BIST 100 9.143,17 %0.89 Dolar 31,23 %0.05 Euro 33,95 %0.38 Altın Gram 2.058,11 %0.86 Brent Petrol 83,67 %0 Bitcoin 63.148,99 %5.3
,
#KPSS #İş İlanları

SDDK 16 Memur Alacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, “6 Memur”, “6 Sekreter” ve “4 Hizmetli” kadrolarına kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre personel alınacaktır.

SDDK 16 Memur Alacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, “6 Memur”, “6 Sekreter” ve “4 Hizmetli” kadrolarına kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre personel alınacaktır.

Giriş sınavı; “Memur”, “Sekreter” ve “Hizmetli” kadroları için sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

 • . GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI
 1. Genel Şartlar:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

 1. Türk Vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 1. Özel Şartlar:

ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolar için 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmış olup giriş sınavına başvuracak adaylarda, tabloda belirtilen şartları taşımak.

ÜNVAN

KADRO

SAYISI

MEZUNİYET

ŞARTI

MEZUN OLUNMASI GEREKEN

LİSANS/ ÖN LİSANS PROGRAMLARI

KPSS

PUAN

TÜRÜ (*)

KPSS

TABAN

PUANI

SÖZLÜ SINAVA

ÇAĞRILABILECEK

ADAY SAYISI (**)

Memur

6

Lisans mezunu

Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Aktüerya ve Risk Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık, Ekonometri, Finansal Ekonometri, İstatistik, İstatistik-Ekonometri, İstatistik-Matematik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Sigortacılık, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Sigortacılık ve Risk Yönetimi programlarından veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen programlarından mezun olmak.

KPSS

P3

70

24

Sekreter

6

Ön Lisans mezunu

Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi veya Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği programlarından veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen programlarından mezun olmak.

KPSS P93

70

24

Hizmetli

4

Ön Lisans mezunu

Ağırlama Hizmetleri, Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Turizm, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otel Yöneticiliği, Turizm ve Otelcilik, Turizm Yönetimi programlarından veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen programlarından mezun olmak.

KPSS

P93

70

16

 

 1. ) Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türleri belirlenmiştir.
 2. *) “Memur”, “Sekreter” ve “Hizmetli” kadroları için Sözlü sınavına çağrılacak aday sayısı, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek olup atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı olacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınavına çağrılacaktır.
 • I. SINAV BAŞVURU TARİHİ VE YERİ
 • Sınav başvuruları 01 Mart 2024 Cuma günü saat 09:00`da başlayıp 15 Mart 2024 Cuma günü saat 23:59’da sona erecektir.
 • Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir.
 • Adayların, elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.
 • Adaylar sadece bir sınav için başvuruda bulunabilecek olup birden fazla sınava başvuran adayların tüm başvuruları iptal edilecektir.
 • II. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu;

 • Memur, Sekreter ve Hizmetli kadroları için sözlü sınavına ilişkin bilgiler, Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr) duyurulacaktır.
 • Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar bilgilerine, e-Devlet üzerinden Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ulaşabilecektir.
 • Sınav ile ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
 • V. SINAV TARİHİ VE YERİ
 • Memur kadrosu için sözlü sınavı; 26 Mart 2024 Salı günü İstanbul’da yapılacaktır.
 • Sekreter kadrosu için sözlü sınavı; 27 Mart 2024 Çarşamba günü İstanbul’da yapılacaktır.
 • Hizmetli kadrosu için sözlü sınavı; 28 Mart 2024 Perşembe günü İstanbul’da yapılacaktır.
 • Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurumun resmi internet sitesinde (https://www.seddk.gov.tr) ilan edilecektir. Söz konusu ilan tebligat hükmündedir.
 • . SÖZLÜ SINAV KONULARI

Memur, Sekreter ve Hizmetli kadroları için sözlü sınavı; Genel Yetenek-Genel Kültür ve kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneği konularından yapılacaktır.

 • I. SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Giriş sınavı başarı puanı;

 • Memur, Sekreter ve Hizmetli kadroları için adayın merkezi sınav (KPSS) puanının %50’si ve sözlü sınav puanının %50’si dikkate alınmak suretiyle belirlenecektir.
 • Başarılı sayılmak için puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
 • Sınav sonuçları açıklanırken kazanan adayların sınav başarı puanlarının eşitliği durumunda merkezi sınav (KPSS) puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.
 • II. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMA İŞLEMLERİ
 • Giriş sınavı sonucuna ilişkin Kurumun resmi internet sitesinden (https://www. seddk.gov.tr) duyuru yapılacaktır.
 • Giriş sınavı sonucunda başarı puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asil adayın isimleri ile başarılı olmak şartıyla, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek adayın isimleri Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilir. Bu ilanlar tebligat hükmündedir.
 • Asil listede yer alan adaylardan, atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde Kurum tarafından istenilen belgeler ile birlikte geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz.
 • Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde; başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden feragat edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, ilan edilen yedek listedeki adaylardan, başarı sırasına göre atama yapılabilecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
 • III. SINAVA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR
 • Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasını takip eden yedi iş günü içerisinde, yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz on iş günü içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.
 • Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr) veya gerek görülmesi halinde ilgililerin iletişim adreslerinin herhangi biri üzerinden duyurulacaktır.

SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

Adres: Barbaros Mahallesi Kardelen Sokak No:2 Palladium Tower Kat:34 Ataşehir/ İstanbul

www.seddk.gov.tr

İLETİŞİM

(0216) 655 69 00

[email protected]

İlan olunur.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler