,
#KPSS #İş İlanları

Uşak Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel Alacak

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 55 (ellibeş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Uşak Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel Alacak

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 55 (ellibeş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU'NUN 4/B MADDESİ UYARINCA
İSTİHDAM EDİLECEK KADROLAR VE ARANILAN NİTELİKLER

SP2024-07

Büro Personeli

Lisans 2022 KPSS P3 (en az 60 puan)

2

-Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir lisans programından mezun olmak.

-Excel ve Word sertifikasına sahip olmak.

SP2024-08

Spor Uzmanı

Lisans 2022 KPSS P3 (en az 60 puan)

1

 • Yükseköğretim Kurumlarının Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültesi lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.
 • Cinsiyeti kadın olmak.
 • İlan tarihi itibariyle en az bronz seviyesinde Cankurtaran Belgesi’ ne sahip olmak.

SP2024-09

Tekniker (Çevre)

Ön Lisans 2022 KPSS

P93

(en az 60 puan)

1

 • Yükseköğretim Kurumlarının Çevre, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma, Çevre Koruma ve Kontrol, Kimya, Kimya Teknolojisi, Laboratuvar, Laboratuvar Teknolojisi, Atık Yönetimi Bölümü, Çevre Temizliği ve Denetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Seyahate ve/veya arazide çalışmaya elverişli olmak.
 • En az B sınıfı (Manuel) ehliyete sahip olmak.
 • Hak kazanan adaydan; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen “Su ve Atık Sudan Numune Alma Eğitimi” ne katılarak başarılı olunması beklenecek olup, Su/Atıksu gibi sıvılardan Numune Alma Personeli olarak Merkez Araştırma Laboratuvarı (UBATAM) bünyesinde çalıştırılacaktır.

SP2024-10

Tekniker (Kimya)

Ön Lisans 2022 KPSS

P93

(en az 60 puan)

1

-Kimya, Kimya Teknolojisi, Laboratuvar, Laboratuvar Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

-En az B sınıfı (Manuel) ehliyete sahip olmak, -Seyahate ve/veya arazide çalışmaya elverişli olmak.

SP2024-11

Tekniker (Bilgisayar)

Ön Lisans 2022 KPSS

P93

(en az 60 puan)

1

 • Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama veya Bilgisayar Bilimleri ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.
 • PHP veya .Net programlama dillerini bildiğini belgelemek. (Bu alanda ders aldığını belgelendirmek, herhangi bir Yükseköğretim Kurumu veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaya sahip olmak.
 • En az 3 (üç) yıl deneyime sahip olmak. SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet kapısından alınacak karekodlu) ile belgelendirmek.

SP2024-12

Teknisyen (Elektrik-Elektronik)

Ortaöğretim 2022 KPSS P94 (en az 60 puan)

1

 • Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,
 • Asansör bakım onarım alanında en az 2 (iki) yıl deneyime sahip olmak ve SGK Hizmet Dökümü (e- Devlet kapısından alınacak karekodlu) ile belgelendirmek.

Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesi sahibi olmak.

 • Seyahate ve/veya arazide çalışmaya elverişli olmak.

 

SP2024-13

Teknisyen (İnşaat)

Ortaöğretim 2022 KPSS P94 (en az 60 puan)

2

 • Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanından mezun olmak.

Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesi sahibi olmak.

 • İnşaat alanında en az 3 (üç) yıl deneyime sahip olmak. SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet kapısından alınacak karekodlu) ile belgelendirmek.
 • Seyahate ve/veya arazide çalışmaya elverişli olmak.

SP2024-14

Teknisyen (Bilişim)

Ortaöğretim 2022 KPSS P94 (en az 60 puan)

1

 • Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Bilişim Teknolojileri Alanından mezun olmak,
 • Ağ cihazları için kablolama işlerinde, bilgisayar kurulumu, yönetimi, kamera ve benzeri cihaz montaj kurulumlarında en az 3 (üç) yıl tecrübesine sahip olmak ve e-Devlet Kapısından alınacak karekodlu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
 • Seyahate ve/veya arazide çalışmaya elverişli olmak.

SP2024-15

Teknisyen (Mobilya)

Ortaöğretim 2022 KPSS P94 (en az 60 puan)

1

 • Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap Teknolojisi Alanı veya Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanlarının birinden mezun olmak.
 • İlgili alanda en az 3 (üç) yıl deneyime sahip olmak. SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet kapısından alınacak karekodlu) ile belgelendirmek.
 • Seyahate ve/veya arazide çalışmaya elverişli olmak.

SP2024-16

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Laboratuvar)

Ön Lisans 2022 KPSS

P93

(en az 60 puan)

1

-Yükseköğretim Kurumlarının Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar veya Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

SP2024-17

Sağlık Teknikeri (Ağız Ve Diş Sağlığı)

Ön Lisans 2022 KPSS

P93

(en az 60 puan)

1

-Yükseköğretim Kurumlarının Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri veya Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

SP2024-18

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Ön Lisans 2022 KPSS

P93

(en az 60 puan)

3

 • Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
 • Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya fiziksel ve zihinsel bir engel durumu olmamak. (Yerleşmeye hak kazanan adaylardan alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri istenecektir.)

-Cinsiyeti erkek olmak.

 • Askerlik görevini yapmış olmak.
 • 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması bu durumu Aile Hekiminden alınan güncel tarihli belge veya raporla belgelendirmelidir. (Kazanan adayların, yeniden boy/kilo ölçümü yapılacaktır. Yapılan ölçümler sonucunda ilanda belirtilen şartları sağlamaması halinde haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.)
 • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve başvuru esnasında ibraz etmek.

 

SP2024-19

Destek Personeli (Hizmetli)

Ortaöğretim 2022 KPSS P94 (en az 60 puan)

10

 • Ortaöğretim Kurumlarının Lise veya dengi okul mezunu olmak.
 • Üniversitemiz tüm yerleşkelerindeki iç ve dış mekanda görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bulaşıcı hastalığı veya fiziksel ve zihinsel bir engel durumu olmamak. (Yerleşmeye hak kazanan adaylardan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri istenecektir.)
 • Bu pozisyonda istihdam edilenler, yardımcı hizmetler sınıfına giren “hizmetli” kadrosuna ait görevlerin tamamını yürütecektir.

SP2024-20

Destek Personeli (Hizmetli)

Ortaöğretim 2022 KPSS P94 (en az 60 puan)

1

 • Ortaöğretim Kurumlarının Lise veya dengi okul mezunu olmak.
 • Üniversitemiz tüm yerleşkelerindeki iç ve dış mekanda görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bulaşıcı hastalığı veya fiziksel ve zihinsel bir engel durumu olmamak. (Yerleşmeye hak kazanan adaylardan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri istenecektir.)
 • Bu pozisyonda istihdam edilenler, yardımcı hizmetler sınıfına giren “hizmetli” kadrosuna ait görevlerin (temizlik, ilgili alanda basit bakım- onarım, dağıtım ve taşıma vb.) tamamını yürütecektir.
 • Mobilya alanında Mesleki Yeterlilik Sertifikasına veya 3308 sayılı Kanuna göre Ustalık belgesine sahip olmak. (Meslek liselerinin ve dengi ortaöğretim kurumlarının ilgili alanından mezunlarda bu şart aranmaz.)
 • İlgili mobilya alanında en az 3 (üç) yıl deneyime sahip olmak. SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet kapısından alınacak karekodlu) ile belgelendirmek.
 • Seyahate ve/veya arazide çalışmaya elverişli olmak.

SP2024-21

Destek Personeli (Hizmetli)

Ortaöğretim 2022 KPSS P94 (en az 60 puan)

1

 • Ortaöğretim Kurumlarının Lise veya dengi okul mezunu olmak.
 • Üniversitemiz tüm yerleşkelerindeki iç ve dış mekanda görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bulaşıcı hastalığı veya fiziksel ve zihinsel bir engel durumu olmamak. (Yerleşmeye hak kazanan adaylardan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri istenecektir.)
 • Bu pozisyonda istihdam edilenler, yardımcı hizmetler sınıfına giren “hizmetli” kadrosuna ait görevlerin (temizlik, ilgili alanda basit bakım- onarım, dağıtım ve taşıma vb.) tamamını yürütecektir.
 • Alüminyum ve demir doğrama alanında Mesleki Yeterlilik Sertifikasına veya 3308 sayılı Kanuna göre Ustalık belgesine sahip olmak. (Meslek liselerinin ve dengi ortaöğretim kurumlarının ilgili alanından mezunlarda bu şart aranmaz.)
 • İlgili alanda (alüminyum ve demir doğrama) en az 3(üç) yıl deneyime sahip olmak. SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet kapısından alınacak karekodlu) ile belgelendirmek.
 • Seyahate ve/veya arazide çalışmaya elverişli olmak.

 

SP2024-22

Destek Personeli (Hizmetli)

Ortaöğretim 2022 KPSS P94 (en az 60 puan)

1

 • Ortaöğretim Kurumlarının Lise veya dengi okul mezunu olmak.
 • Üniversitemiz tüm yerleşkelerindeki iç ve dış mekanda görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bulaşıcı hastalığı veya fiziksel ve zihinsel bir engel durumu olmamak. (Yerleşmeye hak kazanan adaylardan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri istenecektir.)
 • Bu pozisyonda istihdam edilenler, yardımcı hizmetler sınıfına giren “hizmetli” kadrosuna ait görevlerin (temizlik, ilgili alanda basit bakım- onarım, dağıtım ve taşıma vb.) tamamını yürütecektir.
 • Kaynakçılık alanında Mesleki Yeterlilik Sertifikasına veya 3308 sayılı Kanuna göre Ustalık belgesine sahip olmak. (Meslek liselerinin ve dengi ortaöğretim kurumlarının ilgili alanından mezunlarda bu şart aranmaz.)
 • İlgili alanda en az 3 (üç) yıl deneyime sahip olmak. SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet kapısından alınacak karekodlu) ile belgelendirmek.
 • Seyahate ve/veya arazide çalışmaya elverişli olmak.

SP2024-23

Destek Personeli

(Hizmetli)

Ortaöğretim 2022 KPSS P94 (en az 60 puan)

3

 • Ortaöğretim Kurumlarının Lise veya dengi okul mezunu olmak.
 • Üniversitemiz tüm yerleşkelerindeki iç ve dış mekanda görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bulaşıcı hastalığı veya fiziksel ve zihinsel bir engel durumu olmamak. (Yerleşmeye hak kazanan adaylardan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri istenecektir.)
 • Bu pozisyonda istihdam edilenler, yardımcı hizmetler sınıfına giren “hizmetli” kadrosuna ait görevlerin (temizlik, ilgili alanda basit bakım- onarım, dağıtım ve taşıma vb.) tamamını yürütecektir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bahçe Bakımı, Bahçıvanlık/Peyzaj Bahçıvanı/Süs Bitkileri Yetiştirme ve Bakımı/Park Bahçe ve Koruların Bakımı/Park ve Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği Sertifikalarından birine sahip olmak veya bahçe ve peyzaj alanında en az 2 (iki) yıl deneyime sahip olmak. SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet kapısından alınacak karekodlu) ile belgelendirmek.

 

SP2024-24

Destek Personeli (Hizmetli)

Ortaöğretim 2022 KPSS P94 (en az 60 puan)

1

 • Ortaöğretim Kurumlarının Lise veya dengi okul mezunu olmak
 • Ağır ve tehlikeli işlerde (ağaç budama, taşıma, çim biçme, zirai ekim ve dikme vb. işlerde çalışmaya engel sağlık sorununun bulunmaması. (sağlık kurulu raporu istenecektir.)
 • Bu pozisyonda istihdam edilenler, yardımcı hizmetler sınıfına giren “hizmetli” kadrosuna ait görevlerin (temizlik, ilgili alanda basit bakım- onarım, dağıtım ve taşıma vb.) tamamını yürütecektir.
 • Herhangi bir Bakanlık veya Yükseköğretim Kurumlarından alınmış olmak kaydıyla; Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği ve/veya Bitkisel Üretim, Hayvansal Üretim, Bilgisayar kullanımı ve Arıcılık alanında sertifikaya sahip olmak,
 • Eski E, Yeni D veya B (Manuel) ve F sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

SP2024-25

Destek Personeli

(Aşçı)

Ön Lisans 2022 KPSS

P93

(en az 60 puan)

2

 • Yükseköğretim Kurumlarının Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bulaşıcı hastalığı veya temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık vb. engelleri bulunmamak. (Yerleşmeye hak kazanan adaylardan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri istenecektir.)
 • En az 5 (beş) yıl aşçılık deneyimine sahip olmak. SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet kapısından alınacak karekodlu) ile belgelendirmek.
 1. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

(Tüm Ünvanlara Başvuracak Adaylar İçin)

 1. Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin B bendi uyarınca hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler, hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
 3. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
 4. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan tam teşekküllü kamu hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu istenecek, sağlık kurulu raporu doğrultusunda adayın atanacağı kadro ünvanının gerektirdiği işlerde çalışamayacak durumda olması halinde ataması yapılmayacaktır.
 5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabileceklerdir. Birden fazla kadroya başvuru yapanların tespiti halinde, tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 7. Başvuracak adayların, başvurduğu ilan numarasının karşısında yer alan aranılan niteliklerin ve genel şartların (mezuniyet, KPSS puanı, yaş şartı, cinsiyet, istenen ünvanlar için deneyim şartı, vb.) tamamını taşıyor olması, istenilen sertifika ve diğer belgelerin ilan tarihinden önce alınmış ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
 8. Tüm pozisyonlar için (Koruma ve Güvenlik Görevlisi hariç); Son başvuru tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak, Koruma ve Güvenlik Görevlisi için 35 yaşını doldurmamış olmak.
 9. Yapılacak görev gereği Üniversitemizin il/ilçelerinde bulunan tüm yerleşkelerinde, kampüs dışında, mesai saatleri dışında ve vardiyalı çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. Adaylar bu koşulları kabul etmiş sayılacaktır. (Tüm ünvanlar için geçerlidir.)
 10. Başvuruda bulunan adayların e-Devlet üzerinden alınan karekodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi belgesinde bulunan meslek kodunun ilanda belirtilen tecrübe niteliğine uyumlu olması şarttır.
 11. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
 12. Üniversitemiz ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 1. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
 1. 4-B Sözleşmeli Personel İş Başvuru Formu/Dilekçesi. (https://personel.usak.edu.tr/ menu/16567 adresinden temin edilecektir.)
 2. T.C. Kimlik Kartı fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu nüfus kayıt örneği kabul edilir)
 3. 2022 KPSS Sonuç Belgesi. (https://sonuc.osym.gov.tr adresinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir.)
 4. Adli Sicil Belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belge kabul edilir.)
 5. Askerlik Durum Belgesi. (e-Devletten alınan kare kodlu belge veya askerlik şubelerinden alınan onaylı belge kabul edilecektir)
 6. Onaylı Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 7. Tüm adayların e- Devlet üzerinden alınan karekodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi belgesi.
 1. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
 1. Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren, 19.04.2024 tarihi mesai bitimine kadardır.
 2. Adaylar başvuruda istenilen belgelerle birlikte Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurabileceklerdir.
 1. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
 1. Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir,
 2. KPSS’ den yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
 3. Her ünvan için asıl aday sayısının 10 (on) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
 4. Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile ilana ait tüm duyurular Uşak Üniversitesi resmi internet sayfalarında (www.usak.edu.tr/- www.personel.usak.edu.tr/) yayımlanacak olup ilanla ilgili tüm duyurular tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 5. Asıl kazanan adaylardan süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, ataması yapılmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
 6. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
 7. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan belirtilen süreler içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar haklarından vazgeçmiş sayılırlar.
 8. Adayların gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı belge teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
 1. İLETİŞİM:

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığı internet adresinde yer alan iletişim kanalları ile aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabilir.

Telefon : 0276 221 22 05

e-Posta : [email protected]

web : www.personel.usak.edu.tr

 1. DİĞER HUSUSLAR:
 1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir,
 2. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir,
 3. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler