,
#KPSS #İş İlanları

TCDD 62 Sürekli İşçi Alacak

Teşekkülümüz işyerlerine belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 42 tren teşkil işçisi ve İzmir Liman İşletme Müdürlüğüne 20 gemi yükleme işçisi olmak üzere 62 işçi alınacaktır.

TCDD 62 Sürekli İşçi Alacak

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gemi yükleme işçileri İzmir Liman İşletme Müdürlüğünde, tren teşkil işçileri ise İstanbul, Kırklareli, Edirne, Eskişehir, İzmir, Malatya, Sivas, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Mersin, Hatay, Niğde, Afyonkarahisar ve Denizli'de görev yapacak.

Kurumun 42 tren teşkil işçisi alımı için KPSS şartı aranacak. Başvuru tarihleri ve diğer detaylar, TCDD'nin "http://www.tcdd.gov.tr/" internet sitesinin "duyurular" bölümünde yayımlanacak.

Son başvuru 8 Aralık

İlana göre, 20 gemi yükleme işçisi alımı için KPSS şartı aranmayacak. 8 Aralık'a kadar başvuru süresi bulunan alıma ilişkin detaylar, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sitesinden takip edilebilecek.

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İŞÇİ ALIM İLANI

-    2 tren teşkil işçisi işgücü talebimiz KPSS şartı aranarak, 20 gemi yükleme işçisi iş gücü taleplerimiz ise KPSS şartı aranmaksızın 04.12.2023 tarihinde ülke düzeyinde çalışma adresine göre İŞKUR’da 04.12.2023-08.12.2023 tarihleri arasında yayımlanacaktır.
Başvuru yapacak adayların bilmesi gereken hususlar, istenilen belgeler ve okul bölümleri aşağıda belirtilmiştir
Tren Teşkil İşçisi sanat kolunda işe alınacak işçiler ilan edilirken “Genel Hususlar ve Özel Şartlar” bölümünde yayınlanacak hususlar
İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri ve sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARIN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1-İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların;
-    İlan edilen meslek yüksekokulu programlarından mezun olması,
-    İlan tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.
2-    İlan edilen işgücü talebimize başvuru yapıp İŞKUR’ca gönderilen nihai listede bulunan adayların; TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında aşağıda belirtilen evrakları TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca kontrol edilerek teslim alınacaktır.
İlanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenecek ve başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.
3-    Evrakları teslim alınıp, başvurusu kabul edilen adayların sözlü sınavı, TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihte TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.
4-    Başvuru yapan adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,
Mezun oldukları bölüm/program bilgilerinin değerlendirilmesinde ise her soru 10 puan üzerinden değerlendirilerek mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru, mesleki teknik konulardan 2 soru soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların ortalamasının %50'si, KPSS puanının %50'si alınarak başarı puanı belirlenip, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
5-    Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı olacaktır.
6-    Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.
7-    TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.
8-İşe başlayan Tren Teşkil İşçileri 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.
9-İşe başlayan Tren Teşkil İşçilerinin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir.
10-    Tren Teşkil İşçileri atandığı işyerinde en az 5 yıl çalışacak olup, bu süre içerisinde nakil talebinde bulunamayacaktır. 5 yılını dolduran tren teşkil işçilerinin nakil talepleri işyerlerinin kadro mevcut durumuna göre değerlendirilecektir.
11-    İşe başlayan Tren Teşkil İşçileri vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.
12-    Tren Teşkil İşçisi olarak işe başlayıp, 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle ayrılanlardan; görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresince aldıkları ücret ile eğitim programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarının ½ si tazminat olarak geri alınacaktır.

İSTENİLEN BELGELER;
1-    Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,
2-    Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını,
3-    Öğrenim belgesi fotokopisini, (Öğrenim belgesinde bölüm/alanı/dalı/programı belirtilmiş veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan barkotlu mezun belgesi olacaktır.)
4-    Askerlik durum belgesini, (Belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğu belirtilecek, muaf olanlar muaf olma belgesini verilen belgeye ekleyecektir.)
5-    e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesini,
6-    e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü,
7-    TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Formunu mavi tükenmez kalemle doldurup imzalı olarak, teslim edecektir.

SÖZLÜ SINAV SONUCUNDA TREN TEŞKİL İŞÇİSİ OLARAK İŞE BAŞLATILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK SAĞLIK ŞARTLARI
1-    Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir
"Uyuşturucu ve uyarıcı madde testinden negatif sonuç aldığına dair kararın" sağlık kurulu raporu psikiyatri muayene bulgusuna yazılması veya Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan alınan "uyuşturucu ve uyarıcı madde testinden negatif sonuç aldığına dair kararın" sağlık kurulu raporuna eklenmesi gerekmektedir.
2-    Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği A Grubu Sağlık Şartlarına Göre; Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Personeline Sağlık Kurul Raporu Düzenlemeye Yetkili TCDD web sitesinde (http://www.tcdd.gov.tr) yayımlanan hastanelerin herhangi birinden 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.
Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar;
•    Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş,
•    Renk Muayenesi (İshihara) testi yapılmış,
•    İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses ortalaması 0-35 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır.
Raporda “Demiryolu A Grubu emniyet kritik görevlerde çalışır.” kararının net olarak yazılı olması gerekmektedir.
3-    TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince; grup tespiti yapılacak adayların almış oldukları sağlık kurulu raporu grup belirleyicileri tarafından değerlendirilecektir.
4-    Grubu uygun olan adaylar, psikoteknik değerlendirmesine gönderilecektir. Grubu uygun olmayan adayların işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır. Psikoteknik değerlendirme sonucunda yeterli görülen adayın ataması yapılacaktır. Yetersiz görülen aday en az 30 gün sonra ikinci kez psikoteknik değerlendirmeye gönderilecektir. İkinci kez yetersiz görülen adayın işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır.
Gemi Yükleme İşçisi sanat kolunda işe alınacak işçiler ilan edilirken “Genel Hususlar ve Özel Şartlar” bölümünde yayınlanacak hususlar
İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri ve sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARIN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1-    İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların;
-    Belirtilen meslek lisesi bölümünden mezun olması,
-    İlan tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.
2-    İlan edilen işgücü talebimize başvuru yapıp İŞKUR’ca gönderilen nihai listede bulunan adayların, ilanda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını belirlemek için noter huzurda kura çekimi öncesi aşağıda belirtilen belgeleri TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca 18.12.2023 – 29.12.2023 tarihler kontrol edilerek teslim alınacaktır.
Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.
3-    Başvuru yapan adaylarda KPSS şartı aranmadığından evrak teslimi yapanların işgücü talebinin dört katından fazla olması durumunda sözlü sınavına katılacak iş gücü talebinin 4 katı aday, 09.01.2024 tarihinde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecektir.
4-    Adayların sözlü sınavı, TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihte TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.
5-    Başvuru yapan adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,
Mezun oldukları bölüm/program bilgilerinin değerlendirilmesinde ise her soru 10 puan üzerinden değerlendirilerek mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru, mesleki teknik konulardan 2 soru soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan ortalaması alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
6-    Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı olacaktır.
7-    Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.
8-    TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.
9-    İşe başlayan gemi yükleme işçileri 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.
10-    İşe başlayan gemi yükleme işçilerinin deneme süresi 1 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi feshedilecektir.
11-    İşe başlayan gemi yükleme işçilerinin vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.
12-    Gemi yükleme işçisi olarak işe başlayıp, 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle ayrılanlardan; görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresince aldıkları ücret ile eğitim programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarının ½ si tazminat olarak geri alınacaktır.

İSTENİLEN BELGELER;
1-    Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,
2-    Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını,
3-    Öğrenim belgesi fotokopisini, (Öğrenim belgesinde bölüm/alanı/dalı/programı belirtilmiş veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan barkotlu mezun belgesi olacaktır.)
4-    Askerlik durum belgesini, (Belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğu belirtilecek, muaf olanlar muaf olma belgesini verilen belgeye ekleyecektir.)
5-    e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesini,
6-    e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü,
7-    TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Formunu mavi tükenmez kalemle doldurup imzalı olarak, teslim edecektir.

İŞE BAŞLATILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK SAĞLIK ŞARTLARI
1-    Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir
"Uyuşturucu ve uyarıcı madde testinden negatif sonuç aldığına dair kararın" sağlık kurulu raporu psikiyatri muayene bulgusuna yazılması veya Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan alınan "uyuşturucu ve uyarıcı madde testinden negatif sonuç aldığına dair kararın" sağlık kurulu raporuna eklenmesi gerekmektedir.
2-    Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden; 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu alınacaktır.
Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar;
•    Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş,
•    Renk Muayenesi yapılmış,
•    İşitme muayenesi yapılmış olmalıdır.
•    “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve Tehlikeli İşlerde çalışır” veya “Gemi yükleme işçisi olarak çalışır” kararının net olarak yazılı olması
gerekmektedir.

İşyerleri ve Okul Bölümleri

BÖLGE

İl Bilgisi

İşyeri

Unvan

Alınacak Sayı

 

1.BÖLGE

İstanbul

Halkalı Gar Müdürlüğü

Tren Teşkil İşçisi

2

ÖNLİSANS

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Raylı Sistemler İşletmeciliği, Raylı Sistemler Makine

Teknolojisi,

Raylı Sistemler Teknolojisi, Demiryolu Araçları

1.BÖLGE

Kırklareli

Lüleburgaz İstasyon

Şefliği

Tren Teşkil İşçisi

3

1.BÖLGE

Edirne

Kapıkule Gar Müdürlüğü

Tren Teşkil İşçisi

5

2.BÖLGE

Eskişehir

Yunusemre İstasyon

Şefliği

Tren Teşkil İşçisi

2

3.BÖLGE

İzmir

Biçerova Gar Müdürlüğü

Tren Teşkil İşçisi

5

5.BÖLGE

Malatya

Hekimhan Gar Şefliği

Tren Teşkil İşçisi

4

5.BÖLGE

Sivas

Demiriz Şehitleri İstasyon

Şefliği

Tren Teşkil İşçisi

3

5.BÖLGE

Diyarbakır

Diyarbakır Gar

Müdürlüğü

Tren Teşkil İşçisi

3

5.BÖLGE

Muş

Muş Gar Şefliği

Tren Teşkil İşçisi

2

5.BÖLGE

Bitlis

Tatvan Gar Müdürlüğü

Tren Teşkil İşçisi

3

6.BÖLGE

Mersin

Yenice Gar Şefliği

Tren Teşkil İşçisi

5

6.BÖLGE

Hatay

İsdemir İstasyon Şefliği

Tren Teşkil İşçisi

1

6.BÖLGE

Niğde

Ulukışla Gar Müdürlüğü

Tren Teşkil İşçisi

1

7.BÖLGE

Afyonkarahisar

Sülün İstasyon Şefliği

Tren Teşkil İşçisi

2

7.BÖLGE

Denizli

Çardak İstasyon Şefliği

Tren Teşkil İşçisi

1

LİMAN

İzmir

İzmir Liman İşletme

Müdürlüğü

Gemi Yükleme

İşçisi

20

MESLEK LİSESİ

Lojistik

Toplam

62

 

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler