,
#KPSS #İş İlanları

Selçuk Üniversitesi 45 Sözleşmeli Personel Alacak

Başvuru Tarihleri : 25.03.2024 (saat 08:00’den) - 15.04.2024 (saat: 17:00’a kadar) Başvuru Şekli: Online Başvuru Sistemi Web Adresi : personelilan.selcuk.edu.tr : “personelilan.selcuk.edu.tr” web adresinden online başvuru şeklinde alınacaktır.

Selçuk Üniversitesi 45 Sözleşmeli Personel Alacak

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI

Selçuk Üniversitesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 45 (kırk beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

ÜNVAN KODU

ÜNVANI

ÖĞRENİM DURUMU

ADET

KPSS

PUAN

TÜRÜ

ARANAN NİTELİKLER

01

Büro Personeli

Ön lisans

5

2022 KPSS (P93)

-Yükseköğretim Kurumlarının ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

02

Destek Personeli (Temizlik)

Lise ve Dengi

19

2022 KPSS (P94)

-Temizlik personeli olarak başlayacak personeller - Üniversitemiz ve tüm bağlı birimlerinde (ilçeler dahil) genel alanlar, idari ve akademik ofisler, eğitim alanları, bahçe alanları, çevre düzenleme, taşıma vb. işlerde görevlendirileceklerdir.

-Temizlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.

03

Koruma ve

Güvenlik

Görevlisi

Lise ve Dengi

15

2022 KPSS (P94)

Üniversitemiz güvenlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere;

Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

Erkek adaylarda 160 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 ten az olmamak.

4-Kadın adaylarda 155 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla, 13 ten az olmamak.

5- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

04

Diyetisyen

Lisans

1

2022 KPSS (P3)

 • Yükseköğretim Kurumlarının Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun olmak.
 • Barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ile 2 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelendirmek şartıyla çalışmış olduğu iş yerinden Diyetisyen olarak çalıştığına dair alınan belge.
 • ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Eğitimi sertifikasına sahip olmak.
 • ISO 9001:2015 Temel Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi sertifikasına sahip olmak.
 • Klinik Nütrisyon Temel eğitimini almış olmak.

05

Mühendis (Bilgisayar)

Lisans

1

2022 KPSS (P3)

 • Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Sistem Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak.
 • Barkodlu SGK Tescil ve hizmet dökümü ile (2) yıl mezuniyeti alanında çalışmış olduğunu belgelendirmek.
 • Lisans mezuniyeti sonrası C# programlama dili ile web tabanlı uygulama geliştirme alanında en az iki (2) yıl deneyim sahibi olduğunu iş yerinden alacağı belge ile belgelendirmek.

06

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme)

Ön lisans

2

2022 KPSS (P93)

-Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programından mezun olmak.

-Üniversitemiz Veteriner Fakültesinde görev yapacaktır.

07

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme)

Ön lisans

2

2022 KPSS (P93)

-Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programından mezun olmak.

-Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde görev yapacaktır.

  

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48. maddesinde (A fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

GENEL ŞARTLAR:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 4. Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

 1. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 3. İlan edilen kadro pozisyonlara atanacak personellerin görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak.
 4. Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
 5. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)
 6. Sözleşme imzalamaya hak kazanan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden adaylar hakkında, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması yaptırılacaktır.
 1. ÖZEL ŞARTLAR:
 1. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
 2. Ortaöğretim, Ön lisans ve Lisans mezunlarının 2022 KPSS (B) sınavına girmiş olması.
 3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 4. Sadece bir ünvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla ünvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde ve vardiyalı sistemde çalışabileçeklerini kabul etmiş olmak.
 6. Destek Personeli pozisyonuna başvuran adaylardan sadece Orta öğretim mezunlarının başvuruları kabul edilecektir. Yükseköğretim Kurumlarında örgün öğretime devam eden öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir. (Açık Öğretim hariç)
 1. ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER:
 1. Fotoğraf başvuru sırasında ilgili alana yüklenecektir. (Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf sisteme yüklenecektir. )
 2. Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi.
 3. Ortaöğretim mezunları için önlü-arkalı diploma fotokopisi, Yükseköğrenim (önlisans ve lisans) mezunları için e-Devlet’ten alınacak BARKODLU mezuniyet belgesi.
 4. Son 15 gün içinde e-Devlet sisteminden “Devlet Memuriyeti” için“Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü” adına alınmış BARKODLU Adli Sicil Kayıt Belgesi (e-Devletten alınabilir)
 5. Ortaöğretim, Ön lisans ve Lisans mezunları için BARKODLU 2022 KPSS (B) sonuç belgesi.
 6. Erkek adaylar için son 15 gün içinde e-Devlet sisteminden alınmış BARKODLU askerlik durum belgesi,
 7. Son 1 (bir) yıl içerisinde 4/B’li (sözleşmeli) personel pozisyonunda çalışmış olanlar için, daha önce 4/B’li (sözleşmeli) personel pozisyonunda çalıştığı kurumdan alınacak 1 (bir) yıl bekleme süresine tabi olmadığını gösteren belge ve e-Devlet sisteminden alınmış BARKODLU SGK Hizmet Dökümü.
   
 8. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için başvuran adaylar son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası
 9. İlanda aranan nitelik kısmındaki sertifika ve diğer belgeler.

Not: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Ek madde 7” maddesi gereğince: (Karar Sayısı: Ek: 12/3/2012-2012/2964) Başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur.

 1. ONLİNE BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

Başvuru için gerekli evrakların yüklenmesi ve yüklenen bu evrakların görüntülenebilir olduğunun kontrol edilmesi adayların sorumluluğundadır. Adaylar yapmış oldukları başvurunun detaylarına T.C. kimlik numarası ve başvuru sonrası görüntülenen referans numarasını kullanarak http://personelilan.selcuk.edu.tr/aday/login adresinden ulaşabilmekte, herhangi bir eksikliği görüntüleyebilmekte ve düzenleyebilmektedir.

Başvuru evraklarının sorunsuz yüklenmesi için adayların başvurularını mobil cihazlar yerine masaüstü bilgisayarlardan gerçekleştirmesi tavsiye edilmektedir.

 1. BAŞVURULARIN ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI

Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 (onbeş) gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz “personelilan.selcuk.edu.tr” web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar “personelilan.selcuk.edu.tr” adresinde yer alan online başvuru bilgilerini doldurduktan sonra online başvuru sırasında istenen belgeleri ilgili alana yükleyecektir. Adaylar sadece tek bir ünvan için ünvan kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ünvan kodlu ünvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

 1. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Üniversitemiz tarafından yerleştirme işlemi yapılacaktır. Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Üniversitemizin Resmi web sitesi olan http://www.selcuk.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Her kadronun beş katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar Üniversitemiz web sayfasından (http://www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde istenen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybetmiş olacaktır.

İletişim:  0 332 223 8118 - 223 8128

Başvuru Tarihleri : 25.03.2024 (saat 08:00’den) - 15.04.2024 (saat: 17:00’a kadar)

Başvuru Şekli: Online Başvuru Sistemi Web Adresi : personelilan.selcuk.edu.tr : “personelilan.selcuk.edu.tr” web adresinden online başvuru şeklinde alınacaktır.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler