BIST 100 9.374,21 %0.29 Dolar 31,07 %0.82 Euro 33,67 %0.91 Altın Gram 2.035,35 %0.91 Brent Petrol 81,97 %-2.03 Bitcoin 51.013,98 %0.88
,
#KPSS #İş İlanları

Sosyal Güvenlik Kurumu 75 Uzman Yardımcısı Alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere sınavla 75 sosyal güvenlik uzman yardımcısı alacak. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre başvurular, 4 Aralık'ta başlayacak ve 20 Aralık saat 23.59'da sona erecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu 75 Uzman Yardımcısı Alacak

Başvuru formları, e-Devlet üzerinden "Sosyal Güvenlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" bölümünden veya https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre başvuruların arasından en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Sınav, 10 Ocak-19 Ocak tarihlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek.

Giriş sınavı, tek aşamalı ve sözlü olacak.

Personel alımıyla ilgili diğer detaylara Resmi Gazete'deki ilandan ulaşılabilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

I.    SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:
Kurumumuz merkez teşkilatı kadrolarında istihdam edilmek üzere Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü sınav yapılmak suretiyle Tablo l’de fakülte ve bölümlerin karşısında belirtilen kontenjan sayısı kadar toplam 75 (yetmiş beş) Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı alınacaktır.

II.    BAŞVURU ŞARTLARI:
■    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlara sahip olmak.
■    Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
■    ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) ekli tabloda her bir grup için belirtilen puan türlerinin herhangi birinden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak.
■    En az dört yıllık eğitim veren fakültelerin, Tablo 1 ’de belirtilen öğrenim dalından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.(Yundışındakı üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için E-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgelerini?' aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekir.)
■    Geçerliliği devam eden YDS ’den (İngilizce) en az (D) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.
■    Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

III.    SINAV BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
■    Başvurular 04 Aralık 2023 tarihinde başlayacak ve 20 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59 itibariyle sona erecektir.
■    Adaylar başvurularını E-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Kariyer Kapısı (httpş://isealimkariyer kapisi.cbiko.gov.tr/) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
■    Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra E-Devlet üzerinden “Başvurularınız” ekranından başvurularını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularınız” ekranında “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.
■    Başvuru yaptıktan sonra başvuru süresi içinde bilgilerini güncellemek ya da yeni belge eklemek/değiştirmek isteyen adaylar, başvuru devam ettiği sürece başvurusunu yeni I eyebi 1 ecektir.
■    Belirtilen gün ve saate kadar elektronik ortamda tamamlanmayan başvurular ile başvuru için gerekli belgeleri bulunmayan veya eksik ya da hatalı yüklenmiş başvurular dikkate alınmayacak ve belgelerin sonradan tamamlanması da mümkün olmayacaktır.
■    Adaylar Tablo 1 ’de belirtilen yalnızca bir alana başvuru yapabileceklerdir.
■    Giriş sınavına, bir öğrenim dalında belirlenen kontenjan sayısı kadar başvuru olmaması halinde eksik kalan sayı kadar diğer öğrenim dallarında kontenjan sayısı arttırılabilecektir.

IV.    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI
■    Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar. Tablo l’de yer alan her öğrenim grubu için ayrı ayrı belirlenecektir.
■    Başvurusunu tamamlayan ve şartlan sağlayan adaylar arasından KPSS puan sırasına göre yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı aday sözlü sınava çağırılacaktır. Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
■    Başvuruların incelenmesi neticesinde, ış bu ilanın II. ve III. Bölümünde belirtilen başvuru şartlarını taşıyan ve başvuru için gerekli belgeleri bulunan adaylar sınava katılmaya hak kazanacaktır.
■    Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saatine ilişkin bilgileri www.sgk.eov.tr adresinden ve kariyer kapısı işe alım platformundan (https://isealimkariverkapisi.cbiko.gov.tr/) görüntüleyebilecek olup ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.
■    Adaylar sınava; üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan, süresi geçerli ve güncel fotoğraflı bir kimlik belgesi (Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport) ile girebileceklerdir.

V.    SINAV TARİHİ VE YERİ
Sınav Tarihi: 10 Ocak 2024 ile 19 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
Sınav Yeri: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No: 6 06520 Balgat- Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

VI.    SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
■    Giriş sınavı sözlü şeklinde ve tek aşamalı olarak yapılacaktır.
■    Adayın başarı puanı sözlü sınav puanıdır.
■    Sözlü sınavda adaylar,
a)    Mezun olunan bölümlere göre sınav duyurusunda alt başlıkları belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 Puan)
b)    Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 Puan)
c)    Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 Puan)
d)    Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 Puan)
e)    Genel yetenek ve genel kültürü, (10 Puan)
f)    Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 Puan) yönlerinden ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle değerlendirilir.

SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI SÖZLÜ STNAV KONU BAŞLIKLARI

ÖĞRENİM DALI (LİSANS)

SINAV KONULARI

İKTİSAT, İŞLETME, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, KAMU YÖNETİMİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ, MALİYE, ULUSLARARASI İLİŞKİLER

 1. Kamu Mâliyesi:
 1. Maliye Teorisi(Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçlan ve Bütçesi)
 2. Maliye Politikası
 3. Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi
 1. İktisat:
 1. İktisat teorisi (Mikro İktisat, Makro İktisat ve İktisadi Analiz)
 2. İktisat Politikası
 3. Para Teorisi ve Politikası
 4. Uluslararası İktisat
 5. Türkiye İktisadı ve Güncel İktisadi Sorunlar
 1. Hukuk:
 1. Anayasa Hukuku
 2. Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç)
 3. Borçlar Hukuku
 4. Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak

Hukuku)

 1. İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku
 2. Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
 3. Muhasebe
 1. Genel Muhasebe
 2. Mali Tablolar Analizi

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Proje Yönetimi

Kalite Yönetimi

Üretim ve Yönetim Sistemleri

Yenilikçilik (İnovasyon) Uygulamaları

Bilgi Teknolojileri

Risk Analizi

Yönetim Bilişim Sistemleri

İstatistik

Algoritmalar ve Programlama

Mühendislik Ekonomisi

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

C ve C++ Programlama Dilleri

Sayısal Elektronik

Otomasyon

Sistem Modelleme ve Kontrol

Mikroişlenıcıler

Elektromekanik Enerji Dönüşümü

Güç Elektroniği

Elektrik Makineleri

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

C ve C++ Programlama Dilleri

Sayısal Elektronik

Otomasyon

Sistem Modelleme ve Kontrol

Mikroişlemciler

Elektromekanik Enerji Dönüşümü

Güç Elektroniği

Elektrik Makineleri

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Veri Tabanı Mimarisi

SQL

Veri Yapıları ve Algoritmalar

Bilgisayar Ağlan

İnternet ve Bilgi Güvenliği

Yazılını Mühendisliği

Yapısal Programlama ve Nesne Tabanlı

Programlama

Web Teknolojileri ve Uygulamaları

Yazılım Test Süreçleri

Güvenli Yazılım Geliştirme

İş ve Sistem Analizi

yaztlim mühendisliği

Nesne Yönelimli Programlama

Yazılım Yaşam Döngüsü

Yazılım Mimarileri

Yazılım Proje Yönetimi ve Araçları

Yazılım Geliştirme Metodolojileri

Yazılım Güvenliği

Yazılım Geliştirme Araçları

Yazılım Test Çeşitleri

Web Frameworkleri

JavaScript Frameworkleri

JavaScript Front-End Frameworkleri

SQL, PL/SQL, T-SQL

Veri Tabanı Mimarisi, Tasarımı ve

Optimizasyonu, Normalleştirme Yöntemleri

MATEMATİK

Diferansiyel Denklemler

Lineer Cebir

Analiz

Nümerik Analiz

İSTATİSTİK

Betimsel İstatistik ve Hipotez Testleri

Olasılık Kuramı

Regresyon Analizi

Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler

Örnekleme Yöntemleri

İstatiksel Deney Tasarımı

Çok Değişkenli İstatiksel Analiz

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

Biyomedikal Mühendisliğe Giriş

Bilgisayar Programlama

Malzeme Biliminin Temelleri

Biyomalzemeler

Biyomedikal ve Dental Greft Malzemeleri

HEMŞİRELİK

Sağlığın Yükseltilmesi ve Sağlık Politikaları

Farmakoloji

Biyoistatistik

Halk Sağlığı Hemşireliği

Hemşirelikte Etik ve Deontoloji

Hemşirelik Uygulamaları

İş Sağlığı ve Güvenliği

Acil Sağlık Hizmetleri

SAĞLIK YÖNETİMİ

Sağlık Hukuku

Sağlık İşletmelerinde Yönetim

Sağlık Politikaları

Sağlık Alanında İstatistik

Genel Tıbbi Ürün ve Tıbbi Cihaz Bilgisi

SOSYAL HİZMET

Sosyal Hizmet Temel Kavramları

Sosyal Hizmet Tarihi

Göç, Uyum ve Sosyal Bütünleşme Sosyal Hizmette Göç ve Travma

Toplumla Sosyal Hizmet

Göç Politikaları

Sosyal Hizmet Örgütlerinde Yönetim

Sosyal Psikoloji

Sosyal Hizmet Etiği

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet Mevzuatı

HUKUK

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku

İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usulü Hukuku

Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku)

Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras

Hukuku hariç)

Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)

Ceza Hukuku

Anayasa Hukuku

Bilişim Hukuku

VII. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI
■    Sözlü sınavından başarılı sayılmak için. Komisyon başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.
■    Tablo 1 ’de belirlenen her öğrenim grubuna göre ayrı ayrı başarı sıralaması yapılarak, puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl adayın isimleri belirlenir. Puanların eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olana göre sıralanır,
■    Yapılan sınavda başarılı olmak ve başarı puanı dikkate alınmak şartıyla Tablo l’de belirtilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere. Komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimleri ilan edilir.
■    Yedek listede yer alan adayların haklan, ilan tarihini takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
■    Sınav sonuçları, Sosyal Güvenlik Kurumu (www.sgk.eov.tr) internet adresinden ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden ilan edilecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
■    Sınav sonucunda bir öğrenim dalında belirlenen sayıda başarılı aday olmaması durumunda, eksik kalan sayı kadar diğer öğrenim dallarında kontenjan sayısı arttırılabilir veya değişiklik yapılabilir.

VIII.    SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
■    Giriş sınavı sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde dilekçe ile Kuruma yapılabilir. İtirazlar Komisyona ulaştığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve ilgiliye yazdı veya elektronik olarak bildirilir.
■    T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri ve süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
■    Komisyonun inceleme sonuçları kesindir.

IX.    DİĞER HUSUSLAR
• Adayların, başvuru esnasında beyan ettikleri bilgi ve belgelerin asıllarını Kurum tarafindan talep edilmesi durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
■ Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Sınav, atama ve göreve başlama aşamalarının herhangi birinde; eksik evrakının bulunduğu, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ve/veya ibraz ettiği belgelerin doğru olmadığı tespit edilenlerin sınavları ve gerçekleştirilmişse atamalan geçersiz sayılır. Bunlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya ibraz ettiği belgelerin doğru olmadığı tespit edilenler hakkında derhal Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.
İlanen duyurulur.

X.    İLETİŞİM BİLGİLERİ
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Personel Daire Başkanlığı / Sınav Şube Müdürlüğü
Ziyabey Cad. No:6 Balgat - Çankaya / ANKARA
Tel: 0312 207 8425- 8443 - 8539
Fax: 0312 207 8144
E-Posta: pdsinav@, sgk.gov.tr

SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI ALIMI

ÖĞRENİM DALI (LİSANS)

KPSS PUAN TÜRÜ

TABAN PUAN

KONTENJAN

SAYISI

SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI (EN FAZLA)

İKTİSAT, İŞLETME, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, KAMU YÖNETİMİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ, MALİYE, ULUSLARARASI İLİŞKİLER

KPSSP39 KPSSP40KPSSP41 KPSSP42-KPSSP43

70

34

136

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

KPSSP3

70

2

8

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

5

20

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

5

20

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

6

24

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

5

20

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

1

4

MATEMATİK

2

8

HEMŞİRELİK

4

16

SAĞLIK YÖNETİMİ

1

4

SOSYAL HİZMET

3

12

HUKUK

KPSSP4

70

5

20

İSTATİSTİK

KPSS12

70

2

8

TOPLAM

 

75

300

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler