,
#KPSS #İş İlanları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 500 Sözleşmeli Personel Alacak

Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı bilimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca Lisans mezunları için (Eczacı kadrosu hariç) 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı. Ön lisans mezunlan için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunlan için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvanlarda sözleşmeli personel alınacakta. Ayrıca sözlü sınav yapılmayacaktır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 500 Sözleşmeli Personel Alacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı bilimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca Lisans mezunları için (Eczacı kadrosu hariç) 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı. Ön lisans mezunlan için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunlan için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvanlarda sözleşmeli personel alınacakta. Ayrıca sözlü sınav yapılmayacaktır.

Unvanı

KPSS Puan Türü

Mezuniyet

Nitelik Kodu

Pozisyon Adedi

Aranılan Nitelikler

Büro Personeli

KPSSP93

Önlisans

BP01

5

Yükseköğretim kunımlannın Önlisans Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programından mezun olmak.

Büro Personeli

KPSSP93

Önlisans

BP02

4

Yükseköğretim kunımlannın Önlisans Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamalan, İşletme Muhasebe, Muhasebe, Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Uygulamaları ve Muhasebe Finansman programlarının birinden mezun olmak.

Büro Personeli

KPSSP3

Lisans

BP03

13

Yükseköğretim Kunımlannın İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme veya İktisat Fakültelerinin herhangi bir bölümünden mezun olmak.

Büro Personeli

KPSSP93

Önlisans

BP04

1

Yükseköğretim kunımlannın Fotoğraf Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık önlisans programlanılın birinden mezun olmak.

Büro Personeli

KPSSP3

Lisans

BP05

2

-Yükseköğretim kunımlannın Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) veya Çeviribilım (İngilizce) bölümlerinin birinden mezun olmak.

-Başvuru tarihinin son günü itibanyia beş yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafindan yapılan yabancı dil sınavının (YDS) İngilizce bölümünden en az (B) düzeyinde puana veya başvuru tarihinin son günü itibarıyla iki yıl içerisinde alınan dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafindan YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

Çocuk Gelişimcisi

KPSSP3

Lisans

ÇG01

1

Yükseköğretim kurumlanılın Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

Destek Personeli (Şoför-Erkek)

KPSSP94

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

DP01

4

-Ortaöğretim kurulularından (lise ve dengi okul) mezun olmak.

-Geçerlilik süresi dolmamış D sınıfi sürücü belgesine sahip olmak. (Eski sürücü belgesi olarak E sınıfi)

 • En az 1 (bir) yıl mesleki deneyim sahip olmak.( SGK hizmet dökümü ile belgelemek.)
 • 7/24 saat esasına göre çalışmasına engel durumu olmamak,
 • Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşından gün almamış olmak.

 

Destek Personeli (Hastabakıcı-Erkek)

KPSSP94

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

DP02

30

-Ortaöğretim kuramlarının Hasra ve Yaşlı Hizmetleri Alanı "Hasta Bakımı” Dalından mezun olmak.

-7/24 saat esasına göre çalışmasına engel dununu olmamak,

-“Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve engeli bulunmamaktadır” ibareli heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü hastaneler veya Kamu Hastanelerinden) almaları gerekmektedir. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

-Son başvuru tarilû itibariyle 35 (otuzbeş) yaşından gün almamış olmak,

Destek Personeli (Hastabakıcı-Kadm)

KPSSP94

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

DP03

10

-Ortaöğretim kuramlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı “Hasta Bakımı” Dalından mezun olmak.

-7/24 saat esasına göre çalışmasına engel durumu olmamak,

-“Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve engeli bulunmamaktadır" ibareli heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tanı teşekküllü hastaneler veya Kamu Hastanelerinden) almaları gerekmektedir. ('Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

-Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşından gün almamış olmak,

Destek Personeli (Kalorifer ci-Erkek)

KPSSP94

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

DP04

3

-Mesleki ve Teknik Liselerin Sıhhi Tesisat Kaloriferdlik-Isıtma ve Tesisat Teknolojisi (Isıtma - Sıhhi Tesisat) dallarının / alanlarının birinden mezun olmak veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre düzenlenen Kalorifercilik Ustalık Belgesine sahip olmak.

-7/24 saat esasına göre çalışmasına engel durumu olmamak,

-Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşından gün almamış olmak.

Destek Personeli (Basit Bakım ve Onanm- Erkek)

KPSSP94

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

DP05

2

-Mesleki ve Teknik Liselerin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanından mezun olmak veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre düzenlenen Tesisat Teknolojisi alanında ustalık belgesine sahip olmak.

-7/24 saat esasına göre çalışmasına engel durumu olmamak,

-Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşından gün almamış olmak.

Destek Personeli (Bahçe Bakımı ve Düzenlemesi-Erkek)

KPSSP94

Ortaöğretim (lise ve Dengi)

DP06

12

-Mesleki ve Teknik Liselerin Bahçccilik/Tarıni'Tanrn Teknolojileri alanı mezunu olmak veya herhangi bir ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olup Bahçe Bakımı/Bahçıvanlık/Peyzaj Bahçıvanlığı/Süs Bitkileri Yetiştirme ve Bakımı/Park Bahçe ve Koruların Bakımı/Park ve Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği alanında sertifika sahibi olmak, (MEB veya Üniversite veya Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış olması şartıyla kabul edilecektir.)

 • Park Bahçe Bakım elemanı olarak en az 1 (bir) yıl mesleki deneyime sahip olmak. (SGK hizmet dökümü ile belgelemek.)
 • 7/24 saat esasına göre çalışmasına engel durumu olmamak,
 • Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşından gün almamış olmak.

Destek Personeli (Basit Bakım ve Onanm- Erkek)

KPSSP94

Ortaöğretim (lise ve Dengi)

DP07

1

-Ortaöğretim kurumlanılın Mesleki ve Teknik Liselerinin Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama dalından mezunu olmak veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre düzenlenen Metal Doğrama Ustalık belgesine sahip olmak.

 • .Alüminyum Doğrama ustası olarak en az 1 (bir) yıl mesleki deneyim sahibi olduğunu belgelendirmek. (SGK hizmet dökümü ile belgelemek)
 • 7/24 saat esasına göre çalışmasına engel durumu olmamak,
 • Son başvuru tarilû itibariyle 35 (otuzbeş) yaşından gün almamış olmak.

 

Destek Personeli (Basit Bakım ve Onanm- Erkek)

KPSSP94

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

DP08

2

-Ortaöğretim Kurumlarının Mesleki ve Teknik Liselerinin Metal teknolojisi Alanı (kaynakçı) bölümünden mezun olmak veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'na göre düzenlenen Kaynakçılık Ustalık belgesine sahip olmak.

 • Kaynakçı (oksijen ve elektrik ) ustası olarak en az 1 (bir) yıl mesleki deneyim salıibi olmak. (SGK hizmet dökümü ile belgelemek)
 • 7/24 saat esasına göre çalışmasına engel durumu olmamak,
 • Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşından gün almamış olmak.

Destek Personeli (Basit Bakım ve Onanm- Erkek)

KPSSP94

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

DP09

2

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak.

-3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'na göre düzenlenen Fayans Seramik ve Karo Taşı alanında ustalık belgesine sahip olmak.

 • Fayans Seramik ve Karo taşı ustası olarak en az 1 (bir) yıl mesleki deneyim olmak. (SGK hizmet dökümü ile belgelemek)
 • 7/24 saat esasına göre çalışmasına engel durumu olmamak,
 • Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşından gün almamış olmak.

Destek Personeli (Basit Bakım ve Onanm- Erkek)

KPSSP94

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

DP10

1

-Mesleki ve Teknik Liselerin İnşaat Teknolojisi alanından mezun olmak veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre düzenlenen Boyacılık ve Yüzey Hazırlama ve/veya Boya, Boyacılık ve Yüzey Hazırlama ustalık belgesi veya Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan onaylı İnşaat Boyacısı alanında mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

-İnşaat boyacısı ve alçı levha uygulayıcı ustası olarak en az 1 (bir) yıl mesleki deneyime sahip olmak. (SGK hizmet dökümü ile belgelemek)

-7/24 saat esasına göre çalışmasına engel durumu olmamak,

-Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşından gün almamış olmak.

Destek Personeli (Basit Bakım ve Onanm- Erkek)

KPSSP94

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

DP11

3

-Mesleki ve Teknik Liselerin İnşaat Teknolojisi alanından mezun olmak veya 3308 sayıh Mesleki Eğitim Kanunu’na göre düzenlenen Boyacılık ve Yüzey Hazırlama ve/veya Boya, Boyacılık ve Yüzey Hazırlama ustalık belgesi veya Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan onaylı İnşaat Boyacısı alanında mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

-İnşaat boyacısı ve yüzey hazırlamacı /yapı dekorasyoncu ustası olarak en az 1 (bir) yıl mesleki deneyime sahip olmak (SGK hizmet dökümü ile belgelemek)

-7/24 saat esasına göre çalışmasına engel durumu olmamak,

-Son başvuru tarilıi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşından gün almamış olmak.

Destek Personeli (Basit Bakım ve Onanm- Erkek)

KPSSP94

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

DP12

1

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak.

-Motorlu tamu aletleri tamirat işlerinde en az 1 yıl mesleki deneyime sahip olmak (SGK hizmet dökümü ile belgelemek) veya Tarım (Ziraat) Alet ve Makinalan Bakım ve Onarımcılığı Ustalık veya Kalfalık Belgesine sahip olmak.

-7/24 saat esasına göre çalışmasına engel durumu olmamak,

-Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşından gün almamış olmak.

 

Destek Personeli (Temizlik Hizmeti eri-Erkek)

KPSSP94

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

DP13

40

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak.

-Açık ve kapalı alanlardaki her türlü temizlik, basit bakım ve onarım, bahçe bakımı ve düzenlemesi, dağıtım, taşıma ve diğer işleri yürütebilmek.

-"Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve engeli bulunmamaktadır” ibareli heyet raponı (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü hastaneler veya Kamu Hastanelerinden) almaları gerekmektedir. (Atanmaya hak kazanına durumunda istenecektir.)

-7/24 saat esasına göre çalışmasına engel durumu olmamak,

-Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşından gün almamış olmak.

Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri-Kadın)

KPSSP94

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

DP14

10

-Ortaöğretim Kurumlannın herhangi bir bölümünden mezun olmak.

-Açık ve kapalı alanlardaki her türlü temizlik, basit bakım ve onarım, bahçe bakımı ve düzenlemesi, dağıtım, taşıma ve diğer işleri yürütebilmek.

-“Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve engeli bulunmamaktadır’' ibareli heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü hastaneler veya Kamu Hastanelerinden) almalan gerekmektedir. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

-7/24 saat esasına göre çalışmasına engel durumu olmamak,

-Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşından gün almamış olmak.

Destek Personeli (Temizlik Hizmeti eri-Erkek)

KPSSP94

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

DP 15

55

-Ortaöğretim Kurumlannın herhangi bir bölümünden mezun olmak.

-Açık ve kapalı alanlardaki her türlü temizlik, basit bakım ve onarım, bahçe bakımı ve düzenlemesi, dağıtım, taşıma ve diğer işleri yürütebilmek.

-“Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve engeli bulunmamaktadır” ibareli heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü hastaneler veya Kamu Hastanelerinden) almalan gerekmektedir. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

 • 7/24 saat esasına göre çalışmasına engel durumu olmamak,
 • Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşından gün almamış olmak.
 • Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştnma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecektir.

Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri-Kadın)

KPSSP94

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

DP16

15

-Ortaöğretim Kurumlannın herhangi bir bölümünden mezun olmak.

-Açık ve kapalı alanlardaki her türlü temizlik, basit bakım ve onanm, bahçe bakımı ve düzenlemesi, dağıtım, taşıma ve diğer işleri yürütebilmek.

-“Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve engeli bulunmamaktadır” ibareli heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü hastaneler veya Kamu Hastanelerinden) almalan gerekmektedir. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

 • 7/24 saat esasına göre çalışmasına engel durumu olmamak,
 • Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşından gün almamış olmak.
 • Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecektir.

 

Destek Personeli (Basit Bakım ve Onanm- Erkek)

KPSSP94

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

DPI?

2

-Meslek Liselerinin İnşaat Teknolojisi alanı Yapı Dekorasyon veya Kagir Yapı Sıva Badana ve Boyacılık dallarının birinden mezun olmak veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre düzenlenen Sıvacı Ustası belgesine sahip olmak.

 • Duvar sıva ustası olarak en az 1 (bir) yıl mesleki deneyime sahip olmak. (SGK hizmet dökümü ile belgelemek)
 • 7/24 saat esasına göre çalışmasına engel durumu olmamak,
 • Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşından gün almamış olmak.

Destek Personeli (Basit Bakım ve Onanm- Erkek)

KPSSP94

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

DPI 8

1

-Mesleki ve Teknik Liselerin Mobilya ve İç Tasarım Bölümü Alanı Mobilya Üretim Teknolojisi Dalından mezun olmak veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre düzenlenen Marangozluk Ustalık belgesine sahip olmak.

-Marangoz olarak en az 1 (bir) yıl mesleki deneyime sahip olmak. (SGK hizmet dökümü ile belgelemek) -7/24 saat esasına göre çalışmasına engel durumu olmamak.

-Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşından gün almamış olmak.

Diyetisyen

KPSSP3

lisans

DY01

2

Yükseköğretim kıırunılarının Beslenme ve Diyetetik bölümü lisans mezunu olmak.

Diğer Sağlık Personeli (Acil Tıp Teknisyeni)

KPSSP94

Ortaöğretim

DS01

3

-Sağlık Meslek Liselerinin Acil Sağlık Hizmetleri Alanı, Adi Tıp Teknisyenliği veya İlk ve Adi Yardım Teknisyenliği dallarının birinden mezun olmak.

-Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecektir.

Diğer Sağlık Personeli (Anestezi Teknisyeni)

KPSSP94

Ortaöğretim

DS02

1

-Sağlık Meslek Liselerinin Anestezi veya Anestezi ve Reanimasyon dallarının birinden mezun olmak.

-Üniversitemiz Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesi bünyesinde istihdam edilecektir.

Diğer Sağlık Personeli (Veteriner Sağlık Teknisyeni)

KPSSP94

Ortaöğretim

DS03

1

-Ortaöğretim Kurumlannın Hayvan Sağlığı Alanı - Veteriner Sağlık Dalından veya Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı - Veteriner Sağlık Dalından mezun olmak. -Üniversitemiz Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesi bünyesinde istihdam edilecektir.

Hemşire

KPSSP3

Lisans

H01

120

Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak.

-7/24 saat esasına göre çalışmasına engel dununu olmamak.

-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

KPSSP93

Önlisans

KG01

15

-Yükseköğretim kuramlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.

-Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

-Son başvuru tarihi itibariyi a geçerlilik süresi dolmamış silahh/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartlan taşımak.

-7/24 saat esasına göre çalışmasına engel durumu olmamak.

-“Görevin yapılmasına engel olabilecek hastalık ve engeli bulunmadığına” dair heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü hastaneler veya Kamu Hastanelerinden) almaları gerekmektedir. (Atanmaya hak kazanma durumunda İstenecektir.)

-Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırına Merkezi Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecektir.

-170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az ol maması (Örn; boy uzunluğu 170 emişe kilosu en fâzla 70+15=85 ve en az 70-13=57 kg olmalıdır). Yerleştirmeye hak kazanan adaylar bu durumu sağlık raporuyla belgelendireceklerdir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın)

KPSSP93

Önlisans

KG02

5

-Yükseköğretim kuramlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.

-Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşım doldurmamış olmak.

-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahh/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.

-7/24 saat esasına göre çalışmasına engel durumu olmamak.

-“Görevin yapılmasına engel olabilecek hastalık ve engeli bulunmadığına” dair heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü hastaneler veya Kamu Hastanelerinden) almaları gerekmektedir. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

-Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecektir.

-160 cm’den kısa olmamak ve Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 15’den az olmaması, (Örneğin; 160 cm boyunda olan adayın kilosunun 60+10=70’ten fâzla, 60-15=45’ten                          az                        olmaması

gerekmektedir.) Yerleştirmeye hak kazanan adaylar bu durumu sağhk raporuyla belgelendireceklerdir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

KPSSP93

Önlisans

KG03

25

-Yükseköğretim kuramlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.

-Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahh/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartma sahip olmak.

-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartlan taşımak.

-7/24 saat esasına göre çalışmasına engel durumu olmamak.

-“Görevin yapılmasına engel olabilecek hastalık ve engeli bulunmadığma” dair heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü hastaneler veya Kamu Hastanelerinden) almalan gerekmektedir. (Atanmaya hak kazanına durumunda istenecektir.)

-170 cm'den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması (Örn; boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fâzla 70+15=85 ve en az 70-13=57 kg olmalıdır). Yerleştirmeye hak kazanan adaylar bu dununu sağhk raporuyla belgelendireceklerdir.

 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

KPSSP93

Önlisans

KG04

3

-Yükseköğretim kurumlannm herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.

-Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşım doldurmamış olmak.

 • Geçerlilik süresi dolmamış A sınıl! sürücü belgesine sahip olmak. (Eski sürücü belgesi olarak A2 sınıf!) -Son başvuru tarilıi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartlan taşımak.

 • 7/24 saat esasma göre çalışmasına engel durumu olmamak.

-•'Görevin yapılmasına engel olabilecek hastalık ve engeli bulunmadığına” dair heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü hastaneler veya Kamu Hastanelerinden) almalan gerekmektedir. (Atanmaya hak kazanına durumunda İstenecektir.)

 • 170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması (Örn; boy uzunluğu 170 çinise kilosu en fazla 70+15=85 ve en az 70-13=57 kg olmalıdır). Yerleştirmeye hak kazanan adaylar bu durumu sağlık raporuyla belgelendireceklerdir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın)

KPSSP93

Önlisans

KG05

2

-Yükseköğretim kurumlannın herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.

-Son başvuru tarifli itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

-Son başvuru tarihi itibanyla geçerlilik süresi dolmamış silalılı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik karlına sahip olmak.

-10/06/2004 tarihti ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartlan taşımak.

-7/24 saat esasma göre çalışmasına engel durumu olmamak.

-“Görevin yapılmasına engel olabilecek hastalık ve engeli bulunmadığına” dair heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü hastaneler veya Kamu Hastanelerinden) almalan gerekmektedir. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

-160 cm'den kısa olmamak ve Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10'dan fazla, 15’den az olmaması, (Örneğin; 160 cm boyunda olan adayın kilosunun 60+ 10=70’ten fada. 60-15^45’ten                           az                       olmaması

gerekmektedir.) Yerleştirmeye hak kazanan adaylar bu durumu sağlık raporuyla belgelendireceklerdir.

Mühendis

KPSSP3

Lisans

MH01

1

Yükseköğretim kurumlannın “Elektrik - Elektronik Mühendisliği” Lisans bölümünden mezun olmak.

Sağlık Fizikçisi

KPSSP3

Lisans

SFO1

2

Yükseköğretim kurumlannın Fizik, Fizik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

Eczacı

KPSS şartı aranmama k tadır

Lisans

EC01

1

-Yükseköğretim kurumlannm Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

-Lisans mezuniyet notu 4’ lük ve 5’ lık not sistemine göre olan adayiann 100’ lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken. Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenen tablo esas alınacaktır.

Tekniker (Bilgisayar Teknikeri)

KPSSP93

Önlisans

TK01

1

-Yükseköğretim kurumlannın Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans Programından mezun olmak.

Tekniker

(Elektrik Teknikeri-Erkek)

KPSSP93

Önlisans

TK02

1

-Yükseköğretim kurumlannm Elektrik Teknolojisi veya Elektrik Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

Teknisyen (Elektrik Teknisyeni-Erkek)

KPSSP94

Ortaöğretim

TS01

1

-Ortaöğretim Kurumlanılın meslek liseleri veya teknik liselerin Elektrik bölümünden mezun olmak.

Veteriner Hekim

KPSSP3

Lisans

VH01

1

Yükseköğretim kurumlanılın Veteriner Fakültesi mezunu olmak.

Sağlık Teknikeri

KPSSP93

Önlisans

ST01

1

-Yükseköğretim kunımlannın Tıbbi Görüntüleme Teknikleri. Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

-Üniversitemiz Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesi bünyesinde istihdam edilecektir.

Sağlık Teknikeri

KPSSP93

Önlisans

ST02

1

-Yükseköğretim kunımlannın Laborant ve Veteriner Sağlık ön lisans programından mezun olmak.

-Üniversitemiz Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesi bünyesinde istihdam edilecektir.

Sağlık Teknikeri

KPSSP93

Önlisans

ST03

17

-Yükseköğretim kunımlannın Ameliyathane Hizmetleri, Ameliyathane Teknikcrliği, Cerrahi veya Cerrahi Teknikerliği Önlisans Programlarımı! birinden mezun olmak.

-Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecektir.

Sağlık Teknikeri

KPSSP93

Önlisans

ST04

17

-Yükseköğretim kunımlannın Anestezi veya Anestezi Teknikerliği Önlisans Programlarının birinden mezun olmak.

-Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecektir.

Sağlık Teknikeri

KPSSP93

Önlisans

ST05

5

-Yükseköğretim kunımlannın Nükleer Tıp Önlisans Programından mezun olmak.

-Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecektir.

Sağlık Teknikeri

KPSSP93

Önlisans

ST06

2

-Yükseköğretim kunımlannın Diyaliz programı ön lisans mezunu olmak.

-Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecektir.

Sağlık Teknikeri

K.PSSP93

Önlisans

ST07

5

-Yükseköğretim kunımlannın Patoloji Laboratuvar Teknikleri veya Patoloji Laboratuvar Önlisans Programlanılın birinden mezun olmak.

-Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecektir.

Sağlık Teknikeri

KPSSP93

Önlisans

ST08

4

-Yükseköğretim kurumlanılın Radyoterapi programı ön lisans mezunu olmak.

-Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecektir.

Sağlık Teknikeri

KPSSP93

Önlisans

ST09

7

-Yükseköğretim kurumlanılın Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

-Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecektir.

Sağlık Teknikeri

KPSSP93

Önlisans

ST10

4

-Yükseköğretim kunımlannın Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri ön Esans programlanılın birinden mezun olmak.

-3. Basamak Kamu Hastanelerinin “MR” bölümünde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak. (SGK hizmet dökümü ile belgelemek.)

-Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecektir.

 

Sağlık Teknikeri

KPSSP93

Önlisans

ST11

1

-Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri ön lisans programlanılın birinden mezun olmak.

-3. Basamak Kamu Hastanelerinin klGirişimsel Radyoloji ” bölümünde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak. (SGK hizmet dökümü ile belgelemek.)

-İlanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten önce Girişimsel Radyoloji Temel Eğitim katilım sertifikasına sahip olmak.

-Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecektir.

Sağlık Teknikeri

KPSSP93

Önlisans

ST12

12

-Yükseköğretim kurumlanılın İlk ve Adi Yardım ön lisans programından mezun olmak.

-Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecektir.

Sağlık Teknikeri

KPSSP93

Önlisans

ST13

6

-Yükseköğretim Kurumlannm Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Sağlık Laboratuvan, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği veya Tıbbi Laboratuvar Teknolojisi Önlisans Programlarının birinden mezun Olmak.

-Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecektir.

Sağlık Teknikeri

KPSSP93

Önlisans

ST14

2

-Yükseköğretim kurumlarının Elektronörofîzyoloji programı ön lisans mezunu olmak.

-Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecektir.

Sağlık Teknikeri

KPSSP93

Önlisans

ST15

1

-Yükseköğretim kuramlarının Ameliyathane Hizmetleri, Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi veya Cerrahi Teknikerliği Önlisans Programlanılın birinden mezun olmak.

-Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde istihdam edilecektir.

Sağlık Teknikeri

KPSSP93

Önlisans

ST16

2

-Yükseköğretim kurumlannm Diş Protez Teknolojisi, Diş Protez veya Diş Protez Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

-Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde istihdam edilecektir.

Sağlık Teknikeri

KPSSP93

Önlisans

ST17

1

-Yükseköğretim kurumlannm Anestezi veya Anestezi Teknikerliği Önlisans Programlanılın birinden mezun olmak.

-Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde istihdam edilecektir.

Sağlık Teknikeri

KPSSP93

Önlisans

ST18

1

-Yükseköğretim kuramlarının İlk ve Acil Yardım ön lisans programından mezun olmak.

-Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde istihdam edilecektir.

Sağlık Teknikeri

KPSSP93

Önlisans

ST19

5

-Yükseköğretim kuramlarının Eczane Hizmetleri. Eczacılık Hizmetleri, Eczane Teknikerliği Önlisans Programlarının birinden mezun olmak.

-Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecektir.

 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
A.    GENEL ŞARTLAR
1.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak
2.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
3.    Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak
4.    Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
5.    KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
6.    Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
7.    I lerhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
8.    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasının “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. ’’ hükmüne uygun nitelikleri taşımak
9.    Çalıştırılacak birime göre 6331 saydı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan Tehlikeli/Az tehlikeli ve çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.
10.    Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecek personelin (7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriydi nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere) nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak.
11.    17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’dc yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak (Asd ve yedek adayların belirlenmesini müteakip yapılacaktır.)
12.    Koruma ve Güvenlik (Görevlisi pozisyonları için genel şartlara ilave olarak;*
a. 5188 saydı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak, b. Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak
c.7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak ç.Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,
d. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 15’dcn az olmamak. (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir erkek adayın kilosunun 70+10_80’den fazla, 70-15_55’ten az olmaması gerekmektedir.)(Örneğin; 160 cm boyunda olan bir kadın adayın kilosunun 60ı 10=70'ten fazla, 60- 15=45’ten az olmaması gerekmektedir.)
13.    Eczacı unvanına başvuran adayların ibraz ettiği diploma veya geçici mezuniyet belgelerinde (aslı gibidir onaylı sureti veya kare kodlu e-Devlet çıktısı ve trans kript) diploma puanı bulunmak zorunludur. Aksi takdirde başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylardan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puanı şartı aranmamaktadır. Aday sayısının kadro pozisyonu sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için adayların mezuniyet notu yüksek olandan başlanarak sıralama yapılacaktır. Mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olana öncelik verilecektir. Bu durumunda aynı olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.
14.    Yaş şartı aranan adaylarda son başvuru tarihi itibariyle30/05/202335(otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak şartı aranacaktır. (30/05/1988 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)
15.    Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda istihdam edilecek adaylarda son başvuru tarihi itibariyle 30/05/2023 30 (otuz) yaşını bitirmemiş ohnak şartı aranacaktır. (30/05/1993 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

B.    BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
1.    Başvurular c-Dcvlct Kapısı üzerinden “Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu îşc Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 16/05/2023-30/05/2023 tarihleri arasmda alınacaktır.
2.    Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3.    Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona müracaat eden adaylarm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
4.    Adaylarm KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler c-Dcvlct üzerinden ilgili kuramların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurululardan gerekli güncelleme/düzeltnıeleri yaptırmaları gerekmektedir.
5.    Asıl olarak kazanan adaylarm ibraz edecekleri belgeler Üniversitemiz wcb sayfasında duyurulacaktır.
6.    Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adaylarm: özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve Genel Şartlar Bölümünün 12. Maddesinin (ç) ve (d) maddelerinde belirtilen boy kilo durumlarını gösteril’ resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları güncel tarihli belgeyi “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler bölümündeki ilgili alana pdf veya jpg. formatmda mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna yerleşmeye hak kazanan asıl ve yedek adaylarm boy ve kilo ölçümü kurumumuzca ayrıca yapılacaktır.)
7.    Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manucl olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatmda e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
8.    Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kuramlarından mezun olup bu ilanda aramlan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adaylarm denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanma ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.
9.    Kariyer Kapışı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir...” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
10.    Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.
11.    Adaylarm verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir.

C.    İSTİHDAM EDİLECEK BİRİM, ARANILAN NİTELİKLER VE İSTENİLEN BELGELER
1.    BP01 Büro Personeli ÇG01 Çocuk Gelişimcisi, DP02, DP03, DP15, DP16 Destek Personeli, DY01 Diyetisyen, DS01 Diğer Sağlık Personeli, H01 Hemşire, KG01. KG02 Koruma ve Güvenlik Görevlisi. SF01 Sağlık Fizikçisi EC01 Eczacı, ST03, ST04, ST05, ST06, S'1'07, ST08, ST09, STİO, ST11, ST12 ST13, ST14 ve ST19 Sağhk Teknikeri Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam edilecektir.
2.    BP02, BP03. BP04, BP05 Büro Personeli, DP01, DP04. DP05. DP06. DP07, DP08, DP09, DP10, DP11. DP12, DP13, DP14, DP17 ve DP18 Destek Personeli. MH01 Mühendis, KG03, KG04, KG05 Koruma ve Güvenlik Görevlisi TK01, TK02 Tekniker ve TS01 Teknisyen Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde istihdam edilecektir.
3.    ST15, ST16, ST17 ve ST18 Sağlık Teknikeri Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde istihdam edilecektir.
4.    DS02. DS03 Diğer Sağhk Personeli, VH01 Veteriner Hekim, ST01 ve S102 Sağlık Teknikeri Üniversitemiz Veteriner Fakültesi bünyesinde istihdam edilecektir.
5.    İlgili tüm pozisyonlarda adayların atanmasına müteakip. Üniversitemizin ilgili birimlerinde görevlendirilecektir. İhtiyaç halinde personel planlamaları dâhilinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi uyarınca farklı birimlerde de görevlendirilebileceklerdir.

D.    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
1.    Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvurulan kabul edilecektir.
2.    Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü smav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların nitelik kodlu pozisyon adedi kadar asıl vc asıl aday sayısının 1 (Bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
3.    Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamalan için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Ondokuz Mayıs Üniversitesi resmi internet sayfasında www.omu.edu.tr son başvuru
tarihini takip eden bir (1) av içerisinde yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4.    Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.
5.    KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başma hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
6.    Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir.
7.    Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartlan yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykın belge beyan teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
8.    İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
9.    Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması açısından gerekli olan nitel ikiciden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini somadan kaybetmesi...” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir.
10.    Aranılan nitelikler ile ilanda belirtilen şartlara ilişkin tüm dokümanların asıl veya yetkili kurumca yapılmış tasdikli suretleri adayların atanmasına müteakip istenilecektir.
11.    Adaylar başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabileceklerdir.

Ç. İLETİŞİM:
Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'mn aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bilgi alabileceklerdir.
İletişim Kanalları (Tel: 0362 457 60 61 (e-Posta: [email protected])
Telefon hatlarının yoğun olması durumunda e-posta ile bilgi talep edilmesi önerilmekte olup, en kısa sürede geri bildirim yapılacaktır.

D. DİĞER HUSUSLAR:
1.    Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
2.    Gerekli görülmesi halinde ilanın her aşamasında Rektörlüğümüzce ilanda değişiklik ve ilan iptali yapılabilir.
3.    Müracaat dokümanlarının incelenmesi işlemlerine bağh olarak ilan sonuç tarihi ertelenebilecektir.

 

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler