BIST 100 5.055,34 %0.46 Dolar 19,07 %0.12 Euro 20,61 %0.88 Altın Gram 1.195,51 %1.3599999999999999 Brent Petrol 76,50 %2.03 Bitcoin 27.420,98 %2.01
Ankaraparçalı az bulutlu18 °Cparçalı az bulutlu
,
#KPSS #İş İlanları

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Alacak

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ve diğer birimlerinde (Giderleri Özel Bütçeden Karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre Lisans mezunları için 2022 Ortaöğretim mezunları için 2020 dönemi KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 3 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Alacak

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

UNVAN

KODU

UNVANI

ADEDİ

ÖĞRENİM DURUMU

BÜTÇESİ

KPSS PUAN TÜRÜ

BAŞVURU KOŞULLARI

H-1

Hemşire

1

Lisans

Özel Bütçe

KPSSP3

 • Hemşirelik lisans mezunu olmak.
 • Yataklı tedavi kuramlarında iş deneyimine sahip olmak.

D-1

Diyetisyen

1

Lisans

Özel

Bütçe

KPSSP3

 • Beslenme ve diyetetik lisans mezunu olmak.
 • Yataklı tedavi kuramlarında diyetisyen olarak iş deneyimine ve metabololik cerrahi uygulamalarında beslenme ve diyetetik alanında herhangi bir modül eğitimi sertifikasına sahip olmak.
 • Belgelendirmek kaydıyla holistik beslenme diyet ve yeme bozukluğu, mineral terapi ve onkolojide beslenme eğitimlerini almış olmak.

DP-1

Destek Personeli (Şoför Hizmetleri)

1

Ortaöğretim

Özel Bütçe

KPSS P94

 • Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
 • E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 01/01/2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak).
 • Belgelendirmek kaydıyla otobüs kaptanlığı (şoförlüğü) alanında iş deneyimine sahip olmak.
 • SRC 2 ve SRC 4 mesleki yeterlilik belgelerine sahip olmak.
 • Psikoteknik belgesine sahip olmak.
 • Son başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşından gün almamış olmak.
 • Şoför olarak vardiyalı/nöbet usulü sistemde çalışmaya ve sağlık yönünden (ruhsal-fiziksel) bu görevi yapmaya herhangi bir engeli bulunmadığını beyan etmek.

 

1.Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

A- GENEL ŞARTLAR:
a)Türk Vatandaşı olmak,
b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d)Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.
e)657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
f)Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

B-BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
1.Müracaat edecekler ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web sayfasından temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (Aslı görülmek üzere Başkanlığımızca onaylanmış veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belgeler) Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Postadan oluşacak gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Son başvuru tarihi itibari ile kurum kayıtlarına girmeyen evraklar dikkate alınmayacaktır.
2.Adaylar belirtilen pozisyonlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabilirler. Birden fazla pozisyona başvuranların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
3.Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
4.Başvuru formu, başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlar www.gop.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır.
Başvuruda İstenilen Belgeler:
a.Sözleşmeli Personel Alım İlanı Başvuru Formu
b.Diploma/Mezuniyet Belgesi (Aslı görülmek üzere Başkanlığımızca onaylanmış veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belge)
c.KPSS Sınav Sonuç Belgesi 
-Ortaöğretim mezunları için 2020 dönemi KPSS P94 puanı,
-Lisans mezunları için 2022 dönemi KPSS P3 puanı değerlendirilecektir.
d.Fotoğraf (1adet) (Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)
e.Deneyim/Tecrübe Belgesi ve Sertifika (Aslı) (Başvurulan unvanda isteniyor ise)
f.Deneyim istenen Unvanlar İçin SGK Hizmet Dökümü (Kurumdan alınmış aslı veya Barkodlu e-Devlet çıktısı)
g.Şoförler İçin Sürücü Belgesi, Psikoteknik ve Src Belgelerinin (Aslı görülmek üzere Başkanlığımızca onaylanmış veya Noter Onaylı Fotokopisi)
h.Askerlik, Sağlık, Çalışma ve Adli Sicil Durumu Beyanı
i.Kimlik Kartı Sureti
C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR
KPSS puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri http://www.gop.edu.tr adresinden ilan edilecektir.
Yerleştirilecek sözleşmeli personel pozisyonu kadar aday asıl diğer başvuranlar yedek olarak belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşmeye hak kazanan adayların sınav sonucunun http://www.gop.edu.tr internet adresinden ilanından itibaren 10 (on) gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimini müteakip 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre yerleştirme işlemi yapılacaktır. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirildiğinin adaylara tebliğinden itibaren 657 sayılı Kanunun 62’nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde görevine başlamayanlar haklarını kaybederler.
Bilgi İçin
Personel Daire Başkanlığı

Tel: (356) 2521616-(1167)-(1178)-(1179)

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler