BIST 4.961,18 %-0.29 Dolar 19,04 %0.08 Euro 20,51 %0.62 Gr. Altın 1.194,60 %1.24 Petrol 74,70 %1.23 Bitcoin 27.950,98 %0.01
İstanbulaçık17 °Caçık
,

Senir Belediye Başkanlığı 2 sürekli işçi alacak

Senir Belediye Başkanlığında istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 2 (iki) sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Senir Belediye Başkanlığı 2 sürekli işçi alacak

Isparta İli Keçiborlu İlçesi Senir Belediye Başkanlığından

SÜREKLİ (DAİMİ) İŞÇİ ALIM İLANI
Senir Belediye Başkanlığında istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 2 (iki) sürekli işçi alımı yapılacaktır. Aranan şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir.
Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir./www.iskur.gov.tr adresinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA YERİ: SENİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sürekli İşçi Talep Edilen Kadrolar

Alınacak Personel

Sayısı

Cinsiyet

Alınacak Personelin Öğrenim Durumu

İl/İlçe

Yöntem

İtfaiyeci

1

Erkek/

Kadın

En az Lise ve Dengi Okul mezunu

Isparta/Keçiborlu

Noter Kurası ve Sözlü Mülakat

Elektrik

Teknisyeni

1

Erkek/

Kadın

En az Lise ve Dengi Okul mezunu

Isparta/Keçiborlu

Noter Kurası ve Sözlü Mülakat

 

AÇIKLAMALAR
1-    İlan edilen kadrolara yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ve Bağlı Birliklerinde İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yukarıda belirtilen unvanlarda sözlü mülakat yöntemiyle “Sürekli İşçi” alınacaktır.
2-    Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
3-    Senir Belediye Başkanlığına alınacak olan sürekli işçi noter kurası ve sözlü mülakat usulüne tabi taleplerden İtfaiyeci ve Elektrik Teknisyeni mesleğindeki personellere ilişkin başvuru listesi İŞKUR tarafından Senir Belediye Başkanlığına gönderilmesine müteakip Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle noter huzurunda kura ile belirlenecek olup, boş kadroların 4 (dört) katı asil, 4 (dört) katı yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Senir Belediye Başkanlığı web sayfasında (http://www.senir.bel.tr/) ve askı ilan panosunda ilan edilecektir.
4-    Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. Belirlenen asil ve yedek aday listeleri Senir Belediye Başkanlığı web sayfasında (http://www.senir.bel.tr/) ve askı ilan panosunda ilan edilecektir.
5-    Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. madde belirtilen “ işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
6-    Noter kurası ve sözlü mülakat sonucuna göre Senir Belediye Başkanlığı web sayfasında (http://www.senir.bel.tr/) ve askı ilan panosunu takip edilmesi önem arz etmektedir.
7-    Noter kurası ve sözlü mülakat sonucuna göre Senir Belediye Başkanlığına alınacak olan sürekli işçilerin görev yerleri Senir Belediye Başkanlığı sınırları içerisindedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
1-    657 sayılı Devlet memurları Kanunun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4) ve (7) sayılı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak
2-    Kamu Kurum ve Kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak
3-    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak
4-    Deneme süresi 3 (üç) ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.
5-    Göreve başlayacak olan personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır.(Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
6-    Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinde; “Talebin ilanından itibaren adaylara beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek Cümle: 3/4/2015- 2015/7525K Değişik üçüncü cümle 24.04.2017-2017/10092K.)
7-Başvuran adaylara Senir Belediye Başkanlığında diğer çalışma koşullarını da peşinen kabul etmiş sayılır.
8-    18 yaşını tamamlamış olmak, 30 yaşından gün almamış olmak
9-    Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olamamak (yapmış olmak, muaf olmak ve tecilli olmak)
10-    Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

ÖZEL ŞARTLAR
1-    T.C. vatandaşı olmak
2-    Başvuru yapacak olan personelin görevini yapmasına engel sağlık sorunun (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak
3-    Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği ile Elektrik Elektronik Teknoloji Bölümlerinden mezun olmak
4-    Başvuru yapacak adayların İtfaiye ve Elektrik bölümlerinden mezun olmak (Mezuniyet Belgesi aslı görülecektir.)
5-    Keçiborlu İlçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak
6-    En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
7-    Güvenlik araştırması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanması gerekmektedir.
8-    İtfaiyeci olarak görev yapacak olan sürekli işçi adayların boy kilo standartlara uygun olmalıdır. Ayrıca adaylara ölçüm yapılarak tutanağa geçilecektir.
9-    Adayların mesleki belgesi, yeterlilik belgesi, ustalık belgesi, vb. gibi belgeleri aslını ibraz etmek zorundadır.

A)    KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMİ, TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1-    Kura işlemi Senir Belediye Başkanlığı toplantı Salonunda 05.09.2022 tarihi Pazartesi günü saat: 10.00’da yapılacaktır.
2-    Sözlü mülakat 06.09.2022 tarihinde Salı günü saat 14:00’de Senir Belediye Başkanlığı toplantı Salonunda yapılacaktır.
Kura ve sözlü mülakat tarih ve saatlerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Senir Belediye Başkanlığı web sayfasında (http://www.senir.bel.tr/) ve askı ilan panosunda ilan edilecektir.

B)    KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMİ SONUCUNDA SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ASİL ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER, TESLİM TARİHİ VE YERİ
1-    Başvuru Dilekçesi
2-    Nüfus Cüzdan Aslı ile birlikte bir adet fotokopisi
3-    Son üç ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
4-    Son üç ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
5-    Diploma ve geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
6-    Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
7-    SGK’den emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
8-    Sağlık Raporu
9-    Mesleki belgeler (Elektrik mesleği için usta öğretici belgesi, diploma, yeterlilik belgesi, işyeri açma belgesi olmak)
10-    Senir Belediye Başkanlığı Yazı İleri Müdürlüğüne 31.08.2022-02.09.2022 tarihleri arasında yukarıda belirtilen ve Belediye Başkanlığımızca adaylardan istenen başvuru belgeleri şahsen teslim edilecektir. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik, doğum vb. mazereti olan personeller durumlarını resmi olarak belgelendirmek şartıyla belgelerini noter vekâletiyle yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Belirtilen tarihlerde adaylardan istenecek evrakların Belediye Başkanlığımıza teslim edilmemesi veya evrakların eksik teslim edilmesi halinde adayların isimleri nihai liste de çıksa bile kuraya katılamayacaktır.

C)    ATAMA İŞLEMLERİ
SENİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA İSTİHDAM EDİLECEK ADAYLARDAN
1-    Yerleşme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmaycaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
2-    Deneme süresi 3 (üç) ay olacaktır. Bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.
3-    Doğum hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları gerekmektedir.
4-    Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adreslerine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İlanen duyurulur.
 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler