BIST 4.955,99 %-0.39 Dolar 19,02 %0.08 Euro 20,52 %0.71 Gr. Altın 1.220,98 %0.27 Petrol 75,19 %1.9 Bitcoin 28.037,00 %0.87
İstanbulaçık16 °Caçık
,
#İş İlanları #KPSS

Süleyman Demirel Üniversitesi 311 Sözleşmeli Personel Alacak

Üniversitemiz Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre, aşağıda belirtilen unvanlarda (Eczacı pozisyonu hariç) 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 311 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Süleyman Demirel Üniversitesi 311 Sözleşmeli Personel Alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI

ÜNİVERSİTE HASTANESİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

İlan No

Pozisyon Adı/ Cinsiyet

Adedi

KPSS

Puan Türü

Öğrenim

(Özel Şart: İlgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde, yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında, hafta sonlarında ve vardiyalı çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.)

NİTELİKLER

1231

Hemşire

130

KPSS P3

LİSANS

1-Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.

1232

Hemşire

40

KPSS P94

ORTAÖĞRETİM

1-Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümü mezunu olmak.

1233

Biyolog

2

KPSS P3

LİSANS

1-Tıbbi Biyolojik Bilimler veya Biyoloji veya Moleküler Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik veya Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Lisans Bölümü mezunu olmak.

1234

Diyetisyen

1

KPSS P3

LİSANS

1-Beslenme ve Diyetetik Lisans Bölümü mezunu olmak.

1235

Eczacı*

2

SINAV ŞARTI YOK

LİSANS

1-Eczacılık Bölümü Lisans mezunu olmak.

1236

Fizyoterapist

1

KPSS P3

LİSANS

1-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Bölümü mezunu olmak.

1237

Röntgen Teknisyeni

4

KPSS P94

ORTAÖĞRETİM

1-Ortaöğretim Kuramlarının Radyoloji Alanı- Radyoloji Teknisyenliği Dalı mezunu olmak.

1238

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)

15

KPSS P93

ÖNLİSANS

1-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programı mezunu olmak.

1239

Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)

3

KPSS P93

ÖNLİSANS

1-Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 

1240

Sağlık Teknikeri (Radyoloji)

2

KPSS P93

ÖNLİSANS

1-Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans programı mezunu olmak.

1241

Sağlık Teknikeri (Anestezi)

2

KPSS P93

ÖNLİSANS

1-Anestezi veya Anestezi Teknikerliği Önlisans Programlannın birinden mezun olmak.

1242

Teknisyen (Elektrik)

2

KPSS P94

ORTAÖĞRETİM

1-Ortaöğretim Kuramlarının Elektrik, Elektrik- Elektronik Teknoloji Alanı ve Dallarından mezun olmak.

1243

Teknisyen (İklimlendirme)

2

KPSS P94

ORTAÖĞRETİM

1-Ortaöğretim Kuramlarının Soğutma ve İklimlendirme Alanından mezun olmak.

1244

Destek Personeli (Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri)

30

KPSS P94

ORTAÖĞRETİM

1-Ortaöğretim Kuramlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanının Engelli Bakımı, Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı ya da Sağlık Hizmetleri Alanının Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı ve Sağlık Bakım teknisyenliği Dallarının birinden mezun olmak.

2-Atanmaya hak kazanan adayların “Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık vb. engelleri bulunmamaktadır” ibareli heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü hastaneler veya Kamu Üniversite Hastanelerinden) almaları gerekmektedir.

 

1245

Destek Personeli (Temizlik Personeli) ERKEK

37

KPSS P94

ORTAÖĞRETİM

1-Ortaöğretim Kuramlarının (Lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak.

2-Üniversitemiz Hastanesindeki temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve engeli bulunmamak.

3-Açık, kapalı alanlarda ve yüksek katlı binalarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.

4-Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.

5-Atanmaya hak kazanan adayların “Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık vb. Engelleri bulunmamaktadır” ibareli heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü hastaneler veya Kamu Hastanelerinden) almaları gerekmektedir.

1246

Destek Personeli (Temizlik Personeli) KADIN

36

KPSS P94

ORTAÖĞRETİM

1-Ortaöğretim Kuramlarının (Lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak.

2-Üniversitemiz Hastanesindeki temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve engeli bulunmamak.

3-Açık, kapalı alanlarda ve yüksek katlı binalarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.

4-Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak. 5-Atanmaya hak kazanan adayların “Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık vb. engelleri bulunmamaktadır” ibareli heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü hastaneler veya Kamu Hastanelerinden) almaları gerekmektedir.

1247

Destek Personeli (Gassal) ERKEK

1

KPSS P94

ORTAÖĞRETİM

1-Ortaöğretim Kuramlarının (Lise ve Dengi) İmam Hatip Alanı ve Dallarından mezun olmak.

1248

Destek Personeli (Gassal) KADIN

1

KPSS P94

ORTAÖĞRETİM

1-Ortaöğretim Kuramlarının (Lise ve Dengi) İmam Hatip Alanı ve Dallarından mezun olmak.

* Bu pozisyon Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın eki 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan, eczacılar için KPSS şartı aranmamakta olup başvuruda bulunan aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü esas alınarak asil ve yedek aday belirlenecektir (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınarak sıralama yapılacak olup diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilecektir).

A-GENEL ŞARTLAR:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 3. Adayın başvurduğu unvan niteliğine göre 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
 4. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
 5. Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

B-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

 1. Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 inci günü saat 23:59’a kadar Üniversitemiz https://ikbasvuru.sdu.edu.tr web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar/başvurular kabul edilmeyecektir.
 2. Adaylar öncelikle https://ikbasvuru.sdu.edu.tradresinde yer alan çevrimiçi (online) başvuru sistemine kayıt olduktan sonra Sözleşmeli Personel Alımı İlanı için başvuru işlemlerini başlatacaktır. Müracaat eden adaylar başvurmak istediği ilan numarasını seçip ve istenen belgeleri (öğrenim belgesi, transkript, iletişim bilgileri vb.) ilgili alanlara yükleyip “Başvuru Yap” butonuna tıkladığında çevrimiçi (online) başvurularını tamamlamış olacaklardır.
 3. Başvuru sistemi öğrenim bilgilerini ilgili web servisler aracılığı ile otomatik çekmektedir. Öğrenim bilgisi otomatik çekilmeyen adayların başvuru sistemine onaylı öğrenim belgesi ve transkriptlerini (lisans, önlisans) “Kişisel-Eğitim Bölümü-Eğitim Bilgisi Ekleme” butonundan manuel olarak yüklemesi gerekmektedir. KPSS P94 puanı ile alım yapılacak unvanlara başvuran adayların ortaöğretim belgesinin onaylı suretini “Kişisel-Eğitim Bölümü-Eğitim Bilgisi Ekleme” butonundan manuel olarak yükleyecektir.
 4. Yurt dışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylı denklik belgesinin Başvuru sisteminin “Kişisel-Deneyim Bilgilerim” bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.
 5. Adayların sadece tek bir unvan için başvuru yapmaları gerekir. Birden fazla unvan için başvuru yapıldığı takdirde ilk başvurusu geçerli olacaktır.
 6. https://ikbasvuru.sdu.edu.tr sistemine kayıt ve başvuru yapılması hakkındaki öğretici videolar https://www.youtube.com/watch?v=zBSszCcjVLg ve https://www.youtube.com/watch?v=hf70Qp2W3RA adreslerinden izlenebilecektir.
 7. Adaylar tarafından çevrimiçi (online) başvuru sisteminde istenen bilgiler tam ve eksiksiz doldurulduğunda “Başvuru Yap” butonuna tıklandıktan sonra sistem tarafından başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvurular üzerinde başvuru süresince güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma vb.) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar herhangi bir hak iddia edemeyecek olup haklarında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

 1. Başvuru sonrasında yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır.
 2. 2022 KPSS (B) grubu sınavlarından (lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94) puan sıralamasına göre değerlendirilecektir.
 3. KPSS puanı yüksek olsa bile ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede, pozisyon için belirtilen genel ve özel şartları sağlamayan aday değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. KPSS puanlarının eşit olması halinde diploma mezuniyet notu (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.) yüksek olan aday, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik verilecektir.
 5. Adaylar başvuru sonuçlarını başvuru süresinin bitimi tarihinden itibaren 10 (on) iş günü sonrasındaki ilk iş günü içinde https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinden e-posta adresi ve şifre ile giriş yapılarak öğrenebileceklerdir. Ayrıca atanmaya hak kazanan adayların hazırlayacağı belgeler, belgelerin teslim yeri, teslim zamanı Üniversitemizin web sayfasında duyurulacaktır.
 6. Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili tüm duyuruların Üniversitemizin web adresinden (https://w3.sdu.edu.tr/) takip edilmesi gerekmektedir. Üniversitemizin web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 7. Atanmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içinde feshedilecektir.
 8. Sözleşmeli personel, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilmeyecektir.
 9. İlan edilen tüm pozisyon adedinin 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine, ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.
 10. Üniversitemiz, ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 11. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler