPSSP3

4

 • 2022 KPSS(B) gruba P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

-Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik. Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları lisans programlarının birinden mezun olmak.

 • 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bu lun ab ilecekti r.)
 • Vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

2023/17

Spor Uzmanı (Cankurtaran)

Erkek

Lisans

KPSSP3

1

 • 2022 KPSS(B) grubu P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.
 • Beden Eğilimi veya Spor Eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan alınmış, geçerlilik süresi dolmamış, en az bronz cankurtaran belgesine sahip olmak.
 • 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)

-Üniversitemizin sosyal tesislerinde vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

Görev tammmda belirtilen görevin devamlı yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

(Görev tanımlarına hıtps 'prs.yildiz.edu.tr/ web adresinden ulaşılabilir,)

2023/18

Spor Uzmanı (Cankurtaran)

Kadın

Lisans

KPSSP3

1

 • 2022 KPSS(B) grubu P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.
 • Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak.

-Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan alınmış, geçerlilik süresi dolmamış, en az bronz cankurtaran belgesine sahip olmak.

 • 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)
 • Üniversitemizin sosyal tesislerinde vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

-Görev tanımında belirtilen görevin devamlı yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

(Görev tanımlarına https://prs.yildiz.edu.tr/ web adresinden ulaşılabilir.)

2023/19

Teknisyen

Erkek

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

KPSSP94

1

 • 2022 KPSS(B) grubu P94 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
 • Ortaöğretim Kurulularının Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanından mezun olmak.
 • En az 3 (üç) yıl Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü dalında çalıştığı “Meslek Kodu” nu gösterir hizmet dökümü, meslek kodunun girilmemiş olması durumunda sigorta dökümünde yer ulan resmi veya özel kuruluşlardan alınmış imzalı “İş Deneyini Belgesi” ile belgelendirmek.
 • 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)

-Vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir dununu bulunmamak.

 • Görev tanımında belirlilen görevin devamlı yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

(Görev tanımlarına https://prs.yildiz.edu.tr/ web adresinden ulaşılabilir.)

2023/20

Teknisyen

Erkek

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

KPSSP94

1

 • 202 2 KPSS(B) grubu P94 puan türünden eti az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

-Ortaöğretim Kurulularının Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanından mezun olmak.

 • En az 3 (üç) yıl Haberleşme Sistemleri dalında çalıştığı “Meslek Kodu” nu gösterir hizmet dökümü, meslek kodunun girilmemiş olması durumunda sigorta dökümünde yer alan resmi veya özel kuruluşlardan alınmış imzalı “İş Deneyim Belgesi1' ile belgelendirmek.
 • 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)

-Vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

 • Görev tanımında belirtilen görevin devamlı yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

(Görev tanımlarına http$.//prş.yildiz.edu tr/ web adresinden ulaşılabilir.)

1.    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları sağlıyor olmak.
2.    Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
3.    Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.
4.    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruntundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5.    Her bir pozisyon unvanı için karşılarında belirtilen niteliklere sahip olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, VERİ ve ZAMANI
1.    Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete' de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Başlama Tarihi 15,11.2023 - Biliş Tarihi 29.11.2023 mesai bitimi.
2.    Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır
3.    Posta yoluyla yapılacak başvurularda, postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.
4.    Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvurulan geçersiz sayılacaktır.
5.    Eksik bilgi belge ile yapılan başvurular ve imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sıra No

İstenilen Belgeler

Açıklama

1

Sözleşmeli Personel İş Başvuru Formu

hıtps:7/prş.yildiz.edu.tr/ web adresinden temin edilebilecektir.

2

Özgeçmiş

 

3

Mezun Belgesi

E-Devlet üzerinden alınacak karekodlu çıktı.

4

2022 KPSS (B) Sonuç Belgesi

Belgede “Sonuç Belgesi” kontrol kodunun bulunması gerekmektedir.

5

Hizmet Döküm Belgesi i İş Deneyim Belgesi

E-Devlet üzerinden SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / Barkodu Belge Oluştur butonu kullanılarak oluşturulan detaylı Hizmet Belgesi. İş deneyim belgesinin antetli kağıda ıslak imzalı olması gerekmektedir.

6

Özel Güvenlik Kimlik Kartı

Kimlik kartı fotokopisi. (Atanmaya hak kazanan adaylardan aslını ibraz etmeleri istenecektir.)

7

Boy / Kilo Gösterir Belge

Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacaktır.

8

Cankurtaran Belgesi

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan alınmış, geçerlilik süresi dolmamış, en az bronz Cankurtaran Belgesi

9

Bilgisayar İşletmeni Sertifikası

M.EB.’dan onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya öğrenimi sırasında bilgisayar dersi aldığı gösterir Transkript Belgesi

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1.    Başvuruların incelenmesi sonucunda alım yapılacak her bir pozisyon için aranılan nitelikleri sağlayan adaylar arasından, “Sözleşmeli Personel ^ahşiirıltnasnia ilişkin Esaslar" ın ek 2 ncı maddesinin
(b) fıkrası uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere, ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenecektir.
2.    Adayların puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi ihbarıyla önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması durumunda yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
3.    Asıl adayın başvuru süresi içinde başvurmaması veya aranan şartlan taşımadığı tespit edilmesi durumunda yerine yedek adayların sırasıyla yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

SONUÇI.ARIN İLAM VE İSE BAŞLAMA
1.    Her bir pozisyon için sözleşme imzalamaya hak kazanan asıl adaylar ile yedek adayların listesi https: 7prs,yildiz.edu tr/ web adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıcı» tebligat yapılmayacaktır
2.    Destek personeli (temizlik görevlisi), koruma ve güvenlik görevlisi, spor uzmanı (cankurtaran) ve teknisyen pozisyonlarında sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylara; görevin devamlı yapılmasına engel teşkil edecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmadığını, tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmesi ve Üniversitemizin işyeri hekimi tarafından onaylanması sonrasında Güvenlik Soruşturması ve Arştv Araştırması Kanunu uyannca arşiv araştırması yaptırılacaktır.
3.    Arşiv araştırması sonucu sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylann atama işlemleri gerçekleştirilecektir.
4.    İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir

SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

Sıra No

Pozisyon Unvanı

Öğrenim Durumu

Hizmet Yılı

1.07.2023 tarihi itibarıyla Brüt Aylık Ücreti (TL)

I

Büro Personeli

Önlisans / Lisans

0-5 yıl

11453.17

2

Kütüphaneci

Lisans

0-5 yıl

14.468,38

3

Spor Uzmanı (Cankurtaran)

Lisans

0-5 yıl

11.412,65

4

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)

Ortaöğretim

0-5 yıl

10.741.00

5

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Önlisans

0-5 yıl

12.825,21

6

Teknisyen

Ortaöğretim

0-5 yıl

12.034,99

 

NOT: Yukarıda belirtilen ücretler. 01.07.2023 • 31.12.2023 tarihleri arasında geçerli olan brüt ücretler okıp bu rakamlara ek ödeme, aile yardımı ve çocuk yardımı dahil edildikten ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra net ücretler belirlenmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Davutpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi Yıldız Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Kışla Binası No: B-1005
34220 Esenler / İSTANBUL
Telefon. 0212 383 2229/ 383 2237
E-maıl: [email protected]

 

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler