BIST 100 9.097,15 %-1.05 Dolar 31,38 %0.44 Euro 34,04 %0.63 Altın Gram 2.103,32 %2.46 Brent Petrol 83,55 %1.99 Bitcoin 62.269,98 %1.17
,

Yalova Üniveritesi 15 Sözleşmeli Personel Alacak

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS B grubu Ortaöğretim,2020 KPSS (B) grubu ön lisans ve 2021 KPSS(B),2022 KPSS(B) Lisans grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Yalova Üniveritesi 15 Sözleşmeli Personel Alacak

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

BAŞVURU YERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ VE ŞEKLİ

Başvuru başlangıç tarihi

04.11.2022

Son başvuru tarihi

18.11.2022

Başvuru şekli

Şahsen veya posta ile

Sonuçların ilan edileceği internet adresi

www.yalova.edu.tr

Başvuru yeri ve Adresi

YALOVA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Merkez Yerleşkesi Çınarcık yolu üstü 77100 YALOVA Tel. : 0226 815 58 10

İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER

İLAN NO

UNVANI

KADRO SAYISI

ÖĞRENİM DURUMU

PUAN TÜRÜ

CİNSİYETİ

ARANAN NİTELİKLER

2022-1

Teknisyen (Bilgisayar)

2

Ön Lisans

2020 KPSS P93 (En az 60 puan)

Erkek/Kadın

 • Bilgisayar           Programcılığı,     Bilgisayar

Teknolojisi,         Bilgisayar         Teknolojisi                            ve

Programlama, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi İşlem, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak.

 • Alanında en az 1 yıl tecrübesi bulunmak.
 • Erkek adaylar için Askerliğini yapmış veya muaf bulunmak.
 • Müracaat tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak.

Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde çalıştırılacaktır.

2002-2

Teknisyen (îş Yeri Sağlığı ve Güvenliği)

1

Lisans

2021-2022

KPSS P3 (En az 65 Puan)

2022-3

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

4

Orta Öğretim veya Ön lisans

2020 KPSS P93 (En az 60 puan)

Erkek/Kadm

 • Yükseköğretim kuramlarının îş Sağlığı ve Güvenliği Programından mezun olmak.
 • En az iki yıl B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • En az C sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Belgesine sahip olmak.
 • Erkek adaylar için Askerliğini yapmış veya muaf bulunmak
 • Müracaat tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak.

Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde çalıştırılacaktır.

Erkek

 • En az Orta öğretim mezunu olmak.
 • Başvuru tarihinin son günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Elizmetlerine dair Kanun’un 10. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak,
 • Valilik tarafından düzenlenen son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış (En az Bir Yıl) özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.
 • Askerliğini yapmış veya muaf bulunmak.
 • 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun

cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)

Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde ilçeler dahil çalıştırılacaktır.

2022-4

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

2

Orta Öğretim veya Ön lisans

2020 KPSS P93 (En az 60 puan)

2022-5

Destek Personeli (Şoför)

1

Ortaöğretim veya Ön Lisans

2022 KPSS P94

2020 KPSS P93 (En az 55 puan)

Kadın

 • En az Orta Öğretim mezunu olmak
 • Başvuru tarihinin son günü itibariyle 30 yaşmı doldurmamış olmak,
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Elizmetlerine Dair Kanun’un 10. Maddesinde şartlan taşımak,
 • 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başan ile tamamlamış olmak,
 • Valilik tarafından düzenlenen son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış (En az Bir Yıl) özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.
 • 160 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin boy uzunluğu 160 cm ise kilosu en fazla 60+15=75 kg ve en az 60-13=47 kg olmalıdır.)

Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde ilçeler dahil çalıştırılacaktır.

Erkek

 • En az Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olup, E smıfı sürücü belgesine veya Karayolları Trafik Yönetmeliğine 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • En az 1 yıl ağır vasıta şoförü olarak çalışmış olduğunu iş yerinden alacağı evrak ile belgelendirmek.
 • Askerliğini yapmış veya muaf olmak.
 • Müracaat tarihi itibarıyla 35 (otuz) yaşmı doldurmamış olmak.

Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde çalıştırılacaktır.

2022-6

Destek Personeli (Şoför)

1

Lisans

2022 KPSS P3 (En az 55 puan)

Erkek

 • En az Lisans mezunu olup, B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • Askerliğini yapmış veya muaf olmak.
 • Müracaat tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak.

Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde çalıştırılacaktır.

2022-7

Destek Personeli (Temizlik İşleri)

2

En az Ortaöğretim

2020 KPSS P94 (En az 50 puan)

Kadın

 • En az Ortaöğretim (Lise ve dengi meslek lisesi) mezunu olmak.
 • Müracaat tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak.

Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde temizlik işlerinde çalıştırılacaktır.

2022-8

Büro Personeli

1

Lisans

2022 KPSS P3 (En az 60 puan)

Erkek/Kadın

 • Yükseköğretim           kurulularının     Lisans

Programlarından Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden mezun olmak

 • Bilgi Güvenlik Sistemi , Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası, Çevre Yönetim Sistemi Sertifikalarına sahip olmak.
 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak.
 • Müracaat tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak.

Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde çalıştırılacaktır

2022-9

Büro Personeli

1

Lisans

2022 KPSS P3 (En az 60 puan)

Erkek/Kadın

 • Yükseköğretim kuramlarının İlahiyat Fakültesi ve Tarih Lisans mezunu olmak.
 • Resmi kurumlarca onaylı Osmanlıca ve Arapça kurs Sertifikasına sahip olmak.
 • 3 yıllık İş Tecrübesi bulunmak.
 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak.

Üniversitemizin Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında çalıştırılacaktır

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
2.7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
3.2021 KPSS ve 2022 KPSS sınavından Lisans mezunları için KPSS P3, 2020 Ön lisans mezunları için KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için ise 2020 KPSSP94 puan türlerinde yeterli puana sahip olmak.
4.Tüm adayların görevini yapmasında zihinsel ve fiziksel bir engeli bulunmamak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;
1.Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Dilekçesi, (https://personel.yalova.edu.tr/tr/Page/Icerik/4-b-dilekce-formu adresinden temin edilecektir.)
2.Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu, (https://personel.yalova.edu.tr/tr/Page/Icerik/4-b-basvuru-formu adresinden temin edilecektir.)
3.2021,2022 ve 2020 KPSS Sonuç Belgesi,
4.1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
5.Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu yada ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)
6.Tecrübe istenilen pozisyonlar için unvanına uygun SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir.)
7.Çalıştığı kurumdan ıslak imzalı belge alan kişiler çalıştıkları süreyi SGK Hizmet dökümü ile belgelendirmek zorundadır.
8.Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
9.Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu yada ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)
10.Nüfus Cüzdan Sureti, (e-Devletten alınan kare kodlu, ıslak imzalı belgeler veya nüfus cüzdanı fotokopisi kabul edilir.)
11.Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu yada ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)
12.Destek personeli (Şoför) 2022/5 ve 2022/6 nolu ilanlar için en az B ve D sınıfı sürücü belgesi,
13.2022-3 ve 2022-4 nolu ilanlarda istenilen boy ve kilo ölçümlerinin Sağlık Merkezleri tarafından doktor onaylı olarak belgelendirilmesi gereklidir.
14.Tüm adayların görevini yapmasında zihinsel ve fiziksel bir engeli bulunmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu.

AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
1.Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.
2.Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
3.Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. (e-posta ile başvuru kabul edilmeyecektir). Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
4.İdare gerekli gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
5.İlan süreci ile ilgili tüm duyurular www.yalova.edu.tr adreslerinden yapılacaktır.
6.Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
7.Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar “YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Merkez Yerleşkesi Çınarcık yolu üstü 77100 YALOVA ” adresine evraklarını gönderecektir. Başvuru süreciyle ilgili irtibat bilgileri: 0 (226) 815 58 10
8.Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
9.Daha önce kamu kurumlarında Sözleşmeli olarak çalışmış adaylar için, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
10.Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
11.İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
1.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 Ortaöğretim ve Ön lisans, 2021 ve 2022 Lisans yıllarına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
2.Taban puanın üzerindeki tüm adaylar yedek sıralamaya dahil edilecek olup, yerleştirme en yüksek puandan başlanarak yapılacaktır.
3.Aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınır.
4.Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.
5.KPSS de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
6.Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
7.Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
8.İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler