,

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 47 Sürekli İşçi Alacak

Teşekkülümüz İstanbul Havalimanı Gar Müdürlüğüne 42 istasyon operasyon işçisi işe alınacaktır. Teşekkülümüz Kayseri, Mersin, Afyonkarahisar, İstanbul ve Kocaeli il sınırlarında bulunan işyerlerine kaynakçı sanat kolunda 5 eski hükümlü işçi işe alınacaktır.

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 47 Sürekli İşçi Alacak

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İSTANBUL HAVALİMANI GAR MÜDÜRLÜĞÜNE 42 İSTASYON OPERASYON İŞÇİSİ ALIM İLANI

Teşekkülümüz İstanbul Havalimanı Gar Müdürlüğüne 42 istasyon operasyon işçisi işe alınacaktır.
İşgücü taleplerimiz İŞKUR’da 14.08.2023-18.08.2023 tarihleri arasında yayınlanacaktır.
Başvuru yapacak adayların bilmesi gereken hususlar, istenilen belgeler ve okul bölümleri aşağıda belirtilmiştir

İSTASYON OPERASYON İŞÇİSİ İÇİN “GENEL HUSUSLAR VE ÖZEL ŞARTLAR” BÖLÜMÜNDE YAYINLANACAK HUSUSLAR
İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARIN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1-    İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların;
-    Belirtilen meslek yüksekokulu programlarından mezun olması gerekmektedir.
-    İlan tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.
2-    İlan edilen işgücü talebimize başvuru yapıp İŞKUR’ca gönderilen nihai listede bulunan adayların; TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında aşağıda belirtilen evrakları kontrol edilerek teslim alınacaktır.
İlanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenecek ve başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.
3-    Evrakları teslim alınıp, başvurusu kabul edilen adayların sözlü sınavı, TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihte TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.
4-    Başvuru yapan adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,
Mezun oldukları bölüm/program bilgilerinin değerlendirilmesinde ise her soru 10 puan üzerinden değerlendirilerek mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru, mesleki teknik konulardan 2 soru soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların ortalamasının %50'si, KPSS puanının %50'si alınarak başarı puanı hesaplanarak, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
5-    İşe başlayacak istasyon operasyon işçilerinin işyeri İstanbul Havalimanı Gar Müdürlüğü olup, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve Halkalı-İstanbul Havalimanı raylı sistem hattında çalıştırılacaktır.
6-    TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.
7-    İşe başlayan istasyon operasyon işçileri 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.
8-    İşe başlayan istasyon operasyon işçisinin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi feshedilecektir.
9-    İstasyon operasyon işçi kadroları Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve Halkalı-İstanbul Havalimanı hatları dışında diğer istasyon ve garlarda bulunmadığından, istasyon operasyon işçilerinin bu hatların dışında başka işyerlerine nakli mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı olacaktır.
10-    İşe başlayan istasyon operasyon işçileri vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.
11-    İstasyon operasyon işçisi olarak işe başlayıp, 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle ayrılanlardan; görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresince aldıkları ücret ile eğitim programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarının / si tazminat olarak geri alınacaktır.
İSTENİLEN BELGELER;
1-    Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,
2-    Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını,
3-    Öğrenim belgesi fotokopisini, (Öğrenim belgesinde bölüm/alanı/dalı/programı belirtilmiş veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan barkotlu mezun belgesi olacaktır.)
4-    Askerlik durum belgesini, (Belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğu belirtilecek, muaf olanlar muaf olma belgesini verilen belgeye ekleyecektir.)
5-    e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesini,
6-    e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü,
7-    Varsa MYK Belgesi veya Ustalık Belgesi
8-    TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Formunu mavi tükenmez kalemle doldurup imzalı olarak, teslim edecektir.
İŞE BAŞLATILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK SAĞLIK ŞARTLARI
1-    Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir
2-    Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden; 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu alınacaktır.
Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar;
•    Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş,
•    Renk Muayenesi yapılmış,
•    İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır.
•    “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve Tehlikeli
İşlerde çalışır” veya “İstasyon Operasyon İşçisi olarak çalışır” kararının net olarak yazılı olması gerekmektedir.

İŞYERİNİN BAĞLI OLDUĞU İL

İŞYERİ

ALINACAK İŞÇİ SAYISI

İSTENEN ÖNLİSANS PROĞRAMLARI

İstanbul

İstanbul Havalimanı Gar Müdürlüğü

42

Elektrik

Elektrik Teknolojisi

Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı

Endüstriyel Elektrik

Elektronik Teknolojisi

Deniz Elektroniği

Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

Elektrik-Elektronik

Elektrik-Elektronik Teknikerliği

Elektronik

Elektronik Yüksek Teknisyenliği

Endüstriyel Elektronik

Endüstriyel Elektronik Teknikerliği

Endüstriyel Elektronik Teknolojisi

Gemi Elektroniği

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

Makine

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Teknolojisi

Bilgisayar Operatörlüğü

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

Endüstriyel Otomasyon

Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi

Mekatronik

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

KAYSERİ, MERSİN, AFYONKARAHİSAR, İSTANBUL VE KOCAELİ İL SINIRLARINDA BULUNAN İŞYERLERİNE KAYNAKÇI SANAT KOLUNDA 5 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALIM İLANI

Teşekkülümüz Kayseri, Mersin, Afyonkarahisar, İstanbul ve Kocaeli il sınırlarında bulunan işyerlerine kaynakçı sanat kolunda 5 eski hükümlü işçi işe alınacaktır.
İşgücü taleplerimiz İŞKUR’da 14.08.2023-18.08.2023 tarihleri arasında yayınlanacaktır.
Başvuru yapacak adayların bilmesi gereken hususlar, istenilen belgeler ve okul bölümleri aşağıda belirtilmiştir
KAYNAKÇI (OKSİJEN VE ELEKTRİK) İÇİN “GENEL HUSUSLAR VE ÖZEL ŞARTLAR” BÖLÜMÜNDE YAYINLANACAK HUSUSLAR
İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, noter huzurunda kura çekimi tarihi, sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.
BAŞVURU YAPACAK ADAYLARIN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1-    İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların;
a)    Ortaöğretim meslek lisesi Metal İşleri bölümü, Meslek yüksekokulu Metal İşleri veya Kaynak Teknolojisi programlarından mezun olması
b)    Diğer ortaöğretim bölümlerinden başvuru yapacakların ise,
11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3)
11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3)
11UY0016-4 Kaynak Operatörü (Seviye 4) mesleki yeterlilik veya
Kaynakçılık ustalık belgelerinden birine sahip olması gerekmektedir.
c)    İlan tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.
2-    Başvuru yapan adayların aşağıda belirtilen evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına 04.09.2023 - 05.09.2023 tarihler arasında teslim etmesi gerekmektedir.
Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenecek ve başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.
3-    Başvuru yapan adaylardan evrak teslimi yapanların işgücü talebinin dört katından fazla olması durumunda sözlü sınava katılacaklar, 19.09.2023 tarihinde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecektir.
4-    Sözlü sınavı, 22.09.2023 tarihinde Saat:10.00’da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.
5-    Başvuru yapan adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; özgüvenleri 5 puan, yazılı iletişimleri 5 puan, sözlü iletişimleri 5 puan, uygulama ise 35 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,
Mezun oldukları bölüm/program bilgilerinin değerlendirilmesinde ise her soru 10 puan üzerinden değerlendirilerek mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru, mesleki teknik konulardan 2 soru soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan ortalaması alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
6-    Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı olacaktır.
7-    Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.
8-    TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.
9-    Kayseri 253 Sinyalizasyon ve Haberleşme Bakım Şefliğine alınacak kaynakçı Ankara ili Behiçbey Ray Kaynak ve Yol Makinaları Onarım Fabrikası Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilecektir.
Mersin 631 Sinyalizasyon ve Haberleşme Bakım Şefliğine alınacak kaynakçı Adana ili Adana Yol Mekanik Atölye Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilecektir.
Haydarpaşa 131 Sinyalizasyon ve Haberleşme Bakım Şefliğine alınacak kaynakçı Kocaeli ili Derince Yol Mekanik Atölye Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilecek olup, bu işyerlerine başvuracak adayların bu durumu dikkate alması gerekmektedir.
10-    İşe başlayan kaynakçı 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.
11-    İşe başlayan kaynakçının deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi feshedilecektir.
12-    İşe başlayan kaynakçı atandıkları il ve işyerinden en az 5 yıl nakil talebinde bulunamayacaktır.
13-    İşe başlayan kaynakçı vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.
14-    Kaynakçı olarak işe başlayıp, 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle ayrılanlardan; görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresince aldıkları ücret ile eğitim programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarının / si tazminat olarak geri alınacaktır.
İSTENİLEN BELGELER;
1-    Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,
2-    Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını,
3-    Öğrenim belgesi fotokopisini, (Öğrenim belgesinde bölüm/alanı/dalı/programı belirtilmiş veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan barkotlu mezun belgesi olacaktır.)
4-    Cumhuriyet Savcılığından alınan Eski Hükümlü Belgesini, (Eski hükümlü belgesinde yazan ceza ile ilgili mahkeme kararları verilen belgeye ekleyecektir.)
5-    Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı.
6-    Askerlik durum belgesini, (Belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğu belirtilecek, muaf olanlar muaf olma belgesini verilen belgeye ekleyecektir.)
7-    e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesini,
8-    e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü,
9-    MYK Belgesi veya Ustalık Belgesi
10-    TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Formunu mavi tükenmez kalemle doldurup imzalı olarak, teslim edecektir.
İŞE BAŞLATILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK SAĞLIK ŞARTLARI
1-    Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir
2-    Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden; 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu alınacaktır.
Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar;
•    Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş,
•    Renk Muayenesi yapılmış,
•    İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır.
•    “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve Tehlikeli
İşlerde çalışır” veya “Kaynakçı olarak çalışır” kararının net olarak yazılı olması gerekmektedir.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler