,
#KPSS #İş İlanları

Munzur Üniverstesi 26 Sözleşmeli Personel Alacak

2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Munzur Üniverstesi 26 Sözleşmeli Personel Alacak

657 / 4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

1-    GENEL ŞARTLAR (Tüm Ünvanlar İçin):
1.    Türk vatandaşı olmak.
2.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.
3.    7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
4.    Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi (40) saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.
5.    2022 KPSS (B) Sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.)
6.    Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
7.    5917 sayılı Kanun’un 47. maddesinin 5. fıkrası a/2 bendi uyarınca, 4-B madde kapsamında istihdam edilenler için “…hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” yönünde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen amir hüküm gereği, ilgili durumu karşılayanlar 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamayacaktır.
8.    İdare, gerek görmesi durumunda Personel alım ilanını her aşamada iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

2-    BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Başvuru Takvimi

İlan Yayım Tarihi

6 Kasım 2023

Başvuru Başlangıç Tarihi

6 Kasım 2023

Son Başvuru Tarihi

21 Kasım 2023 (Mesai Bitimi)

Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi

6 Aralık 2023

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi

https://www.munzur.edu.tr/

Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri:
Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar Munzur Üniversitesi resmi internet sayfası https://www.munzur.edu.trden ilan tarihi itibariyle temin edecekleri dilekçe, başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Munzur Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Aktuluk Yerleşkesi Merkez/TUNCELİ adresine ŞAHSEN yapacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile faks, internet veya posta ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (428) 213 17 94 Dahili - 1047 numaralı telefondan yardım alabilecektir.
3-    İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER

İLAN NO

POZİSYON ADI/ CİNSİYET

ÖĞRENİM

KPSS PUAN TÜRÜ

ADET

ARANILAN ŞARTLAR

GÖREV TANIMI

2023-1

Büro Personeli (Kadın/Erkek)

Lisans

2022 KPSS (P3)

4

 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (B) grubunda (KPSS P3) en az 60 puan almış olmak.
 • Üniversitelerin Siyasal Bilgiler Fakültesi veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

 

2023-2

Büro Personeli (Kadın/Erkek)

Lisans

2022 KPSS (P3)

1

 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (B) grubunda (KPSS P3) en az 60 puan almış olmak.
 • Üniversitelerin Maliye Bölümü Lisans programından mezun olmak.

 

2023-3

Büro Personeli (Kadın/Erkek)

Lisans

2022 KPSS (P3)

2

 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (B) grubunda (KPSS P3) en az 60 puan almış olmak.
 • Üniversitelerin İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü lisans programından mezun olmak.

 

2023-4

Büro Personeli (Kadın/Erkek)

Lisans

2022 KPSS (P3)

3

 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (B) grubunda (KPSS P3) en az 60 puan almış olmak.
 • Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, İşletme-Muhasebe ve Denetim, Muhasebe Bilgi Sistemleri lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

 

2023-5

Büro Personeli (Kadın/Erkek))

Lisans

2022 KPSS (P3)

1

 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (B) grubunda (KPSS P3) en az 60 puan almış olmak.
 • Üniversitelerin Turizm Fakültesi lisans mezunu olmak.
 • Üniversitemizin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında görevlendirilecektir.

 

2023-6

Büro Personeli (Kadın/Erkek)

Ön Lisans

2022 KPSS (P93)

4

 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (B) grubunda (KPSS P93) en az 60 puan almış olmak.
 • Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

 

2023-7

Spor Uzmanı (Can Kurtaran) (Kadın)

Lisans

2022 KPSS (P3)

1

 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (B) grubunda (KPSS P3) en az 60 puan almış olmak.
 • Yükseköğretim Kurumlarının Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesi Bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.
 • İlan tarihinden önce Cankurtaran Belgesine sahip olmak.
 • Üniversitemiz Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda

Cankurtaran görevi ile birlikte spor ile ilgili diğer faaliyetleri yürütecektir.

 

2023-8

Spor Uzmanı (Can Kurtaran) (Erkek)

Lisans

2022 KPSS (P3)

1

 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (B) grubunda (KPSS P3) en az 60 puan almış olmak.
 • Yükseköğretim Kurumlarının Beden Eğitimi Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesi Bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak. - İlan tarihinden önce Cankurtaran Belgesine sahip olmak. - Üniversitemiz Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda Cankurtaran görevi ile birlikte spor ile ilgili diğer faaliyetleri yürütecektir.

 

2023-9

Tekniker (Kadın/Erkek)

Ön Lisans

2022 KPSS (P93)

2

 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (B) grubunda (KPSS P93) en az 50 puan almış olmak.
 • Üniversitelerin Sahne Işık ve Ses Teknolojileri ön lisans programından mezun olmak.

 

2023-10

Destek Personeli (Bakım-Onarım) (Havuz Operatörü) (Kadın/Erkek)

Lise ve Dengi

2022 KPSS (P94)

1

 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (B) grubunda (KPSS P94) en az 50 puan almış olmak.
 • Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
 • İlan tarihinden önce MEB onaylı Havuz Suyu Operatörlüğü sertifikasına sahip olmak.

 

2023-11

Destek Personeli (Aşçı) (Kadın/Erkek)

Lise ve Dengi

2022 KPSS (P94)

1

 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (B) grubunda (KPSS P94) en az 50 puan almış olmak.
 • Ortaöğretim kurumlarının aşçılık, mutfak sanatları, gastronomi vb. dengi alanların herhangi birinden mezun olmak.

 

2023-12

Destek Personeli (Temizlik) (Kadın)

Lise ve Dengi

2022 KPSS (P94)

3

 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (B) grubunda (KPSS P94) en az 50 puan almış olmak.
 • Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
 • Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

İlgililerin görevleri; Binaların iç ve dış temizliği, Peyzaj, Taşıma, Servis Yapmak vb. işler ile birlikte verilecek diğer görevler.

2023-13

Destek Personeli (Temizlik) (Erkek)

Lise ve Dengi

2022 KPSS (P94)

2

 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (B) grubunda (KPSS P94) en az 50 puan almış olmak.
 • Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
 • Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

İlgililerin görevleri; Binaların iç ve dış temizliği, Peyzaj, Taşıma, Servis Yapmak vb. işler ile birlikte verilecek diğer görevler.

4-    BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
-    .1. Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;
-    Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan dilekçe)
-    Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan başvuru formu)
-    2022 KPSS Sonuç Belgesi,
-    1 (bir) adet Fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
-    Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
-    Sertifika ve belge istenen pozisyonlar için belgenin veya sertifikanın onaylı sureti,
-    Askerlik Durum Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
-    Nüfus Cüzdan Sureti, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
-    Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
5-    DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
-    Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
-    “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.”hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
-    İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
-    Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
-    Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
-    Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 18 (On Sekiz) yaşını tamamlamış ve 45 (Kırk Beş) yaşından büyük olmamak.
-    Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
-    Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.
-    Yerleşen adaylar Üniversitemizin İdari Birimleri, Fakülteler ve Yüksekokullarında görev yapacaklardır.
-    Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
-    Destek personeli pozisyonlarına ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme hakkını saklı tutar.
6-    YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
-    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
-    İlan edilen pozisyon sayısının üç katı kadar yedek aday belirlenecektir.
-    Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeler ile Munzur Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.
-    Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.
-    KPSS' de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
-    Yapılan sıralamada adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde, mezuniyet tarihi önce olana bunların da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
-    Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
-    Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
-    Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır.
-    Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
-    İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler