,

Nükleer Enerji Kurumu 76 idari personel alacak

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu 76 idari personel almak için ilana çıktı

Nükleer Enerji Kurumu 76 idari personel alacak

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumundan:

SÖZLEŞMELİ (ASLİ) PERSONEL ALIMI

GİRİŞ SINAVI İLANI

Kurumumuz pozisyonlarında (Ankara ve İstanbul Yerleşkesi), 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 687/1 maddesi kapsamında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27. maddesine göre idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilmek üzere, “Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliği” uyarınca aşağıda yer alan Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda başvuru yapılabilecek il, pozisyon adedi, unvan ve fakülte/programları belirtilen toplam 76 (yetmiş altı) adet pozisyon için Kurumumuzca yapılacak Sözlü Sınav sonucuna göre sözleşmeli (asli) personel alınacaktır.

A- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

Giriş sınavına katılmak için aşağıdaki şartlar aranır:
a)    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b)    Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (Lisans) pozisyonuna başvuracak adaylar için;
1.    Tabloda belirtilen ilgili fakültelerin lisans bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,
2.    Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-Lisans)'ndan KPSSP3 puan türünden asgari 65 (altmış beş) puan almış olmak.
c)    Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (Ön Lisans) pozisyonuna başvuracak adaylar için;
1.    Tabloda belirtilen ilgili ön lisans programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak,
2.    ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-Ön Lisans)'ndan KPSSP93 puan türünden asgari 65 (altmış beş) puan almış olmak.
ç) Mühendis, Fizikçi, Kimyager, Biyolog pozisyonlarına başvuracak adaylar için;
1.    Tabloda belirtilen ilgili lisans bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,
2.    ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS- Lisans)'ndan KPSSP3 puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak,
3.    İngilizce dilinden geçerliliği bulunan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)'ndan en az 60 (altmış) puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir belgeye sahip olmak.

d)    Tekniker pozisyonuna başvuracak adaylar için;
1.    Tabloda belirtilen ilgili ön lisans programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak,
2.    ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-Ön Lisans)'ndan KPSSP93 puan türünden asgari 60 (altmış) puan almış olmak.

e)    Teknisyen pozisyonuna başvuracak adaylar için;
1.    Mesleki ve teknik eğitim veren liselerin tabloda belirtilen ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2.    ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS- Ortaöğretim)'ndan KPSSP94 puan türünden asgari 50 (elli) puan almış olmak.

f)    Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylar için;
1.    Üniversitelerin ön lisans programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak,
2.    ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-Ön Lisans)'ndan KPSSP93 puan türünden asgari 60 (altmış) puan almış olmak,
3.    10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak,
4.    Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde taratılarak Kariyer Kapısına yüklenmesi gerekmektedir. Bu şekilde yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.)
5.    Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
6.    Erkek adaylar için 170 cm'den, kadın adaylar için 160 cm'den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsiden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15'ten fazla, 13'ten az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+15=85'ten fazla, 70- 13=57'den az olmaması gerekmektedir.)
7.    Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
8.    Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

g)    Destek Personeli (Aşçı Yardımcısı) pozisyonuna başvuracak adaylar için;
1.    Tabloda belirtilen ilgili ön lisans programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak,
2.    ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-Ön Lisans)'ndan KPSSP93 puan türünden asgari 60 (altmış) puan almış olmak.
3.    Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş)yaşını doldurmamış olmak,

ğ) Destek Personeli (Temizlik) pozisyonuna başvuracak adaylar için;
1. Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak,
2. ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS- Ortaöğretim)'ndan KPSSP94 puan türünden asgari 50 (elli) puan almış olmak,
3.    Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
4.    Fiilen en az 60 gün Temizlik hizmetinde çalıştığını belgelemek, (e-Devlet üzerinden alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü)
5.    Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

h)    Destek Personeli (Bulaşıkçı) pozisyonuna başvuracak adaylar için;
1. Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak,
2. ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS- Ortaöğretim)'ndan KPSSP94 puan türünden asgari 50 (elli) puan almış olmak.
3.    Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
4.    Fiilen en az 60 gün Temizlik veya Bulaşık hizmetinde çalıştığını belgelemek, (e-Devlet üzerinden alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü)
5.    Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
a)    Başvurular 22/04/2024 tarihinde başlayıp 29/04/2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
b)    Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir.
c)    Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
ç) Adaylar giriş sınavına, Giriş Sınavı Bilgileri Tablolarında belirtilen yalnız bir grup ve il için başvurabileceklerdir. Birden fazla grup ve il için başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

C- ADAYLARIN SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILMASI
a)    Süresi içinde başvuran ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben KPSS puanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. Puan sıralamasına göre tüm gruplarda yer alan başvuru yapılabilecek il için ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday, Kurumun internet sitesinde (www.tenmak.gov.tr) ilan edilmek suretiyle sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca adaylar Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecektir. Son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Ç- SÖZLÜ SINAV KONULARI VE PUAN DEĞERLERİ
a)    Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli pozisyonu için;
1. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun görev alanına giren temel konulara ilişkin bilgi düzeyi; puan değeri 50 (elli)'dir.
2. Genel yetenek ve genel kültürü; puan değeri 10 (on)'dur.
3.    Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; puan değeri 10 (on)'dur.
4.    Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; puan değeri 10 (on)'dur.
5.    Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; puan değeri 10 (on)'dur.
6.    Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; puan değeri 10 (on)'dur.
b)    Mühendis, Fizikçi, Kimyager, Biyolog, Tekniker ve Teknisyen pozisyonu için;
1. Alan bilgisi ve Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun görev alanına giren temel konulara ilişkin bilgi düzeyi; puan değeri 50 (elli)'dir.
2. Genel yetenek ve genel kültürü; puan değeri 10 (on)'dur.
3.    Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; puan değeri 10 (on)'dur.
4.    Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; puan değeri 10 (on)'dur.
5.    Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; puan değeri 10 (on)'dur.
6.    Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; puan değeri 10 (on)'dur.

D- SÖZLÜ SINAVLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
a)    Adaylar sözlü sınava, nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir.
b)    Adaylar, sözlü sınava bilgisayar, tablet, hesap makinesi, cep telefonu vb. elektronik alet ve aygıtlar ile alınmayacaktır.
c)    Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.
ç) Giriş sınavı ile ilgili yapılabilecek her türlü değişiklikler, sözlü sınavda istenecek belgeler ve gerekli görülen diğer hususlar Kurumun internet sitesinden ilan edilmek suretiyle adaylara duyurulacaktır.
d)    Sözlü sınav ile ilgili olarak Sınav Komisyonu puanlandırması dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.

E- GİRİŞ SINAVININ TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
a) Giriş sınavı, yalnız sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınav, 20 - 24 Mayıs 2024 tarihleri arasında “Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192, Çankaya/ANKARA” adresinde Kurum Hizmet Binasında yapılacaktır.
b)    Giriş sınavında başarılı sayılmak için, başarı puanının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Sözlü sınavda Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması başarı puanıdır.
c)    Giriş sınavı sonucu;
1. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle her bir grup altındaki il için ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl aday belirlenecektir. Sınav Komisyonu tarafından asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilân tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
2. Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olan, bunun eşit olması halinde başvuruya esas öğrenim durumu dikkate alınmak üzere mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.

F- KAZANANLARIN İLANI, İTİRAZ VE SÖZLEŞME İMZALANMASI
a) Giriş sınavını asıl veya yedek olarak kazananların isimleri Kurumun internet sitesinde (www.tenmak.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir. İlan tebligat yerine geçecektir, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
b) Adaylar, giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde gerekçesini de belirterek yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç 30 (otuz) gün içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
c)    Giriş sınavında başarılı olanlar hakkında 03/06/2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.
ç) Giriş sınavında başarılı olanların ilanda belirtilen süre içinde ve istenilen belgelerle birlikte Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin göreve başlama işlemleri yapılmaz. İstenilen belgeler, personel işlerinden sorumlu birim tarafından incelenecektir. İnceleme sonunda noksanlıklar olduğu anlaşılırsa tamamlaması için 10 (on) iş günü ek süre verilecektir. Bu süre sonunda belgelerini tamamlamayanlar veya getirdikleri belgelerden istihdama engel durumları olduğu anlaşılanlar, pozisyon ünvanına göre Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmayanlar ile sözleşme imzalanmayacaktır. Belgeleri tamam olan ve istihdama engel durumu olmadığı anlaşılanlardan, kendilerine yapılacak bildirimi izleyen en geç 15 (on beş) gün içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde sözleşme imzalamayanlar göreve başlatılmayacaktır.
İletişim Bilgileri:
Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaraları ve Kurumun internet sitesi aracılığıyla temin edilebilir.
Telefon Numaraları: (0 312) 295 87 00 (Dahili: 4752 - 4716)
Kurum İnternet Sitesi Adresi: http://www.tenmak.gov.tr
Kurum Adresi: Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192, 06510 Çankaya/ANKARA
İlanen duyurulur.
 

GİRİŞ SINAVI BİLGİLERİ TABLOSU

Grup

No

Başvuru Yapılabilecek İl ve Pozisyon Adedi

Pozisyon Ünvanı

Mezun Olunan Fakülte / Program

01

Ankara (10)

Veri Hazırlama ve

Kontrol İşletmeni (Lisans)

İktisadi ve İdari Bilimler, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler, İktisat, İnsan ve Toplum Bilimleri, İnsani ve Sosyal Bilimler, İşletme, İşletme ve Yönetim Bilimleri, Siyasal Bilgiler, Sosyal ve Beşeri Bilimler veya Yönetim Bilimleri Fakülteleri

İstanbul (5)

02

Ankara (3)

Veri Hazırlama ve

Kontrol İşletmeni (Ön Lisans)

  • Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı
  • İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Maliye
  • Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme- Muhasebe ön lisans programları

İstanbul (2)

03

Ankara (3)

Mühendis

Endüstri Mühendisliği lisans programı

04

Ankara (1)

Mühendis

Makine Mühendisliği lisans programı

İstanbul (1)

05

Ankara (1)

Mühendis

Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği lisans programları

06

Ankara (1)

Mühendis

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği lisans programları

 

 

07

Ankara (1)

Fizikçi

Fizik lisans programı

08

Ankara (1)

Kimyager

Kimya lisans programı

09

Ankara (1)

Biyolog

Biyoloji lisans programı

10

İstanbul (1)

Tekniker

  • Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Bilimleri
  • İnternet ve Ağ Teknolojileri, Multimedya ve Network Teknolojisi
  • Bilgi Güvenliği Teknolojisi veya Bilişim Güvenliği Teknolojisi ön lisans programları

11

Ankara (1)

Tekniker

Makine, Bilgisayar Destekli Makine, Makine- Resim ve Konstrüksiyonu, Bilgisayar Destekli Makine-Resim Konstrüksiyon, Mekatronik ön lisans programları

İstanbul (1)

12

Ankara (1)

Tekniker

Elektrik, Elektrik Teknolojisi, Elektronik, Elektrik- Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknikerliği ön lisans programları

13

İstanbul (1)

Teknisyen

Mesleki ve teknik eğitim veren liselerin Bilişim Teknolojileri alanı ve dalları

14

İstanbul (1)

Teknisyen

Mesleki ve teknik eğitim veren liselerin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı ve dalları

15

İstanbul (1)

Teknisyen

Mesleki ve teknik eğitim veren liselerin Elektrik- Elektronik Teknolojisi alanı ve dalları

16

Ankara (5)

Koruma ve

Güvenlik Görevlisi

Herhangi bir ön lisans programı

İstanbul (15)

17

İstanbul (2)

Destek Personeli (Aşçı Yardımcısı)

Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı ön lisans programları

18

Ankara (6)

Destek Personeli

(Temizlik)

Ortaöğretim (lise ve dengi)

İstanbul (8)

19

İstanbul (3)

Destek Personeli (Bulaşıkçı)

Ortaöğretim (lise ve dengi)

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler