,

Tarsus Üniversitesi 7 Sözleşmeli Personel Alacak

2022 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Tarsus Üniversitesi 7 Sözleşmeli Personel Alacak

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına uyarınca Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 2022 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

SIRA NO

İLAN NO

POZİSYON

KADRO SAYISI

ÖĞRENİM

DURUMU

NİTELİK

KODU*

NİTELİK AÇIKLAMASI*

1

2024BP01

Büro

Personeli

1

Lisans

4421

Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi lisans programlarının birinden mezun olmak.

4426

İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Ekonomi ve Finans lisans programlarının birinden mezun olmak

4431

İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama lisans programlarının birinden mezun olmak.

4459

Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programından mezun olmak.

2

2024DP01

Destek Personeli (Temizlik)

6

Ortaöğretim

2001

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

1101

Cinsiyeti erkek olmak

Özel

Şartlar

  • Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak
  • Bu pozisyonlara yerleştirilenler temizlik personeli olarak çalıştırılacak olup temizlik yapmaya engel durumu bulunmamak.

 

* Nitelik kodu ve nitelik kodu açıklamaları KPSS 2023/2 Tercih Kılavuzundan alınmıştır. Detaylı bilgi için ilgili kılavuz incelenebilir.

ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru yapacak adaylarda yukarıdaki tabloda belirtilen özel şartlarla birlikte aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar aranır.

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
  2. Başvuran adaylardan lisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, ortaöğretim (Lise ve Meslek Lisesi ) mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Başvuracak adayların 2022 yılı KPSS(B) grubu sınavından ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir. Belirtilen puan türünden farklı puan türünden veya ilgili puan türünde 70 puanın altında puanla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
  3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47.maddesinin 5.fıkrası (a/2) bendi ile eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hüküm uyarınca tek taraflı sözleşmesini fesih edenlerin 1 yıl geçmedikçe atamaları yapılmayacaktır. Bu durumda olanların yerleştirmeye hak kazansalar bile atamaları yapılmaz.
  4. Haklarında yaptırılacak olan arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
  5. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) e-Devlet Kapısı üzerinden “Tarsus Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmet veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden alınacaktır.

Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edebilecektirler.

SONUÇLARIN DUYURULMASI VE ATAMA

Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri Üniversitemiz Web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Atamaya hak kazananlar haklarında yaptırılan arşiv araştırması olumlu sonuçlandığı takdirde göreve başlatılacaklardır. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler ile arşiv araştırması sonucu olumsuz olanların atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

Üniversitemiz Web sayfasında ilan edilecek olan sonuç duyurusu tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BİLGİ İÇİN

Tarsus Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Tel: 0324 600 00 33 (1206)

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler