,
#İş İlanları #KPSS

MTA Genel Müdürlüğü 3 unvanda 11 personel alacak

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 11 sözleşmeli personel alacak

MTA Genel Müdürlüğü 3 unvanda 11 personel alacak

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 11 sözleşmeli personel alacak

657/4B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ek'li "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 11 sözleşmeli personel alınacaktır. Sıralamaya girenlerin 5 (Beş) katı kadar yedek pozisyon belirlenecektir. Asıl kazananlardan müracaat eden olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

 

MERKEZ TEŞKİLATI

İLAN

SIRA NO

UNVANI

KPSS PUAN

TÜRÜ

KADRO

SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

1

Mühendis

(Maden)

KPSSP3

4

-Maden Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

2

Mühendis

(Çevre)

KPSSP3

1

-Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

3

Tekniker

(Harita)

KPSSP93

1

-Harita, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak.

4

Tekniker

(Maden)

KPSSP93

1

-Maden veya Maden Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.

5

Teknisyen (Elektrik- Elektronik)

KPSSP94

1

-Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak.

6

Teknisyen (Mobilya)

KPSSP94

1

-Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı ve Dallarından mezun olmak.

7

Teknisyen

(Seramik ve

Cam)

KPSSP94

2

-Ortaöğretim Kurumlarının Seramik ve Cam Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak.

 

MTA ALIMI GENEL ŞARTLAR:

1-    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
2-    Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
3-    Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.
4-    Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.
5-    2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, Ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
6-    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7-    Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.
8-    Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
9-    Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

MTA PERSONEL ALIMI BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER:

1-    Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 12.12.2022 - 26.12.2022 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır.
2-    Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3-    Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.
4-    Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e- Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
5-    Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
6-    Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
7-    Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
8-    Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

MTA PERSONEL ALIMI BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1-    Genel Müdürlüğümüz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
2-    Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının 5 (Beş) katı kadarda yedek aday belirlenecektir.
3-    Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında www.mta.gov.tr son başvuru tarihini takip eden on beş (15) gün içinde yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4-    Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.
5-    KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
6-    Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir.
7-    Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir.
8-    İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
İLETİŞİM:
Adres : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 11 06530 Çankaya/ANKARA
Bilgi için irtibat telefonu : 0 (312) 201 10 00/Dahili 1145/1147/1096
E posta adresi : [email protected]
 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler