,

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 5 Eski Hükümlü Tren Teşkil İşçisi alacak

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul il sınırlarında bulunan Kabakça İstasyon Şefliğine 1, Sinekli İstasyon Şefliği işyerlerine 1, İzmir il sınırlarında bulunan Kemalpaşa TMİ İstasyon Şefliğine 1, Emiralem İstasyon Şefliği işyerlerine 1 ve Kütahya il sınırlarında bulunan Dumlupınar İstasyon Şefliğine 1 olmak üzere toplam 5 Eski Hükümlü Tren Teşkil İşçisi olarak işe alınacaktır.

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 5 Eski Hükümlü Tren Teşkil İşçisi alacak

Başvuru yapacak adayların bilmesi gereken hususlar, istenilen belgeler, sağlık şartları ve okul bölümleri aşağıda belirtilmiştir.

BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1-    İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.
2-    İşgücü taleplerimiz İŞKUR’da 09.08.2022-15.08.2022 tarihleri arasında yayınlanacaktır.
3-    İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimizden İstanbul ve İzmir işyerlerimize başvuru yapacak adayların aşağıda belirtilen Ön Lisans programlarından mezun olması ve 2020 yılı KPSS dan en az 60 puan alması gerekmektedir.
Kütahya işyerine başvuru yapacak adayların ise Meslek lisesi Elektronik bölümünden mezunu olması ve ilan tarihi itibariyle yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapıldığı raylı sistemlerde tren teşkili ve manevra hizmetlerinde en az 5 yıl çalışmış olması gerekmektedir.
4-    İstanbul, İzmir ve Kütahya işyerlerimize başvuru yapan eski hükümlü adayları aşağıda istenilen belgelerde belirtilen evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına 19.08.2022 tarihinde şahsen teslim edeceklerdir.
Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.
5-    Kütahya işerimize başvuru yapan eski hükümlü adaylardan evrak teslimi yapanların işgücü talebinin dört katından fazla olması durumunda sözlü sınava katılacaklar, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda 23.08.2022 tarihinde kura çekimi ile belirlenecektir.
6-    Sözlü sınavı 26.08.2022 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.
7-    İstanbul ve İzmir işyerlerimize başvuru yapan eski hükümlü adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan ve gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,
Mezun oldukları okul bölümüyle ilgili mesleki terim 1 soru 10 puan üzerinden, mesleki yapı malzemesi 1 soru 10 puan üzerinden ve teknik konulardan 2 soru 15 şer puan üzerinden mesleki alanda 50 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan ortalamasının %50'si, KPSS puanının %50'si alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
8-    Kütahya işyerimize başvuru yapan eski hükümlü adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan ve gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,
Mezun oldukları okul bölümüyle ilgili mesleki terim 1 soru 10 puan üzerinden, mesleki yapı malzemesi 1 soru 10 puan üzerinden ve teknik konulardan 2 soru 15 şer puan üzerinden mesleki alanda 50 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan ortalaması alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
9-    Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı olacaktır.
10-    Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.
11-    TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünü işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.
12-    İlan tarihi itibariyle adayların 35 yaşından gün almamış olması şarttır.
13-    İşe başlatılacak Tren Teşkil İşçileri 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.
14-    İşe başlayan Tren Teşkil İşçilerinin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir.
15-    İşe başlayan Tren Teşkil İşçileri en az 5 yıl çalışacak, bu süre içerisinde nakil isteyemeyecektir. 5 yılını dolduranlar tren teşkil işçiliği kadrosu bulunan işyerlerine nakil talebinde bulunabilecektir.
16-    İşe başlayan Tren Teşkil İşçileri vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.
17-    Tren Teşkil İşçisi olarak işe başlayıp, 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle ayrılanlardan; görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresince aldıkları ücret ile eğitim programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarının / si tazminat olarak geri alınacaktır.

İSTENİLEN BELGELER
1-    Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,
2-    TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir.
3-    Öğrenim belgesi fotokopisi (Öğrenim belgesinde alanı/dalı belirtilmiş olacaktır.) veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan barkotlu Mezun Belgesi
4-    Eski Hükümlü Belgesi (Cumhuriyet Savcılığından)
5-    Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğunu belirtilecektir.),
6-    e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi
7-    KPSS Sonuç Belgesi (26.11.2020 açıklama tarihli) İstanbul ve İzmir işyerlerine başvuru yapacak adaylar için,
8-    e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü,
9-    Kütahya işyerine başvuru yapacak adaylar, ilan tarihi itibariyle yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapıldığı raylı sistemlerde tren teşkili ve manevra hizmetlerinde en az 5 yıl çalışmış olma şartı aranmaktadır. Adaylar bu çalışmalarını e-Devlet üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ve işyerinden alacakları yazı ile belgeleyecektir.
10-    TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir.

SAĞLIK ŞARTLARI
1-    Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınan uyuşturucu ve uyarıcı madde testinin negatif olduğunu gösterir rapor istenecektir
2-    Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği A Grubu Sağlık Şartlarına Göre; Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Personeline Sağlık Kurul Raporu Düzenlemeye Yetkili TCDD web sitesinde (http://www.tcdd.gov.tr) yayımlanan hastanelerin herhangi birinden 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.
Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar;
Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş,
Renk Muayenesi (İshihara) testi yapılmış,
İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses ortalaması 0-35 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır.
3-    TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince; grup tespiti yapılacak adayların almış oldukları sağlık kurulu raporu grup belirleyicileri tarafından değerlendirilecektir.
4-    Adayların “A grubu emniyet kritik görevlerde çalışır” ibaresi bulunmayan sağlık kurulu raporu ile görme/işitme muayeneleri hakkında değerlendirme sonuçları bulunmayan sağlık kurulu raporlarının değerlendirmesi yapılmayacaktır.
5-    Grubu uygun olan adaylar, psikoteknik değerlendirmesine gönderilecektir. Grubu uygun olmayan adayların işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır. Psikoteknik değerlendirme sonucunda yeterli görülen adayın ataması yapılacaktır. Yetersiz görülen aday en az 30 gün sonra ikinci kez psikoteknik değerlendirmeye gönderilecektir. İkinci kez yetersiz görülen adayın işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır.

OKUL BÖLÜMLERİ
1-    İstanbul ve İzmir il sınırlarındaki işyerlerimize başvuru yapacak eski hükümlü adaylarda istenilen Ön Lisans Bölümleri
Elektrik
Elektrik Teknolojisi
Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı
Elektrik, Makine, Tamir ve Bakım
Endüstriyel Elektrik
Elektronik Teknolojisi
Deniz Elektroniği
Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
Elektrik-Elektronik
Elektrik-Elektronik Teknikerliği
Elektronik Elektronik Yüksek Teknisyenliği
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Elektronik Teknikerliği
Endüstriyel Elektronik Teknolojisi
Gemi Elektroniği
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik
Raylı Sistemler İşletmeciliği
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
Raylı Sistemler Teknolojisi
Demiryolu Araçları
Mekatronik
Mekatronik Teknolojisi
Makine
İş Makineleri
Makine Metep
Makine Teknisyenliği
Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi
Talaşlı Üretim Talaşsız Şekillendirme
Termik Santral Makineleri
Tesviye
Otomotiv Teknolojisi
Makine Motor
Motor
Motor Otomotiv
Oto Elektrik-Elektronik
Oto Elektrik ve Elektroniği
Oto Motor Teknolojileri
Otobüs Tamir ve Bakım Otomotiv
Otomotiv Endüstrisi
Otomotiv Metep
Otomotiv Satış Sonrası Hizmet
Otomotiv Tasarım ve İmalat
Metalurji
Metalografi ve Malzeme Muayenesi
Metal İşleri
Metalurji ve Malzeme
Metalurji Malzeme
Lojistik
Kargo
Kargo Hizmetleri
Lojistik Yönetimi
Uluslararası Lojistik
Uluslararası Taşımacılık Yönetimi
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik
2-    Kütahya işyerimize başvuru yapacak eski hükümlü adayların Meslek Lisesi Elektronik bölümünden mezun olması gerekmektedir.
 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler