USD : 18,60 %0,11
EUR : 18,09 %-0,78
ALTIN (Gr): 1.014,14 %-0,86
BIST 100 : 3.568,31 %0,41
BITCOIN : 19.461,63 %-2,94
Petrol : 98,45 %4,27
KPSS

Orta Anadolu İhracatçı Birliği 9 personel alacak

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne sözlü sınavla 9 (dokuz) uzman yardımcısı ve 2 (iki) idari memur personel alınacaktır.

19 Eylül 2022 Pazartesi 16:06

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

PERSONEL ALIMI DUYURUSU

 

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne sözlü sınavla 9 (dokuz) uzman yardımcısı ve (iki) idari memur personel alınacaktır.

 

Sınava Katılma Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,
 • 18 yaşını bitirmiş olmak,
 • 01.01.2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 ve daha sonra doğanlar),
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
 • Uzman yardımcısı pozisyonları için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin aşağıda yer alan tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak,
 • İdari memur pozisyonu için iki yıllık eğitim veren yüksekokulların aşağıda yer alan tabloda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
 • TİM ve İhracatçı Birlikleri'nden veya daha önce çalıştıkları işyerlerinden 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
 • Uzman yardımcısı pozisyonları Tablo-1 için İngilizce veya Almanca dillerinin herhangi birinden; Tablo-2, Tablo-3, Tablo-4 ve Tablo-5 için İngilizce dilinde 2020, 2021 veya 2022 yıllarına ait yabancı dil sınavlarından (YDS veya e-YDS) en az “70 puan” veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından YÖK tarafından yayımlanan yabancı dil eşdeğerlik tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak(ikinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır),
 • 2020 veya 2021 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavlarından herhangi birinden“istenen puan türünden asgari 70 puan almış”

 

Tablo-1 Genel Sekreterlik için

Fakülte/Bölüm

Öğrenim Süresi

Puan

Türü

Alınacak Personel Unvan ve Sayısı

İstenilen Yabancı Dil

İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Lojistik, İstatistik Bölümleri ve Siyasal Bilgiler ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerindeki programların birinden mezun olmak.

Dört Yıl

KPSSP12,

P14,

P19,

P24,

P29,

P34,

P39

Beş Uzman Yardımcısı

İngilizce, Almanca

(Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır.)

 

Tablo-2 Mali İşler Birimi için

Fakülte/Bölüm

Öğrenim Süresi

Puan

Türü

Alınacak Personel Unvan ve Sayısı

İstenilen Yabancı Dil

Maliye, Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, İşletme-Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Maliye veya Muhasebe Bilgi Sistemleri lisans programlarının birinden mezun olmak.

Dört Yıl

KPSS

P44

Bir Uzman Yardımcısı

İngilizce

 

Tablo-3 İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği için

Fakülte/Bölüm

Öğrenim Süresi

Puan

Türü

Alınacak Personel Unvan ve Sayısı

İstenilen Yabancı Dil

Enerji Mühendisliği veya Enerji Sistemleri Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Dört Yıl

KPSS

P1

Bir Uzman Yardımcısı

İngilizce

 

Tablo-4 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği için

Fakülte/Bölüm

Öğrenim Süresi

Puan

Türü

Alınacak Personel Unvan ve Sayısı

İstenilen Yabancı Dil

Makine Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği,Malzeme ve Seramik Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

Dört Yıl

KPSS

P2

Bir Uzman Yardımcısı

İngilizce

 

Tablo-5 Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği için

Fakülte/Bölüm

Öğrenim Süresi

Puan

Türü

Alınacak Personel Unvan ve Sayısı

İstenilen Yabancı Dil

İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı (Multimedya), İletişim ve Tasarım, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, İletişim Tasarımı ve Medya, İletişim Tasarımı ve Yeni Medya lisans programlarının birinden mezun olmak.

Dört Yıl

KPSS

P3

Bir Uzman Yardımcısı

İngilizce

 

Tablo-6 Genel Sekreterlik için

Fakülte/Bölüm

Öğrenim Süresi

Puan

Türü

Alınacak Personel Unvan ve Sayısı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Dış Ticaret,Bankacılık ve Sigortacılık, Banka ve Sigorta Yönetimi, Bankacılık, Sigortacılık,Finans, Finans ve Muhasebe, Dış Ticaret ve Avrupa Birliği, İthalat-İhracat, Uluslararası Ticaret,Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları,Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik,, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, İşletme-Muhasebe, Uluslararası Ticaret Yönetimi, Gümrük İşletme, Gümrük İşleri, Uluslararası Lojistik, Lojistik, Lojistik Yönetimi, Uluslararası Taşımacılık Yönetimi,Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik, Maliye, Genel İşletme, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, Ticaret ve Yönetim önlisans programlarının birinden mezun olmak.

İki Yıl

KPSS

P93

İki İdari Memur

 

Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme sınavında, ilgili puan türünden başvurdukları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava başvuranların sayısının 10'dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

 

Başvuruda İstenilen Belgeler

 • WEB sitesinden temin edilecek ıslak imzalı İş Talep Formu,
 • TCKN yazılı beyanı (T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması gerekmektedir)
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,
 • Öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (yurt dışında yerleşik üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)
 • KPSS sonuç belgesi,
 • Yabancı dil sınavı sonucunu gösterir belge,
 • Güncel özgeçmiş (CV)

*Sınavı kazanan adaylardan söz konusu belge asılları bilahare istenecektir.

 

Başvuru Adresi ve Zamanı

Başvurular, Genel Sekreterliğimiz Evrak Kayıt Birimi'ne istenen belgeler ile birlikte en geç 17/10/2022 Pazartesi günü saat 17:00'ye kadar şahsen, posta/kargo veya e-postayla ([email protected]) yapılacaktır. Posta veya kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslı ile aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır, aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

 

Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 18/10/2022 Salı günü Genel Sekreterliğimiz WEB sitesinden (www.oaib.org.tr duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Sözlü sınav, adayların genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden “100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak” gerekmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

 

Kimlik Belgesi

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

 

Saygıyla duyurulur.

 

İletişim

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:120 Balgat 06520 Çankaya/ANKARA

 

Bilgi İçin

Tel: (312) 447 27 40 / Dahili 264 (İK Uzman Yardımcısı Aybike GÜRDAL)

e-posta: [email protected]

Kaynak : Gazete Memur