,
#KPSS #İş İlanları

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 30 Sözleşmeli Personel Alacak

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Başkanlığımız internet sayfasında (www.tuseb.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecektir.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 30 Sözleşmeli Personel Alacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığından:

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PERSONEL ALINACAKTIR.

Başvuru Başlangıç Tarihi : 20.05.2024

Başvuru Bitiş Tarihi : 24.05.2024

SIRA NO

TÜSEB KADROSU

KADRO SAYISI

ÖĞRENİM DÜZEYİ

MEZUN OLUNAN BÖLÜM/ PROGRAM

NİTELİK/KOŞUL

ÇALIŞMA PERİYODU

GÖREV

YERİ

NOTER KURA TARİHİ, SÖZLÜ SINAV TARİHİ VE YERİ

1

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

9

En az ortaöğretim (Lise ve dengi okul)

En az ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.

 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen koşulları taşımak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak, (Silahlı güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olanlar da başvuru yapabilir).
 5. Son başvuru tarihi itibarıyla en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübesi olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir.)
 6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak.
 7. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
 8. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek.
 9. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
 10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
 11. Başkanlığımızın tüm hizmet birimlerinde, gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarında 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 12. Başkanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerindeki alımlar, ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır. (İlan tarihi itibarıyla İstanbul İli Anadolu Yakası İlçeleri; Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla, Beykoz, Sancaktepe, Şile, Adalar, Çekmeköy veya Sultanbeyli ilçelerinde ikamet ediyor olmak.)

Belirsiz Süreli (Daimi)

İstanbul

Başkanlığımız WEB sitesinde ilan edilecektir.

 

2

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı)

13

En az ortaöğretim (Lise ve dengi okul)

En az ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.

 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen koşulları taşımak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına (Silahlı) sahip olmak,
 5. Son başvuru tarihi itibarıyla en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübesi olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir.)
 6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak.
 7. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
 8. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek.
 9. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
 10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
 11. Başkanlığımızın tüm hizmet birimlerinde, gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarında 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 12. Başkanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerindeki alımlar, ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır. (İlan tarihi itibarıyla Ankara İli Merkez İlçeleri; Mamak, Altındağ, Keçiören, Çankaya, Etimesgut, Pursaklar, Yenimahalle, Gölbaşı veya Sincan ilçelerinde ikamet ediyor olmak.)

Belirsiz Süreli (Daimi)

Ankara

Başkanlığımız WEB sitesinde ilan edilecektir.

 

3

Hizmetli

6

Ortaöğretim

(Lise ve dengi okul)

Ortaöğretim

(Lise ve dengi) mezunu olmak.

 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. Son başvuru tarihi itibariyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 1. Son başvuru tarihi itibariyla hijyen, temizlik kuralları, temizlik malzemelerinin kullanım özellikleri, uygun teknikle temizlik ve riskli alanların temizliği konularından herhangi birinden eğitim almış olmak ve bunu belgelendirmek.
 1. Son başvuru tarihi itibariyla en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübesi olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir.)
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak.
 3. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
 4. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek.
 5. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
 6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
 7. Başkanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerindeki alımlar, ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır. (İlan tarihi itibarıyla Ankara İli Merkez İlçeleri; Mamak, Altındağ, Keçiören, Çankaya, Etimesgut, Pursaklar, Yenimahalle, Gölbaşı veya Sincan ilçelerinde ikamet ediyor olmak.)

Belirsiz

Süreli

(Daimi)

Ankara

Başkanlığımız WEB sitesinde ilan edilecektir.

 

4

Şoför

2

Ortaöğretim

(Lise ve dengi okul)

Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.

 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Yeni tip M, B1, B, D1 ve F sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.)
 5. Son başvuru tarihi itibarıyla SRC-2 ve SRC-4 belgesine sahip olmak.
 6. Son başvuru tarihi itibarıyla en az 3 (üç) yıl önce alınmış sürücü belgesine sahip olmak.
 7. Son başvuru tarihi itibarıyla İstanbul İli içerisinde en az 3 (üç) yıl aktif şoförlük yapmış olmak ve bunu belgelendirmek. (Tecrübe bilgisi, meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir.)
 8. Son başvuru tarihi itibarıyla ileri sürüş teknikleri ve güvenli sürüş teknikleri konularında eğitim almış olmak ve bunu belgelendirmek.
 9. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak.
 10. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
 11. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek.
 12. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
 13. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
 14. Başkanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerindeki alımlar, ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır. (İlan tarihi itibarıyla İstanbul İli Anadolu Yakası İlçeleri; Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla, Beykoz, Sancaktepe, Şile, Adalar, Çekmeköy veya Sultanbeyli ilçelerinde ikamet ediyor olmak.)

Belirsiz Süreli (Daimi)

İstanbul

Başkanlığımız WEB sitesinde ilan edilecektir.

NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Başkanlığımız internet sayfasında (www.tuseb.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecektir.

Adres: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No: 71, 34718, Kadıköy/İSTANBUL

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler