,
#İş İlanları

Polis Akademisi Başkanlığı 75 Öğretim Elemanı Alacak

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı İç Güvenlik Fakültesi, Adli Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Trafik Enstitüsü Müdürlüğü, Yabancı Diller Bölümü ile Erzincan Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), İzmir Rüştü Ünsal PMYO, Kastamonu PMYO, Kırıkkale PMYO, Kırşehir PMYO, Samsun 19 Mayıs PMYO, Sivas PMYO, Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ve Trabzon Şehit Meriç Alemdar POMEM Müdürlüklerine Anayasanın 132’nci maddesi, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Akademimiz web sayfasında yayınlanan Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri çerçevesinde naklen veya açıktan atama ile Profesör unvanında (1), Doktor Öğretim Üyesi unvanında (1), Öğretim Görevlisi unvanında (59) ve Araştırma Görevlisi unvanında (14) Öğretim Elamanı alınacaktır.

Polis Akademisi Başkanlığı 75 Öğretim Elemanı Alacak

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

İlan ile ilgili tüm bilgilere Akademimiz www.pa.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Adayların Başvuracakları Bilim Dalları İle İlgili Olarak;

İhtiyaç Duyulan Öğretim Elemanı Alan, Unvan, Kadro Sayıları Ve Başvuracakları Bilim Dalları İle İlgili
Olarak Adaylarda Aranan Özel Şartları Gösterir Tablo

BİRİMİ

ALANI

ÜNVANI

KADRO SAYISI

AÇIKLAMA

İç Güvenlik Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Güvenlik ve Terörizm ABD

Profesör

1

Uluslararası İlişkiler alanında İngilizce lisans mezunu olmak. Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans ve doktora mezunu olmak. Siyasi şiddet, soykırım ve çatışma sonrası uzlaşma süreçleri konularında çalışmaları bulunmak.

Adli Bilimler Bölümü Fen Bilimleri ABD

Doktor Öğretim Üyesi

1

Kimya alanında İngilizce lisans, İngilizce yüksek lisans ve       İngilizce doktora mezunu olmak.

Fotodinamik terapi ve moleküler enerji transferi alanında çalışmaları bulunmak.

Psikoloji Bölümü Trafik Psikolojisi ABD

Öğretim Görevlisi

1

Psikoloji alanında İngilizce lisans ve İngilizce yüksek lisans mezunu olmak. Psikoloji alanında İngilizce doktora yapıyor olmak. Yaşlı sürücüler ve trafik      psikolojisi      konularında     çalışmaları

bulunmak.

Psikoloji Bölümü Trafik Psikolojisi ABD

Araştırma Görevlisi

1

Psikoloji alanında İngilizce lisans ve İngilizce yüksek lisans mezunu olmak. Psikoloji alanında İngilizce doktora yapıyor olmak.

Psikoloji Bölümü Adli Psikoloji ABD

Araştırma Görevlisi

1

Psikoloji alanında İngilizce lisans mezunu olmak. Adli Psikoloji alanında yüksek lisans yapıyor olmak

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyasal Bilimler ABD

Araştırma Görevlisi

1

Tarih alanında İngilizce lisans mezunu olmak. Medeniyet Araştırmaları alanında yüksek lisans mezunu olmak. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında doktora yapıyor olmak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri ABD

Araştırma Görevlisi

1

İşletme alanında lisans mezunu olmak. İstihbarat Araştırmaları alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyasal Bilimler ABD

Araştırma Görevlisi

1

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında İngilizce lisans mezunu olmak. Uluslararası Güvenlik alanında İngilizce yüksek lisans yapıyor olmak.

 

İç Güvenlik Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri ABD

Araştırma Görevlisi

1

Hukuk alanında lisans mezunu olmak. Suç Araştırmaları alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri ABD

Araştırma Görevlisi

1

Hukuk alanında lisans mezunu olmak. Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisans yapıyor olmak

Sosyoloji Bölümü Suç Sosyolojisi ve Suç Araştırmaları ABD

Araştırma Görevlisi

1

Sosyoloji alanında İngilizce lisans mezunu olmak. Suç Araştırmaları alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Güvenlik ve Terörizm ABD

Araştırma Görevlisi

1

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında İngilizce lisans, Uluslararası İlişkiler alanında İngilizce yüksek lisans mezunu olmak. Bölge Çalışmaları alanında İngilizce doktora yapıyor olmak.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Güvenlik ve Terörizm ABD

Araştırma Görevlisi

1

Uluslararası İlişkiler alanında İngilizce lisans mezunu olmak. Uluslararası Güvenlik alanında İngilizce yüksek lisans yapıyor olmak.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Güvenlik ve Terörizm ABD

Araştırma Görevlisi

1

İngilizce Mütercim-Tercümanlık alanında lisans mezunu olmak. Barış ve Çatışma Çalışmaları alanında İngilizce yüksek lisans mezunu olmak. Uluslararası Güvenlik alanında İngilizce doktora yapıyor olmak.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Güvenlik ve Terörizm ABD

Araştırma Görevlisi

1

Uluslararası İlişkiler alanında İngilizce lisans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında İngilizce yüksek lisans mezunu olmak. Uluslararası İlişkiler alanında İngilizce doktora yapıyor olmak

Adli Bilimler Enstitüsü

Delil Bilimi ABD

Öğretim Görevlisi

1

Kimya Mühendisliği alanında İngilizce lisans ve İngilizce yüksek lisans mezunu olmak. Katalizörler alanında çalışmaları bulunmak. En az 5 (beş) yıl iş tecrübesi olmak

Trafik Enstitüsü

Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi ABD

Öğretim Görevlisi

1

İşletme alanında lisans mezunu olmak. Sosyal Politika alanında yüksek lisans ve doktora mezunu olmak. Kadın kariyeri ve örgütsel bağlılık konularında çalışmaları olmak.

Trafik ve Ulaşım Psikolojisi ABD

Araştırma Görevlisi

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında lisans mezunu olmak. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi ABD

Araştırma Görevlisi

1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında lisans mezunu olmak. İstihbarat Araştırmaları alanında İngilizce yüksek lisans yapıyor olmak.

Yabancı Diller Bölümü

İngilizce

Öğretim Görevlisi

22

İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü     ve      Edebiyatı,     İngiliz     Dilbilimi

bölümlerinin birinden mezun olmak ve tezli yüksek lisans mezunu olmak. İlgili yabancı dil puanının 90 ve üzeri olması.

 

Kırıkkale PMYO

Türk Dili

Öğretim Görevlisi

1

Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans ve yüksek lisans mezunu olmak. Türk Romanı alanında çalışmaları bulunmak. En az 5 (beş) yıl iş tecrübesi olmak

Hukuk

Öğretim Görevlisi

1

Hukuk alanında lisans mezunu olmak ve alanında yüksek lisans mezunu olmak. Doktora yapıyor ya da yapmış olmak tercih sebebidir.

Sosyal Bilimler

Öğretim Görevlisi

1

Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların birisinden tezli yüksek lisans mezunu olmak. Doktora yapıyor ya da yapmış olmak tercih sebebidir.

İngilizce

Öğretim Görevlisi

1

İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü     ve      Edebiyatı,     İngiliz     Dilbilimi

bölümlerinin birinden mezun olmak ve alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak. İlgili yabancı dil puanının 90 ve üzeri olması.

Beden Eğitimi

Öğretim Görevlisi

1

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak. Doktora yapıyor ya da yapmış olmak tercih sebebidir.

Hukuk

Öğretim Görevlisi

1

Hukuk alanında lisans mezunu olmak ve alanında yüksek lisans mezunu olmak. Doktora yapıyor ya da yapmış olmak tercih sebebidir.

İzmir Rüştü Ünsal PMYO

Sosyal Bilimler

Öğretim Görevlisi

1

Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların birisinden tezli yüksek lisans mezunu olmak. Doktora yapıyor ya da yapmış olmak tercih sebebidir.

İngilizce

Öğretim Görevlisi

1

İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü     ve      Edebiyatı,     İngiliz     Dilbilimi

bölümlerinin birinden mezun olmak ve tezli yüksek lisans mezunu olmak. İlgili yabancı dil puanının 90 ve üzeri olması.

Beden Eğitimi

Öğretim Görevlisi

1

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak. Doktora yapıyor ya da yapmış olmak tercih sebebidir.

 

Samsun 19 Mayıs PMYO

Hukuk

Öğretim Görevlisi

1

Hukuk alanında lisans mezunu olmak ve alanında yüksek lisans mezunu olmak. Doktora yapıyor ya da yapmış olmak tercih sebebidir.

Sosyal Bilimler

Öğretim Görevlisi

1

Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların birisinden tezli yüksek lisans mezunu olmak. Doktora yapıyor ya da yapmış olmak tercih sebebidir.

İngilizce

Öğretim Görevlisi

1

İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü     ve      Edebiyatı,     İngiliz     Dilbilimi

bölümlerinin birinden mezun olmak ve tezli yüksek lisans mezunu olmak. İlgili yabancı dil puanının 90 ve üzeri olması.

Kastamonu PMYO

Hukuk

Öğretim Görevlisi

1

Hukuk alanında lisans mezunu olmak ve alanında yüksek lisans mezunu olmak. Doktora yapıyor ya da yapmış olmak tercih sebebidir.

Sosyal Bilimler

Öğretim Görevlisi

1

Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların birisinden tezli yüksek lisans mezunu olmak. Doktora yapıyor ya da yapmış olmak tercih sebebidir.

İngilizce

Öğretim Görevlisi

1

İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim- Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü     ve      Edebiyatı,     İngiliz     Dilbilimi

bölümlerinin birinden mezun olmak ve tezli yüksek lisans mezunu olmak. İlgili yabancı dil puanının 90 ve üzeri olması.

Beden Eğitim

Öğretim Görevlisi

1

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak. Doktora yapıyor ya da yapmış olmak tercih sebebidir.

Sivas PMYO

Hukuk

Öğretim Görevlisi

1

Hukuk alanında lisans mezunu olmak ve alanında yüksek lisans mezunu olmak. Doktora yapıyor ya da yapmış olmak tercih sebebidir.

Sosyal Bilimler

Öğretim Görevlisi

1

Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların birisinden tezli yüksek lisans mezunu olmak. Doktora yapıyor ya da yapmış olmak tercih sebebidir.

İngilizce

Öğretim Görevlisi

1

İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim- Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü     ve      Edebiyatı,     İngiliz     Dilbilimi

bölümlerinin birinden mezun olmak ve tezli yüksek lisans mezunu olmak. İlgili yabancı dil puanının 90 ve üzeri olması

Beden Eğitimi

Öğretim Görevlisi

1

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak. Doktora yapıyor ya da yapmış olmak tercih sebebidir.

 

Kırşehir PMYO

Hukuk

Öğretim Görevlisi

1

Hukuk alanında lisans mezunu olmak ve alanında yüksek lisans mezunu olmak. Doktora yapıyor ya da yapmış olmak tercih sebebidir.

Sosyal Bilimler

Öğretim Görevlisi

1

Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların birisinden tezli yüksek lisans mezunu olmak. Doktora yapıyor ya da yapmış olmak tercih sebebidir.

İngilizce

Öğretim Görevlisi

1

İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim- Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü     ve      Edebiyatı,     İngiliz     Dilbilimi

bölümlerinin birinden mezun olmak ve tezli yüksek lisans mezunu olmak. İlgili yabancı dil puanının 90 ve üzeri olması.

Beden Eğitimi

Öğretim Görevlisi

1

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak. Doktora yapıyor ya da yapmış olmak tercih sebebidir.

Aydın POMEM

Hukuk

Öğretim Görevlisi

1

Hukuk alanında lisans mezunu olmak ve alanında yüksek lisans mezunu olmak. Doktora yapıyor ya da yapmış olmak tercih sebebidir.

Sosyal Bilimler

Öğretim Görevlisi

1

Uluslararası İlişkiler,        Siyaset Bilimi, Kamu

Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların birisinden tezli yüksek lisans mezunu olmak. Doktora yapıyor ya da yapmış olmak tercih sebebidir

İngilizce

Öğretim Görevlisi

1

İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim - Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü     ve      Edebiyatı,     İngiliz     Dilbilimi

bölümlerinin birinden mezun olmak ve tezli yüksek lisans mezunu olmak. İlgili yabancı dil puanının 90 ve üzeri olması.

Erzincan PMYO

Hukuk

Öğretim Görevlisi

1

Hukuk alanında lisans mezunu olmak ve alanında yüksek lisans mezunu olmak. Doktora yapıyor ya da yapmış olmak tercih sebebidir.

Sosyal Bilimler

Öğretim Görevlisi

1

Uluslararası İlişkiler,        Siyaset Bilimi, Kamu

Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların birisinden tezli yüksek lisans mezunu olmak. Doktora yapıyor ya da yapmış olmak tercih sebebidir.

İngilizce

Öğretim Görevlisi

1

İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim - Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü     ve      Edebiyatı,     İngiliz     Dilbilimi

bölümlerinin birinden mezun olmak ve tezli yüksek lisans mezunu olmak. İlgili yabancı dil puanının 90 ve üzeri olması.

 

Trabzon Şehit Meriç Alemdar POMEM

Hukuk

Öğretim Görevlisi

1

Hukuk alanında lisans mezunu olmak ve alanında yüksek lisans mezunu olmak. Doktora yapıyor ya da yapmış olmak tercih sebebidir.

Sosyal Bilimler

Öğretim Görevlisi

1

Uluslararası İlişkiler,        Siyaset Bilimi, Kamu

Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların birisinden tezli yüksek lisans mezunu olmak. Doktora yapıyor ya da yapmış olmak tercih sebebidir

İngilizce

Öğretim Görevlisi

1

İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü     ve      Edebiyatı,     İngiliz     Dilbilimi

bölümlerinin birinden mezun olmak ve tezli yüksek lisans mezunu olmak. İlgili yabancı dil puanının 90 ve üzeri olması.

Beden Eğitimi

Öğretim Görevlisi

1

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak. Doktora yapıyor ya da yapmış olmak tercih sebebidir

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler