,
#KPSS #İş İlanları

Türk-Alman Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak

2022 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Türk-Alman Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2022 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

S.No

Ünvan

Sayı

KPSS Yılı

KPSS Puan Türü

Özel Şartlar

1

Antrenör

1

2022

KPSSP3

 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği”, “Antrenörlük Eğitimi” lisans programlarının veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu bölümlere denk kabul edilen Lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı onaylı Basketbol branşında en az üçüncü kademe antrenörlük belgesine sahip olmak,
 • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası sahibi olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak. (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak )

2

Büro Personeli

1

2022

KPSSP3

 • Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe Bilgi Sistemleri lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak. (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak )

3

Tekniker

1

2022

KPSSP93

 • İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Önlisans Programından mezun olmak.
 • İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Sertifikası sahibi olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak. (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak)

4

Teknisyen

1

2022

KPSSP94

 • Ortaöğretim kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı ve/veya Dallarından mezun olmak
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak. (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak )

5

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi -Kadın)

1

2022

KPSSP94

-Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

6

Destek Personeli (Şoför Erkek)

1

2022

KPSSP93

 • Herhangi bir Önlisans programından mezun olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak. (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak)
 • Eski E sınıfı veya yeni D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • SRC2,SRC4 ve Psikoteknik belgesine sahip olmak.
 • Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
 • Yurtiçi seyahat engeli bulunmamak.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
a.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
b.    Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
c.    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
d.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
e.    Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış, muaf veya tecil ettirmiş olmak).
f.    Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
g.    Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI
Adaylar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Türk-Alman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı internet sayfası www.pdb.tau.edu.tr de ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Daire Başkanlığınca onaylanmış) Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Adaylar ilan edilen unvanlardan sadece birine başvuru yapabilirler.
BAŞVURU TARİHLERİ :    20.11.2023-04.12.2023
BAŞVURU ADRESİ :    Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Şahinkaya Cad. No: 106 Beykoz / İSTANBUL

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER
Başvuru Formu (www.tau.edu.tr İnternet sayfasından temin edilebilir)
Diploma Fotokopisi (e-Devlet üzerinden Alınan üzerinde barkod bulunan belge kabul edilecektir)
Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi.
2022 KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi.
Özel sektörde çalışılan süreler için barkodlu SGK Hizmet Dökümü. Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumlardan alınacak hizmet belgesi.)
Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan üzerinde barkod bulunan belge kabul edilecektir)
Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan üzerinde barkod bulunan belge kabul edilecektir)
Yukarıda Özel Şartlar bölümünde yazan niteliklere ve belgelere sahip olmak.
1    Adet Fotoğraf

3    . BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
*    Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
*    Başvurular incelendikten sonra, 2022 KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı adayların isim listesi www.tau.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kontenjan sayısının 4 (dört) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazanan aday atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazanan adaylar sırasıyla çağrılacaktır.
*Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir.
*    Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 10 iş günü içerisinde istenilen belgeler ile Türk-Alman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.
*    İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
*Üniversitemiz gerekli gördüğü hallerde, ilanın her aşamasında değişiklik yapma veya iptal etme yetkisine sahiptir.
*    Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
*    İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
İlanen duyurulur.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler